Aktualności

2023-05-19 16:12

Dary Ducha Świętego. DAR UMIEJĘTNOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Potrzebujesz Mnie jak powietrza, bo dusza oddycha Bogiem. Nim się odżywia i Nim pokrzepia. Będę cię karmił powoli, wlewając do twego serca coraz doskonalsze dary twojego uświęcenia. Pragnę obdarzyć cię darem umiejętności, bo bez niego dusza utkwiona jest w świecie i nie może wznieść się ponad świat. Świat pociąga ją zbyt mocno i uniemożliwia odnalezienie pokoju. Rzeczy stworzone mamią czyste spojrzenie na rzeczywistość. Chociaż całe stworzenie jest dobrem pochodzącym od Boga Stworzyciela, człowiek pokładający w nim nadzieję błądzi i grzeszy, zapominając o Twórcy materii, praw i sił nią rządzących, a także wszelkiego życia. Wiesz jak bardzo prowokują Mnie swoją pychą niezatapialne statki i niezniszczalne budynki. Wszystkie prawa natury działają dopóty, dopóki tego chcę.

 

Dar umiejętności ukazuje duszy prawdę o rzeczach stworzonych.  Jeśli są one postrzegane jako coś, co wskazuje na Boga i pomaga Go poznawać, są dla duszy błogosławieństwem. Kiedy zajmują miejsce Boga, jako celu najwięcej podziwianego i pożądanego, stają się Jego rywalem i przekleństwem dla duszy. Właściwe rozeznanie wartości i umiejętności postępowania w świecie, jest darem Ducha Świętego, który przeprowadza duszę wśród wspaniałości ziemskich, zachowując w niej jednak świadomość ich marności w kontekście życia wiecznego.

 

Przy wszelkim możliwym stworzeniu, tylko dusza ludzka ma tę wartość, że bez wahania warto oddać za nią życie doczesne. Cała reszta ziemskiego stworzenia jest nietrwała. Jeśli poddasz materię próbie ognia, przekonasz się, jaka jest jej wartość w wieczności. Inaczej jest z duszą. W ogniu doświadczeń i prób na Ziemi, a także rzeczywistym ogniu w Czyśćcu, dusze pięknieją zamiast ulegać zniszczeniu. Czym innym jest ogień piekielny, bo zarówno dusza jak i ogień są tam już martwe. Ale nie o tym chcę dziś mówić. Poprzez to proste doświadczenie możesz pojąć rzeczy wieczne i doczesne. Zaufaj Mi i uświadom sobie, że naprawdę twoja dusza będzie wiecznie żyć i nigdy nie umrze. Buduj swoje życie w oparciu o tę prawdę, aby twoje życie wieczne nie było gorsze od doczesnego.

 

Skupienie myśli na tej prawdzie jest darem umiejętności. W tym świetle człowiek podchodzi do życia w odpowiedni sposób, który przybliża go do Boga. Wszelkie rzeczy stworzone używane na chwałę Bożą przynoszą korzyści duszy. Wszystko, co człowiek przemienia w bożki, staje się dla niego stratą i niebezpieczeństwem stania się stratą wieczną. Nie tylko pieniądze człowiek czyni bożkami, ale również swoje słabości, innych ludzi, swoich bliskich, swoje zwierzęta, swoje zamiłowania, swoje ulubione miejsca i zajęcia. Wszystko to, co zyskuje serce człowieka bardziej niż Bóg, staje się dla człowieka niebezpieczne. Zachowanie odpowiednich proporcji jest dla człowieka bardzo trudne i bez prowadzenia nadprzyrodzonego, poprzez Moje dary, nietrwałe i ułomne, a nawet niemożliwe. Kiedy jednak otrzymasz Mój dar w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc otworzysz się na niego poprzez modlitwę i wyrzeczenia, rozkwitnie w tobie w takiej mierze, że nie będziesz już obawiać się świata, bo przy wspaniałościach Bożych wyda ci się zbyt nędzny, aby się z nim zbytnio wiązać.

 

Taką siłę daję duszy w tym darze, że przechodzisz przez życie, nie kosztując go w jego grzesznym wymiarze, ale oczekując wiecznej nagrody, jaką otrzymają zbawieni w Niebie na wieczny czas. Szczęście bez miar przymnażane w nieskończoność powiększane nieustannie nie znajduje jednak odpowiedniego słowa na Ziemi. Błogosławie cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...