Aktualności

2020-12-16 14:41

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. POWOŁANIE CZŁOWIEKA DO ŻYCIA W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Wysłuchaj słów, które chcę ci powiedzieć. Świat egzystuje w zatrważającym tempie. Krótkość życia, wielkość ambicji i ilość bodźców dostarczana ludziom sprawia, że człowiek stał się bezmyślną i bez refleksyjną maszynką do osiągania sukcesu. Każdy w swoim wymiarze, ale jednak każdy. Człowiek próbuje zaspokoić model społeczny narzucony mu przez wszechobecne media kreujące ludzkie życie. Tylko śmierć ma moc zburzyć ten stan świata i stan ludzkiego umysłu. Śmierć jako definitywny koniec wszelkich możliwości ludzkich i jako ukazanie krótkości i kruchości ludzkiego życia.

 

Błogosławiona śmierć otwiera oczy żyjącym, choć zamyka umarłym. Człowiek jak małe kocie biega za kolorową piłeczką i nie zauważa niczego wokół siebie. Czym jest jednak ta kolorowa piłeczka, poza którą nie widzi nic wobec całego wszechświata, tajemnicy życia i śmierci, i wieczności, która czeka na ludzką duszę? Zauważ, że im bardziej błyskotki zdobywają ludzkie serca i umysły, tym bardziej ludzie ci tracą zdolność do miłowania i myślenia. Opanowanie technik pomnażania pieniędzy i brylowania w świecie chwili nie może być nazwane myśleniem.

 

Człowiek, stworzony do wieczności, posiadający nieśmiertelną duszę i obserwujący umierający i rodzący się świat natury, powinien jako część śmiertelnej natury rozważać również sens własnego istnienia. Tym czasem rodzi się i umiera, realizując plan określony przez świat mediów jako „udane i spełnione życie”. Wiąże się to z osiągnięciem pewnego stanu społecznego, pewnego poziomu finansowego i rodzinnego. W momencie śmierci człowieka wszystkie te rzeczy przestają jednak mieć jakiekolwiek znaczenie.

 

Życie wieczne określane jest miarą miłości do Boga, jaką człowiek potrafił przy pomocy łaski Bożej rozwinąć i realizować we własnym życiu poprzez okazywanie jej Bogu i Jego stworzeniu, a więc człowiekowi, w pierwszej mierze najbliższym. Jak realizował swoje funkcje społeczne, powołanie życiowe. Czy kierował się miłością bliźniego i Przykazaniami Bożymi ze względu na Osobę Boga Stwórcy i Odkupiciela? Wszystko to realizuje się poza przestrzenią kolorowej piłeczki, za którą biega nie rozumne, instynktowne i skore do zabawy stworzonko.

 

Musicie zrozumieć, Moje dzieci, że chwile przyjemności, zapomnienia i odpoczynku przemieniają się w choroby duchowe, a te w nałogi, przyzwyczajenia, zniewolenia, które później kierują ludzkim życiem i kształtują je w sposób przeciwny do tego jakiego się oczekiwało. Dobrobyt i komfort jako ideały, do których dąży ludzkość w swojej codzienności, nie realizują celów, dla których powołałem człowieka do życia, nie kształtują więc człowieka do życia w wieczności z Bogiem jako dziecka Bożego.

 

Człowiek dążąc do ideałów zupełnie oderwanych od chrześcijańskiego modelu życia – i podkreślę tu, że chrześcijaństwo pojmuję jako jedyną objawioną religię, która obejmuje całą prawdę i zapewnia zbawienie ludzkości poprzez tajemnicę Odkupienia człowieka przez Syna Bożego na krzyżu, jako religię oddającą cześć Bogu Stwórcy tajemnicy Jego Trzech Osób Boskich: Ojca i Syna i Ducha Świętego, a ponadto religię wypływającą z tajemnicy krzyża świętego, a więc nierozerwalnie związaną z krzyżem Chrystusa – mija się z prawdą i sensem własnego istnienia.

 

Całą tę prawdę, teologię krzyża, a także żywą tajemnicę krzyża i Odkupienia zawartą w Ofierze Mszy świętej i rozdzielającą łaski z niej płynące poprzez Sakramenty zawiera w pełni religia katolicka i Kościół święty zbudowany na świętym Piotrze i pierwszych Apostołach. Ten Kościół wciąż realizuje swoją zbawczą misję, jaka została mu powierzona przez Chrystusa, zachowując Ofiarę Mszy świętej, Sakramenty i bezżeństwo w kapłaństwie, jako warunek doskonałego naśladowania Chrystusa w Jego misji i w Jego Ofierze. Jedność Kościoła katolickiego realizuje się dzięki jego strukturze, która wyznacza hierarchię i głowę Kościoła na Ziemi w postaci papieża.

 

Czas, w którym przyszło wam żyć jest przepełniony błędami oligarchów i napiętnowany wieloma zawirowaniami. Nie zmienia to jednak ani struktury, ani misji, ani prawdy, ani wreszcie mocy zbawczej Kościoła katolickiego, ponieważ wszystkie razem błędy nie mogą usunąć Chrystusa jako głowy Kościoła katolickiego zbawiającego człowieka na krzyżu. Wymiar Kościoła katolickiego sięga poza czas i przestrzeń. Obejmuje więc całe Niebo, całą wieczność, mękę dusz czyśćcowych i świat ludzi żyjących na Ziemi. Jezus Chrystus Bóg i Człowiek zbawia człowieka poprzez Ofiarę swojej męki i śmierci na krzyżu, obecną i otwartą dla każdego człowieka poprzez wymiar Kościoła katolickiego jako Mistycznego Ciała Chrystusa. W tym ciele dokonuje się męka i śmierć Chrystusa poprzez katolicką Ofiarę Mszy świętej.

 

Jako żywe członki mistycznego Ciała Chrystusa współuczestniczycie w Odkupieńczej Męce Chrystusa, uczestnicząc w każdej Ofierze Mszy świętej na Ziemi. W ten sposób jako cząstka Mistycznego Chrystusa Zbawiciela otrzymujecie również cząstkę chwały wiecznej Chrystusa i zbawiacie świat wraz z Nim, łącząc się wraz z Nim świadomie i łącząc własną ofiarę z Ofiarą krzyżową Chrystusa, a przyjmując do serca żywego Chrystusa w Jego Ciele w Komunii świętej, stajecie się nie tylko Ciałem Chrystusa w sposób mistyczny, ale również realny. Błogosławię was, Moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...