Aktualności

2020-12-16 14:36

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. WSPÓŁCZESNA ARKA NOEGO

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Córko Moja, kiedy Mnie pytasz, kiedy wsłuchana jesteś w Mój głos od rana, czuje się Moje Serce uspokojone. Chcę bowiem mówić o tajemnicy Mszy świętej, tej przebłagalnej Ofierze, tarczy ludzkości przed gniewem Bożym. Pisz szybko. Nie tylko przypominam, nie tylko zachęcam, ale krzyczę na całe gardło: Msza święta to Ofiara przejednania gniewu Bożego! Dzieci najmilsze, macie wielką intencję. Nie poprzestawajcie w błaganiach i módlcie się o to, czego pragniecie z całego serca z wielką wiarą, zamawiając Msze święte na tę intencję [chodzi o Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski].

 

Zrozum, Ofiara Mszy świętej, na którą zwołuję wszystkie Moje wierne dzieci, jest współczesną Arka Noego. Spośród tego zepsutego pokolenia, kogo mam ratować? Nie tylko wzywam was do ocalenia własnych dusz, ale wzywam was do wyjednania przebaczenia i ocalenia innym. Nie tylko waszym rodzinom, ale całej waszej Ojczyźnie. Kto tylko ma wiarę w moc przejednawczą Ofiary Mszy świętej, a więc moc przejednawczą Ofiary Męki i śmierci Syna Bożego Jezusa Chrystusa, ten nigdy nie traci nadziei. Wypadki światowe, kryzys ogólnoludzki dotyka wszystkich wokoło, ale katolicy, a przede wszystkim księża, mają moc nad światem. Jak przykre jest dla Mnie słuchanie ich narzekania [KAPŁANÓW], ich zgryzot, lęków i biadolenia na sposób grzeszników i pogan. Brak im bowiem wiary w Najświętszy Sakrament i w Ofiarę Mojego Syna, którą mają moc ponowić na każdym Ołtarzu Ziemi.

 

Najświętsza Ofiara Mszy świętej ma ustawiczną moc zbawczą, przejednawczą, odkupieńczą, zadośćuczyniającą, uśmierzającą zagniewany Majestat Boży, gładzącą grzechy ludzkie, przemieniającą świat i historię ludzkości. Jeśli jedna Ofiara Mszy świętej wstrząsa całym Niebem, jakie spustoszenie i duchowe trzęsienie ziemi sprawia na tej jednej małej planecie? Nie macie wiary! Nie macie wiedzy! Nie rozumiecie, jaka władza jest w waszych rękach [KAPŁANI]. Niech jęczą ci, którzy nic nie mają i nic nie mogą. To politycy i wielcy tego świata. Tak, oni sądząc, że posiedli cały świat, utracili wiarę i nie mogą Mnie już niczym przebłagać. Niech jęczą bezbronni poganie. Niech biadolą ludzie pozbawieni wiary i Sakramentów, ale wy? Uszy, do których mówię, więdną? Jakim prawem?

 

Dałem wam moc nad sobą samym poprzez Ofiarę Mszy świętej. Z prawdziwą wiarą możecie i powinniście zadać śmiertelny cios złu panoszącemu się na Ziemi. To katolicy rządzą światem, bo to katolicy mają władzę nad Bogiem poprzez Ofiarę Mszy świętej, wszechpotężną Ofiarę, bo tą Ofiarą jest wszechpotężny Bóg. Za Niego dam wam zawsze wszystko, bo niczego większego nie pragnę. Niczego większego niż sam Bóg nie ma. Oddajcie Mi Ofiarę Mojego Boga Syna i zza Jego skrwawionego ciała podnieście wasz lament i wyszykujcie prośby. Macie władzę tak wielką.

 

Kapłani, potulni i uciszeni, gdybyście wiedzieli, jaką moc macie w rękach, uczcilibyście własne dłonie. Jeden kapłan stąpający ku stopniom Ołtarza dla odprawiania Ofiary Mszy świętej wstrząsa Ziemią. Wszyscy aniołowie słyszą te kroki, zbiegają się na Ofiarę, na którą za chwilę zstąpi sam Bóg. Czy nie rozumiecie, że sama wiara wystarczy kapłanowi na wszystko? Wystarczy, aby przemienić cały świat? Zamknijcie oczy na świat widzialny. Oddajcie serca prawdzie ukrytej, ale obecnej realnie na waszych Ołtarzach i proście, proście, współofiarując się wraz z kapłanem i najwyższą Ofiarą Mszy świętej – Moim Synem Jezusem Chrystusem Bogiem, podczas każdej Ofiary Mszy świętej. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...