Aktualności

2023-01-18 16:07

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ OBECNA W KOŚCIELE I POPRZEZ KAPŁANA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Kapłaństwo to posłannictwo najwyższego Boga do sprawowania Najświętszych Sakramentów. Miałem wielu wielkich kapłanów, którym towarzyszyły wielkie misje, niemniej jednak wielkość kapłana poznajesz nie po dziełach, które tworzy zewnętrznie, ale po tym, w jaki sposób przygotowuje się do świętych tajemnic i jak je sprawuje. Jego stosunek do Sakramentów ukazuje prawdę o tym, jak wypełnia swoją duchową misję kapłańską.

 

Uduchowienie kapłana powinno wypływać z jego skupienia na tajemnicy poznania Boga i bliskiego z Nim obcowania. Wielcy kapłani zawsze rodzą się z wielkich tajemnic Ołtarza. Dopiero poznanie głębi tych tajemnic i ich rozważanie, daje kapłaństwu moc i prawdziwe pobudki do działania na rzecz Kościoła i ludzkości. Jeśli jednak kapłan nie oddaje właściwej chwały Bogu, to znaczy z zadumą, miłością i wiarą, nie będzie także dobrym pasterzem, bo jego decyzje nie będą oczyszczone w ogniu Boskiego spojrzenia. Dopiero z kontemplacji i adoracji rodzi się większa świadomość i miłość do Najświętszych tajemnic Ołtarza i Kościoła.

 

Każdy kapłan powinien więc w pierwszym rzędzie troszczyć się o swoją Ofiarę Mszy świętej, o swoją modlitwę i swój duchowy wzrost. Cała reszta stanie się za przyczyną Mojej łaski. Decyzje będą łatwiejsze, działanie ściśle ukierunkowane i cel wytyczony dokładnie i szczegółowo. Jednak sercem kapłana jest i powinna być zawsze Ofiara Mszy świętej, Ofiara Chrystusa obecna w Kościele i ujawniająca się poprzez tajemnicę kapłaństwa. Można powiedzieć, że każdy kapłan nosi tę Ofiarę w sobie, bo tylko poprzez niego jest ona obecna w Kościele świętym. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...