Aktualności

2022-08-06 16:07

Czego człowiek pożąda temu pożądaniu towarzyszą złe duchy nacierając na niego – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Dziesiąte przykazanie dotyczy pożądania jakiejkolwiek własności bliźniego, a więc zazdrości, zawiści, które mają swoje źródło w chciwości. Nie należy nikomu niczego zazdrościć. Każdy człowiek na Ziemi otrzymuje od Stwórcy potrzebne mu dary. Dary te nie są podzielone równo, ale są rozdawane przez wzgląd na misję, jaką otrzymuje na Ziemi dusza do wykonania – mówi Bóg Ojciec w dziesiątym przykazaniu.

Dusza ludzka ponosi szkodę przez zbytnią ciekawość, która prowadzi do zbytniego skupiania się na życiu innych. Przypatrywanie się życiu innych prowadzi dalej do zazdrości i pożądania rzeczy cudzych. Pożądanie rzeczy cudzych, patrzenie na nie w tym duchu i rozmyślanie o nich prowadzi do pragnienia ich posiadania za wszelką cenę, a wiec do nierozważnego wydawania pieniędzy ponad stan, albo wprost do kradzieży. Złem jest rozbudzanie własnych pragnień przez czytanie romansów, oglądanie filmów, cudzych historii, które wzbudzają pożądanie posiadania innego życia, innego kraju, innego męża czy żony, innych dzieci, innego zawodu, innego życia, a w końcu innego boga, bo pożądanie jest modlitwą do innego bożka, który przychodzi wzywany pożądaniem i kusi tego, kto go przez pożądanie wezwał. W ten sposób ściąga się na siebie duchy zazdrości, nieczystości, kradzieży, żalu i nienawiści.

W zależności od tego, czego człowiek pożąda, odpowiadające temu pożądaniu złe duchy nacierają na niego, aby pogłębić to pożądanie i zmienić je w obsesję, a w ten sposób ubezwłasnowolnić swoją ofiarę  – mówi Bóg Ojciec w dziesiątym przykazaniu.

Maryjo, uproś mi stały dobry humor, to szczęście wewnętrzne, które daje Bóg. św. Urszula Ledóchowska

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...