Aktualności

2020-12-21 16:15

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. OCALIĆ WIARĘ

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Ofiara Mszy świętej kształtuje człowieka według Woli Bożej. Życiodajna odkupieńcza Krew przemienia i uświęca duszę. Im bardziej starasz się uczcić te tajemnice, tym bardziej pogłębiasz posiadaną wiarę. Adoracja [Najświętszego Sakramentu] i Ofiara Mszy świętej to podstawa katolickiego nabożeństwa. Dlatego wymuszam na tobie te rzeczy, aby twoja dusza nasiąkła świętością. Nie chcę, abyś straciła chociaż jeden dzień twojego życia, nie korzystając z pełni darów. Później nie da się już tego nadrobić. Jest to czas na nasiąknięcie łaską i trzeba go wykorzystać.

 

Twoja codzienna Msza święta zawsze pociesza Moje Serce, bo widzę, że jest dusza, dla której Męka Mojego Syna jest zbawienna. Największy ból Mojego Serca to ten, że Męka i śmierć Mojego Syna była, jest i będzie daremna dla tak wielu dusz, ponieważ z niej nie korzystają. To jest źródło zbawienia ofiarowane ludziom za darmo dzięki temu, że wielki okup został już za nich zapłacony.

 

Wiara jest najcenniejszą cnotą, jaką katolik powinien rozwijać w sobie od wczesnego dzieciństwa. Utraconą wiarę trudno odzyskać. A pobudzić wiarę w duszy, która jej nie posiadała jeszcze trudniej. Świat, w którym żyjesz, nie tylko utracił wiarę, ale wytworzył warunki, w których wiara nie może się rozwijać i powoli zanika. Z tego powodu namawiam cię do unikania wszelkich środków masowego przekazu, bo wysysają z duszy człowieka wiarę, katolickość, model życia katolickiego, model życia dla Boga. Ilość funkcji, jaką te środki przesyłają do mózgu człowieka jest ogromna, podczas gdy ilość informacji pobudzających wiarę w Boga i miłość do Boga w codziennym życiu człowieka nowoczesnej cywilizacji jest zerowa.

 

Jeśli nie odmawiasz porannych modlitw i nie korzystasz z porannej Ofiary Mszy świętej, nic w tym dniu nie pobudzi cię do wiary, nie rozwinie jej, ale przeciwnie, wszystko będzie działać przeciwko tej wierze i jej rozwojowi. Środowisko życia katolików stało się tak niekatolickie, że utrzymanie wiary w tych warunkach wymaga heroicznego wysiłku, dlatego zmuszam was do tego heroicznego wysiłku, abyście byli tą resztą, która nie utraciła wiary, aby odnaleźć ją mógł w waszych duszach Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie na Ziemię. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...