Aktualności

2022-12-28 16:20

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE POPREZ OFIARĘ MSZY ŚWIĘTEJ

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Ofiara Mszy świętej jest i pozostaje głównym źródłem łaski na Ziemi, bo za jej pośrednictwem Chrystus udziela łaski odkupienia wiernym. Codzienny udział w tej Ofierze jest zatem codziennym zadośćuczynieniem za własne grzechy i nie tylko. Łącząc się z Chrystusem-Ofiarą w sposób duchowy, człowiek ma możność współuczestniczenia w tej jedynej Ofierze i ofiarowania w niej i poprzez nią własnych darów, jakimi mogą być modlitwy, wyrzeczenia, posty, obietnice, pokuty, cierpienia i wszelkie duchowe ofiary. Za pośrednictwem Najświętszej Ofiary Chrystusa człowiek staje się uczestnikiem zbawczej Męki Boga, nie tylko czerpiąc z jej owoców, bezpośrednio stając pod krzyżem w czasie trwania Ofiary Odkupieńczej, ale dokładając do tej Ofiary własną ofiarę, choćby najmniejszą. Mocą tej największej Ofiary i ta mała, ludzka ofiara, staje się miła Bogu właśnie poprzez jej połączenie z jedyną miłą Bogu Ofiarą.

 

Słusznie więc czynisz, ofiarując Mi wszystko wraz z Ofiarą Mojego Syna zawartą w Mszy świętej, w której uczestniczysz danego dnia. To ta właśnie Ofiara uświęca twoje wysiłki i niedoskonałe starania. Czyni je miłymi i pożądanymi w Moich oczach. Szatan, nie mogąc ująć nic z raz złożonej i doskonałej Ofiary Męki i śmierci Chrystusa, wszystkie swoje siły skierował na osłabienie jej owoców w duszach ludzkich poprzez atak na Najświętszą Ofiarę Mszy świętej. W tej chwili, kiedy Chrystus na Ziemi ustanowił ją jako wieczne źródło Zbawienia, zanim jeszcze wyciągnął swoje ręce na krzyżu, szatan opanowany wściekłością przez wzgląd na wieczne skutki tej Ofiary, posłał Judasza do arcykapłanów, aby ani chwili dłużej Jezus nie rozpościerał swoje błogosławieństwa na cały świat i wszystkie dusze.

 

Dlatego Msza święta jest oczkiem w głowie Boga, podstawą waszego Zbawienia i dlatego uczestnictwo w niej jest najważniejszą rzeczą na Ziemi wraz z przestrzeganiem 10 Przykazań Bożych. Połączenie tych dwóch obowiązków tworzy odrodzonego człowieka, człowieka o dobrej woli, omytego Krwią Chrystusa. Człowiek bowiem lekceważąc sobie Wolę Bożą, nie może czerpać z owoców Odkupienia i Męka Pańska nie odnosi w nim swojego skutku. Dopiero dobra wola człowieka połączona z łaską nadprzyrodzoną, która udzielana jest duszom poprzez Ofiarę Mszy świętej, przynosi owoce w ludzkiej duszy.

 

Ze względu jednak na ludzką słabość, która mimo dobrej woli walczy przeciwko samemu człowiekowi, ustanowiony został Sakrament Spowiedzi, dzięki któremu również człowiek który zgrzeszył, nie jest wykluczony z udziału w łasce. Upadłszy po przekroczeniu pierwszej bramy Kościoła [przez pierwszą bramę Kościoła rozumie Bóg Ojciec Sakrament Chrztu świętego], jest wzywany do przekroczenia kolejnych, a bramą stanowiącą bezpośrednie wejście do udziału w owocach Odkupienia dla grzesznego człowieka jest Sakrament Spowiedzi, ustanowiony po ustanowieniu Ofiary Mszy świętej, aby był bramą strzegącą łask i darów świętej Ofiary. Na tych słowach dziś zakończę Moje Orędzie. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...