Aktualności

2023-02-01 16:07

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. NAJWIĘKSZE DZIEŁO BOGA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Rozważania Moje dotyczyć będą samej Mszy świętej, bo jej waga i znaczenie nie zostały jeszcze dość zrozumiane. Wiesz już, że stworzyłem cały świat. Oto dzieło stworzenia, za które powinnaś Mi dziękować, widząc wszystko, co jest na świecie piękne i co koi twoją duszę, co cię zachwyca i sprawia ci radość. Dziękuj Mi więc za przyrodę, która cię otacza, za morze, które cię uspokaja, za góry, po których wspinasz się, aby się do Mnie zbliżyć, za kwiaty i drzewa, które cię otaczają, za zwierzęta, chmury, słońce i deszcz. Dziękuj Mi za kolory i za wszystko, co widzisz i na co patrzysz z radością. Wszystko to sam komponowałem dla ciebie tak samo, jak rodzice urządzają dziecięcy pokoik przed narodzeniem dziecka. Zrozum. Znaczysz dla mnie tak wiele…

 

Dzieło stworzenia zostało przyćmione buntem pierwszych rodziców. Od tej chwili człowiek buntował się przeciwko Mnie ciągle i na nowo. Od Kaina po kolejnych buntowników aż do dzisiejszego dnia. Zło weszło na świat i zmieszało się z dobrymi dziełami, aby człowiek nie mógł znaleźć drogi do Boga. Ja jednak nie mogłem znieść dłużej udręki rozstania z człowiekiem. Człowiekiem grzesznym, ale wciąż Moim, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Wysłałem więc na Ziemię Mojego Syna. Jedynaka, aby przyjął na siebie ciało ludzkie, a więc narodził się i umarł jako człowiek z krwi i kości, jako brat grzeszników, którzy zostali ode Mnie przez grzech oddzieleni.

Chrystus, przyjąłwszy Moją Wolę, przyjął ją do końca, a to oznaczało dla Niego Odkupienie ludzkości przez Mękę i śmierć krzyżową. Cała lawina nieszczęść spadła na Niego jednego, aby się zachwiał i odwrócił od ludzkości swe Serce, będąc zdradzonym, opuszczonym, fałszywie osądzonym, skatowanym i wyszydzonym przez człowieka, za którego miał cierpieć. On jednak nie poddał się i nie zawrócił. Doniósł swój krzyż na Golgotę, aby tam być ukrzyżowanym i ponieść śmierć krzyżową.

 

Posłuchaj, dzieło Odkupienia przewyższa dzieło stworzenia. Dzieło stworzenia ukazuje ci Moje oblicze. Dzieło Odkupienia odsłania ci Moje Serce. Gdy pierwsze opisuje Moją mądrość, drugie ukazuje Moją miłość. Chcę, aby ludzkość chwaliła Mnie za dzieło stworzenia i chcę, aby kochała Mnie za dzieło Odkupienia. Dlatego katolik wyraża swoją miłość do Mnie poprzez swoje uczestnictwo we Mszy świętej. Sposób, w jaki uczestniczy w tej Ofierze, ukazuje Mi jego prawdziwą miłość. Ci, którzy nie uczestniczą w tej Ofierze, nie kochają Mnie wcale. Za nic mają Męki Mojego Syna. Czy można dać więcej niż własne życie? Czy można taki dar odrzucić bardziej niż poprzez zupełne jego zlekceważenie? Ci więc, którzy mówią: nie wierzę, nie mam czasu, nie mogę, nie chcę, znieważają Krew Mojego Syna, która została za nich przelana. Ta Krew nie będzie za nich błagać [pójdą na potępienie – PIEKŁO]. Ta Krew błagać będzie za tych którzy ją czczą, uczestnicząc pobożnie w Ofierze Mszy świętej, aby wybłagać swoje usprawiedliwienie. Czy nie rozumiecie? Nie wszyscy będą Zbawieni, ale tylko ci, którzy chcą Zbawienia, chcą Zbawiciela i Jego Męki. Czy mógłbym zrobić coś więcej z miłości do was? Nie kazałem wam przecież iść na mękę, biczowanie, tortury i śmierć krzyżową za wasze grzechy. Nakazałem to wszystko Mojemu Synowi, aby was oszczędzić. Wam nakazałem tylko patrzeć na tę Mękę, podziękować za nią i prosić, abym uznał, że była ona w całości wycierpiana za ciebie, właśnie za ciebie jednego.

 

Odrzucenie tej najwyższej Ofiary, największego dzieła Bożego, wcielenia, Męki Zmartwychwstania Chrystusa, jest katastrofą osobistą i globalną ludzkości. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...