Aktualności

2020-12-16 14:33

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. NIESKOŃCZONA, PONADCZASOWA I WSZECHPOTĘŻNA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Moje dziecko, zapisz Moje słowa. Chciałbym powiedzieć ci dzisiaj, jak bardzo łatwo możesz pocieszyć i przebłagać Moje Serce. Zrobisz to za każdym razem, pobożnie uczestnicząc we Mszy świętej. Tym sposobem najbardziej Mnie uwielbisz, najbardziej uczcisz, najskuteczniej przebłagasz, najpokorniej przeprosisz i najwierniej umiłujesz.

 

Chciałbym ci uświadomić, że tak samo, jak zdradziłem ci słowa najwyższej modlitwy, ponad które nic większego nie zdołasz powiedzieć Bogu, tak samo dziś objawiam ci najwyższe i najskuteczniejsze nabożeństwo, ponad które nie ma nic wznioślejszego. Prostota w relacji z Bogiem jest podstawą relacji. Powtarzaj Mi więc w sercu, umyśle i woli z przekonaniem słowa, ponad które większych nie znajdziesz, A to jest: „Ojcze, bądź Wola Twoja” i składaj Mi swoją ofiarę czci, miłości, dziękczynienia i służby poprzez Ofiarę Mszy świętej.

 

Zapamiętaj, nabożeństwo najskuteczniejsze i najobfitsze w łaskę, pełne i doskonałe to Ofiara Mszy świętej. W niej i poprzez nią zawsze zostanę przebłagany i zawsze dam się przebłagać, ponieważ nie ty mówisz do Mnie podczas tej Ofiary, ale Mój ukrzyżowany Syn Bóg i Człowiek czyni to w twoim imieniu. Chrystus, najwyższy Kapłan zawieszony na krzyżu oddaję ci swoje usta, aby Mnie przepraszać, uwielbiać, składać dzięki i błagać o zmiłowanie. Jak więc możesz sądzić, że twoje nabożeństwo i twoje słowa będą większe i skuteczniejsze od głosu Mojego Syna w momencie agonii na krzyżu?

 

Ofiara Mszy świętej nie może się więc równać z żadnym nabożeństwem ludzkim, żadnymi słowami uwielbienia, żadnymi psalmami, pieśniami i modlitwami, bo zawsze sprawcą i wykonawcą takiego przebłagania czy uwielbienia jest człowiek, choćby cytował słowa Boga z Pisma Świętego, Bogiem nie jest i Bogiem nie będzie.

 

Msza święta jest jedyną Ofiarą, która jest zarazem najwznioślejszą modlitwą, której sprawcą i wykonawcą jest sam Bóg. Każde więc nabożeństwo przynosi pożytek duszy, która uczy się oddawać chwałę Bogu w Jego wszelakich przymiotach i jest jakby na korzyść duszy. Ofiara Mszy świętej jest jednak Ofiarą, która przynosi pożytek samemu Bogu, uwielbiając Go w sposób doskonały.

 

Zauważ, że podczas Mszy świętej kapłan wypowiada znamienne słowa, stwierdzające jasno, że modlitwy ludu nic Bogu nie dodają i jest to prawda, bo człowiek nie może nic dodać do doskonałości Boga, który jest pełnią doskonałości.

 

Inaczej rzecz się ma z Ofiarą Mszy świętej, która za każdym razem pomnaża chwałę Bożą w nieskończoność i sięga swoim uwielbieniem nieskończoności, mając wymiar pozaczasowy i ponadludzki, jako że jej Ofiarą, materią i Sprawcą zarazem jest sam Bóg, który zstąpiwszy na Ziemię za pośrednictwem Ducha Świętego w dziele Wcielenia, staje się Człowiekiem, aby złożyć swoje życie w Ofierze krzyżowej na przebłaganie za grzechy ludzkie i wyjednanie Zbawienia całemu rodzajowi ludzkiemu. W każdej Ofierze Mszy świętej ponawiana jest cała Ofiara Chrystusa, a więc Jego Wcielenie, Narodzenie, Męka i Śmierć krzyżowa, poprzez którą dokonuje się Odkupienie ludzkości, następnie chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

 

Wszystko to, a więc całe ziemskie życie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, składane jest w Ofierze Mszy świętej, podczas której dokonuje się ponadto cud Konsekracji, a więc cud Wcielenia Boga w święte Postacie znajdujące się na Ołtarzu w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary. Ta Ofiara jest w sposób duchowy zupełnym przekroczeniem przez Boga wymiaru czasu i przestrzeni. Dla człowieka jest ona odnowieniem Ofiary krzyżowej, ponieważ człowiek nie potrafi wyjść poza wymiary czasu i przestrzeni ziemskiej. Dla Boga jest to jednak jedna i ta sama Ofiara, która dokonuje się tu i teraz, a dokonawszy się raz, trwa na wieki. Poprzez każdorazowe przywoływanie, odprawianie tej wiecznej Ofiary, człowiek za każdym razem pomnaża łaski spływające na Ziemię, oddaje Mi chwałę i zjednuje sobie przebaczenie. Bóg w swojej doskonałości trwa wiecznie.

 

Tylko człowiek, żyjąc na Ziemi, podlega czasowi, a Chrystus, będąc Bogiem i Człowiekiem, wykracza poza ten wymiar. Czyny, gesty, a także słowa Chrystusa są wieczne. Nie przemijają i nie starzeją się. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...