Aktualności

2023-02-05 16:07

Człowiek produkując ludzkie ciało, nie jest w stanie utworzyć w nim ludzkiej duszy – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

KTOŚ TAKI, KTO NIE POSIADA DUSZY LUDZKIEJ, NIE MOŻE TRAFIĆ DO PIEKŁA LUB CZYŚĆCA, A TYM BARDZIEJ DO NIEBA – BÓG OJCIEC

Każdy człowiek otrzymał zadanie do wykonania na tej Ziemi. Z tego powodu jego życie jest święte, bo pochodzi bezpośrednio i całkowicie od Boga. Działania ludzkie osiągnęły szczyt pychy, ingerując w Mój stwórczy plan przez zabójstwa, samobójstwa, mordy, ludobójstwa i aborcję – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Tylko Ja sam jestem właścicielem życia ludzkiego i tylko Ja jako Stwórca mam prawo wyznaczać godzinę życia i śmierci człowieka, a czynię to zawsze z największą miłością. Usiłowanie doświadczalnego stworzenia przy użyciu materiału genetycznego jest manipulacją w przestrzeni objętej świętym zakazem i zbrodnią na ludzkości. Człowiek bowiem składa się z ciała i duszy. Jeśli nawet człowiek utworzy ludzkie ciało, nie jest w stanie utworzyć ludzkiej duszy. Produkowanie ludzi jako istot pozbawionych dusz jest podniesieniem ręki na Boga jako Stwórcę.

Doświadczenia na genetycznym materiale ludzkim, dalece przekraczają to, co określa się jako medycynę. Nie służą one bowiem leczeniu, ale wytwarzaniu i wykluczają Ducha Świętego, tworząc na podstawie mocy Bożej rzeczy bezbożne i wołające o pomstę do Nieba – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Co Lucyfer stracił przez pychę, Maryja odzyskała przez pokorę. św. Ludwik Grignion de Montfort

 

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...