Aktualności

2020-12-16 14:46

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. OCHRONA PRZED OKRUCIEŃSTWEM ZŁYCH DUCHÓW

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Córko, posłuchaj Mnie. Wszystkie nieszczęścia ludzkie mają swoje źródło w odrzuceniu przez tak wiele dusz Ofiary Mszy świętej. Grzech pierworodny co prawda zburzył równowagę świata i sprowadził na Ziemię cierpienie, ale Chrystus swoją Ofiarą uzdrowił świat. Jest to jednak odtrutka dana człowiekowi wolnej woli. A więc nie musi z niej korzystać. Jeśli nie chce.

 

W ten sposób Mój doskonały plan jest niweczony w duszach. Przeraża cię ogrom nieszczęść, które spotykają ludzi, ale jest to ich własny wybór. Nie szukają ochrony i obrońcy przed nawiedzającymi ich złymi duchami krążącymi po świecie, aby szkodzić i niszczyć. Ich okrucieństwo może być powstrzymane tylko przemożną ręką Boską. Wystarczy się tą ręką zasłonić i nikt z tego świata zła nie może swobodnie działać już w życiu człowieka.

 

Ofiara Mszy świętej pokonuje szatana i przynależne mu złe duchy. Daje wielką moc ochrony dla człowieka, który w niej pokłada swoją nadzieję. Błogosławieństwo płynące z tej Ofiary rozlewa się na całą rodzinę tego, kto codziennie w niej uczestniczy. Większej i lepszej ochrony nie znajdziecie.

Możecie tylko codziennie w imieniu całej ludzkości przepraszać Mnie za to, że reszta świata cierpi, nie szukając Mojej pomocy i nie korzystając z łask tak chwalebnie wycierpianych i zdobytych przez Syna Bożego. Ty jednak przychodź i proś dla siebie i dla innych. Chcę rozdać wszystko tym, którzy będą prosili. Spójrz. Jak Mi żal tych łask, które są tak drogie, a jednak marnują się dla tak wielkiej ilości dusz. Dlatego proś Mnie słowami modlitwy, którą napisałaś, bo chcę rozdawać tym, którzy proszą. Chcę dawać. Proś. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Ojcze najłaskawszy, który posłałeś własnego, jedynego Syna na krzyż dla naszego zbawienia, zechciej udzielić mi teraz tego ogromu wszystkich łask, które Jezus wybłagał dla człowieka przez swoją chwalebną Mękę. Nie dlatego, że na nie zasługuję, o nie, ale dlatego, aby nie zmarnowały się te najdroższe w świecie łaski, które Jezus kupił dla mnie, dobrowolnie przyjmując tortury ciała i duszy, cierpiąc upokorzenia, bicie, biczowanie, koronowanie cierniem, obnażenie z szat, przybijanie do krzyża gwoździami i wreszcie straszną śmierć na krzyżu.

 

Niech te najdroższe kupione łaski nie będą dla mnie, biednego grzesznika, stracone, abym nie był jedną z tych dusz, przez którą Jezus konał w Ogrójcu i zalewał się krwawymi łzami, że Jego Męka będzie dla tej duszy daremna. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...