Aktualności

2022-12-24 16:25

Czas się dopełnił. Święta Noc – Maryja

<— Powrót do czytelni

 

Od setek lat czekano na to wydarzenie. Głosy proroków i wysłanników Boga podtrzymywały płomień pochodni nadziei i oczekiwania. Cały bieg czasu i historii skierowany był ku tej wspaniałej chwili.

W tę Świętą Noc wszystko znalazło swoje spełnienie. Ja, Dziewica i Matka, wydaję na świat Mojego Boskiego Syna. Mój najczystszy małżonek Józef jest przy Mnie, a w jego osobie są obecni wszyscy ubodzy Izraela. Prosta grota staje się salą królewską dla Syna Dawida, wezwanego, by zasiąść na królewskim tronie. Pasterze śpieszą, by oddać hołd prostych i ubogich w duchu. Chór Aniołów śpiewa i przynosi niewinne światło dzieci, maluczkich i czystego serca.

Z jakąż niewysłowioną miłością i delikatną czułością kładę w biednym żłobie Mojego Boskiego Syna, Pierworodnego nowego ludu Izraela, jedynego Syna Ojca, Mesjasza obiecanego i oczekiwanego od wieków!

W tę Świętą Noc wypełniły się proroctwa, wszystko znalazło swe doskonałe wypełnienie. Przeżyjcie to święto ze Mną, Matką rodzącą was każdego dnia do życia, które Moje Dzieciątko dało wam dzięki Swojemu przyjściu do was.

 

Przeżywajcie je z Moim małżonkiem Józefem, pokornie i ulegle współpracując z planem waszego Niebieskiego Ojca.

 

Przeżyjcie to święto z pasterzami, którzy śpieszą w świątecznym nastroju. Cieszcie się, że i wy jesteście świadkami orędzia, które także dziś głosi pokój i zbawienie wszystkim ludziom.

 

Przeżyjcie to święto z małymi, prostymi, ubogimi, tworzącymi królewski tron dla panowania Mojego Syna Jezusa.

 

Przeżyjcie je z Aniołami, śpiewającymi Boskie melodie i ofiarowującymi miłość tej biednej ziemi, która nigdy nie była tak zagrożona i tak zraniona.

 

Przeżyjcie w duchu głębokiej radości to święto Bożego Narodzenia, ponieważ czas się dopełnił.

 

Wchodzicie teraz w wydarzenia, które przygotowują was na drugie Boże Narodzenie. Zbliżacie się do chwili chwalebnego powrotu Chrystusa. Nie pozwólcie więc, by ogarniał was lęk lub smutek, próżna ciekawość lub bezużyteczne niepokoje.

 

W Moim Niepokalanym Sercu przeżywajcie z prostotą małych dzieci każdą chwilę tego nowego Adwentu i usiłujcie gorliwie otwierać drzwi ludów i narodów przychodzącemu Chrystusowi. Otwórzcie wasze serca na nadzieję i przyjmijcie z radością to, co wam dziś zapowiadam: dopełnia się właśnie czas Jego chwalebnego powrotu.

 

Dongo (Como), 24.12.1989, Święta Noc

 

źródło:

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

***

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

15 Obietnic Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty

czytaj więcej...