Aktualności

2020-12-16 14:42

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ W ŻYCIU KAPŁANA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Moje dziecko, posłuchaj Mnie uważnie. Chciałbym, abyś codziennie uczęszczała na Ofiarę Mszy świętej, dlatego że w twoim kraju [POLSKA] ta Ofiara jest sprawowana z zachowaniem właściwej formy nabożeństwa, zachowaniem właściwych słów Konsekracji i z dbałością o osobę kapłana, osobę przeznaczoną do sprawowania Najświętszej Ofiary.

 

Głównym powodem powołania kapłanów jest Ołtarz i Ofiara. Mają oni sprawować Najświętszą Ofiarę na przebłaganie za grzechy świata. Ta Ofiara jest konieczna nie tylko Kościołowi katolickiemu, ale całemu światu. Kapłan najpełniej wypełnia swoje powołanie, jeśli codziennie sprawuje Ofiarę Mszy świętej. Przez to jedno tylko zbawia świat poprzez Ofiarę Chrystusa, a jeśli sam jednoczy się z tą Ofiarą, zostaje uświęcony mocą tej Ofiary i wywyższony w świętości. Żadne praktyki ascetyczne, działalność na rzecz biednych i chorych, nie mogą zastąpić Ofiary Mszy świętej, bo troszczyć się o chorych i biednych może każdy człowiek, a sprawować Najświętszą Ofiarę tylko i wyłącznie kapłan. To więc jest pierwszą powinnością kapłańską, a dopiero potem wszelka inna działalność. Ze sprawowania Ofiary Mszy świętej, z rozdzielania błogosławieństwa i łaski zawartej w Kościele katolickim będę w pierwszym rzędzie rozliczał kapłanów, bo to jest istotą powołania które otrzymali.

 

Kapłaństwo jest nierozerwalnie złączone z Ofiarą Mszy świętej. Jeśli by kapłan w swoim życiu kapłańskim nie zamierzał odprawiać Mszy świętej, raczej zająć się nauką lub pracą społeczną, postąpiłby wobec Mnie tak samo jak małżonek, który podstępnie zwodzi narzeczoną, a po zawarciu ślubu nie pragnie mieć potomstwa. Ofiara Mszy świętej jest owocem Sakramentu Kapłaństwa i stanowi rdzeń tego Sakramentu. Zaślubiam kapłana Ołtarzowi. To jest miejsce jego Ofiary i tu powinno znajdować się jego serce. Skarb kapłana to Ołtarz z jego Ofiarą. To Ofiara Mszy świętej stanowi sedno kapłaństwa i powinna stać w centrum życia kapłana. To Ofiara Mszy świętej powinna wyznaczać rytm i porządek dnia kapłana, a wszystko inne dopiero dopasowywać się do tego głównego punktu dnia.

 

Wszystkie łaski przyrodzone i nadprzyrodzone pochodzą z tego Boskiego źródła. Jeśli kapłan pobożnie odprawia Ofiarę Mszy świętej, a przy tym w duchu pozostaje zjednoczony z Najświętszą Ofiarą, czyli Chrystusem, zdobywa w ten sposób wszystkie potrzebne mu do wypełnienia kapłańskiego powołania łaski. Jeśli jednak kapłan zaniedbuje pobożne odprawianie Ofiary Mszy świętej, wówczas traci on łaski jedną po drugiej i tak zaczyna się proces zepsucia w jego życiu. Podejście do sprawowania Ofiary Mszy świętej wyznacza miejsce kapłana w świecie i w życiu wiecznym. To tu przy Ołtarzu wiążą się jego losy. Tu zdobywa łaskę wytrwania w swoim powołaniu i odparcia wszelkich pokus lub tu również tę łaskę traci według słów Pisma Świętego: Ci kapłani, którzy mają miłość i cześć dla Najświętszej Ofiary i sprawują ją z wielką pobożnością, otrzymują wszelkie potrzebne im łaski na mocy tej Ofiary niezależnie od tego nawet, czy o te łaski proszą. Ci jednak, którzy należnej pobożności i miłości do Najświętszej Ofiary nie mają, tracą łaski i opuszczają się nawet w tym, co sądzą, że było siłą ich kapłaństwa, a więc obojętnieją wobec bliźnich, którym służyć chcieli bardziej niż samemu Bogu lub tracą mądrość, jaką Bóg obdarzył ich dla dobra nauki Kościoła. Ponieważ Ofiara Mszy świętej jest źródłem mądrości i miłości dla kapłana. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...