Aktualności

2023-02-05 16:16

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. NIC NIE MOŻE SIĘ RÓWNAĆ Z OFIARĄ MSZY ŚWIĘTEJ

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Moje dziecko, cieszę się dziś, że wstajesz o świcie, aby Mnie o to zapytać. Chcę mówić. Chcę mówić o Mszy świętej. Jest to Ofiara pełna błogosławieństwa. Każde nabożeństwo ludzkie, choć miłe w oczach Boga, nie może się równać z Ofiarą Mszy świętej, w której uczestniczy człowiek. Zrozum, że wszystkie nabożeństwa razem wzięte i odprawiane z wielką czcią nie mogą oddać Mi takiej chwały, ani zjednać duszy tak wielkich łask, jak jedna najskromniejsza Msza święta, bo ta Ofiara jest Ofiarą Boską i ma charakter nadprzyrodzony.

 

Tak więc ani różaniec, ani nabożeństwo pierwszopiątkowe, ani litanie, ani Droga krzyżowa, ani żadna inna forma uwielbiania Mnie nie zastąpi Ofiary Mszy świętej i nie może się z nią równać. Wszystkie nabożeństwa mają za zadanie uwielbić Mnie w jakimś przymiocie lub zadośćuczynić Mi w jakiejś zniewadze, podczas gdy Msza święta uwielbia Mnie we wszystkich Moich przymiotach i zadośćuczynia Mi za wszystkie zniewagi, jakich doznałem, doznaję i doznam.

Czytanie Pisma Świętego, śpiewanie psalmów i liturgia słowa to formy nabożeństwa, które nie mogą być stawiane na równi z Ofiarą Mszy świętej ani w jej pobliżu, ponieważ Ofiara Mszy świętej jest jedną jedyną formą uwielbiania Mnie pochodzenia czysto Boskiego. Sam Pan Jezus Chrystus ustanowił ją poprzez swoją Mękę i śmierć na krzyżu, a objawił w czasie Ostatniej Wieczerzy z uczniami. Słowo Boże jest wstępem do Ofiary. Czytania mają za zadanie przygotować serce ludzkie na przyjście wcielonego Boga w Najświętszych Postaciach na Ziemię. Słowo Boże przygotowuje ludzkość do Ofiary krzyżowej Zbawiciela tak samo, jak wszystkie znaki i figury Starego Zakonu przygotowały świat na narodzenie Chrystusa i przyjęcie Jego nauki i czynów aż do najwyższej Ofiary Odkupieńczej.

 

Jeśli więc brakuje komuś czasu na uczestnictwo w porannej Mszy świętej, niech porzuci wszystkie swoje osobiste nabożeństwa, a ten czas poświęci na uczestnictwo w Ofierze Mszy świętej, inaczej nie pojmuje, czym jest wiara katolicka. Przedkładanie własnej ofiary i własnych modlitw ponad Ofiarę i modlitwę Chrystusa – Człowieka i Boga, Syna Bożego, Wybawcy ludzkości, który zstąpił na Ziemię, aby własną Męką i Krwią przebłagać Majestat Boga, jest lekceważeniem Najwyższej Ofiary Odkupieńczej, która kosztowała życie samego Boga i wybłagała Zbawienie ludzkości, a więc jest najwyższą pychą.

 

Mówię to wyraźnie, bo są tacy, którzy twierdzą, że wystarczy się modlić, aby być zbawionym. Na cóż więc posłałem Syna na Mękę i śmierć? Po co Niepokalane Poczęcie, Wcielenie, Narodzenie w Betlejem? Po co Chrzest w Jordanie? Po co Ostatnia Wieczerza? Po co cała Ewangelia? Po co Męka i Agonia Jezusa w Ogrójcu? Po co Chrystus cierpiał sąd i niesprawiedliwe oskarżenia? Po co zniósł okrutne biczowanie aż do obnażenia kości? Po co niósł krzyż na Golgotę? Po co dał się gwoździami przybić do drzewa? Po co męczył się niewymownie, wisząc na krzyżu obrzucany obelgami? Po co wreszcie umarł i po co zmartwychwstał? Czyżbym posłał na Mękę jedynego Syna bez konieczności? Czy gdyby była jakakolwiek inna możliwość Zbawienia człowieka, poświęciłbym jedynaka? Ja, Ojciec?

 

Ranicie Mnie najboleśniej, wzgardzając Mną samym, Moim Synem, Jego Męką i Moją mądrością i miłością, rozumując w ten sposób. Otóż zapamiętajcie to raz, a dobrze. Bez Chrystusa ukrzyżowanego nie ma Zbawienia. Jezus Chrystus na krzyżu jest waszym Odkupieniem. Tylko ta jedna Ofiara ma moc zbawczą. Człowiek dostępuje Zbawienia poprzez uczestnictwo w tej najwyższej Ofierze. Dla katolika nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia, jeśli nie uczestniczy we Mszy świętej i Sakramentach, ponieważ otrzymuje on pełnię dostępu do samego źródła Zbawienia. Cała reszta świata jest zdana na łaskę i nie łaskę katolików i zależna od ich nabożeństwa, bo Ofiara Chrystusa jest tylko jedna i cała zawiera się w katolickiej Ofierze Mszy świętej. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...