Aktualności

2020-12-16 14:43

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. OFIAROWANIE KRWI CHRYSTUSA PRZEZ WIĘZY KRWI

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Posłuchaj, chcę Ofiary Mszy świętej, bo jest ona doskonałym zadośćuczynieniem, wynagrodzeniem za wszystkie grzechy ludzkie. Nawet za te, które dopiero zostaną popełnione. Uczestnicząc we Mszy świętej za kogoś, możesz przepraszać Mnie za tę osobę, przyjmując dla niej łaskę, która jest jej wyproszona poprzez zadośćuczynienie. W ten sposób osłabiasz Mój gniew i nawet jeśli człowiek ten nie uzyskał przebaczenia osobistego, bo do tego konieczna jest Spowiedź święta, to jednak uzyskuje łaskę Mojego miłosierdzia, na którą nie zasługuje. Ty zasługujesz, a on otrzymuje.

 

Aby wyprosić łaskę przemiany serca kogoś z rodziny, należy prosić przez Krew Jezusa, aby ona przebłagała Majestat Bożego gniewu. Przyjmując Komunię świętą za grzesznika proś, aby Krew Jezusa przelana do twojego serca i zmieszana z twoją krwią rozlała się dalej na twoją krew w innych członkach rodziny i wlała się do ich serc. Nie bez powodu mówi się o więzach krwi. Członkowie tej samej rodziny są połączeni ze sobą genetycznie. Krew jest nie tylko przekaźnikiem życia, ale również pewnej sfery duchowej. Dlatego nie tylko łączą rodziny wspólne wspomnienia i wspólne życie. To przede wszystkim wspólna krew, która łączy ludzi w bardzo silny duchowy sposób.

 

Wszystko, co więc czynisz, ma w pierwszej mierze wpływ na innych członków twojej rodziny, w drugim rzędzie na innych członków Kościoła, bo ci również związani są z tobą więzami Krwi Chrystusa, a dopiero na końcu na wszystkich innych ludzi, za których Chrystus przelał swoją Krew, a którzy jej jednak nie przyjęli i nie są nią związani. Poprzez Chrzest święty nie zostali w niej obmyci i ciąży na nich wciąż piękno grzechu pierworodnego. Z nimi nie będziesz mieć wspólnoty krwi i będą dla ciebie jak obcy. Krew Zbawienia jest bowiem niewidzialną więzią, która łączy wszystkich członków Kościoła świętego.

 

Pamiętaj więc swoich modlitwach w czasie trwania Ofiary Mszy świętej, a szczególnie w czasie podniesienia, aby Krew Chrystusa, która z Ofiary Chrystusa rozlewa się wprost do serc zjednoczonych z Nim poprzez Komunię świętą, rozlewać w sposób duchowy na całą twoją krew, a więc na członków całej twojej rodziny lub na tego, za którego te Ofiarę składasz Bogu wraz z kapłanem. Nie poddawaj się. Czyń tak za każdym razem, aż twoja krew będzie stanowić jedno w całej twojej rodzinie. W sposób duchowy uświęcasz swoją ofiarą wszystkich członków swojej rodziny. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...