Aktualności

2023-01-04 16:07

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. NAJWIĘKSZE BŁĘDY KATOLIKÓW

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Posłuchaj, wartość Ofiary Mszy świętej jest tak ogromna, ponieważ to Ofiara złożona przez samego Boga–Człowieka, a więc w swojej wadze nie ma równych ani podobnych ofiar. Jest to Ofiara według Mojej Woli, a więc najdoskonalsza pod każdym względem. Po drugie skutki tej Ofiary sięgają w nieskończoność, dlatego jej wartość, pełną i doskonałą, musisz pomnożyć przez nieskończoność, aby uzyskać miarodajny wynik. Powiedz Mi teraz, co może się z nią równać?

 

Są ludzie, którzy w swojej pobożności błądzą, bo przedkładają własną ofiarę nad Ofiarę Mszy świętej, to znaczy Ofiarę Mojego Syna. Ludzie ci poszczą i nie mają siły potem pójść do kościoła, narzucają sobie różne długie pokuty i modlitwy, albo nawet odbywają długie i ciężkie pielgrzymki, pragnąć złożyć Mi przebłagalną ofiarę w jakiejś intencji. Powiedz im, że błądzą. Nie ma ofiary większej i skuteczniejszej od Ofiary Mszy świętej. Co z tego, że podejmują ciężkie pielgrzymki do najodleglejszych miejsc, jeśli nie mają z sobą kapłana i tracą przez to możliwość uczestniczenia w codziennej Mszy świętej.

 

Jedna Msza święta ma wartość nieskończenie większą niż roczna pielgrzymka pokutna i to piesza ze wszystkimi jej trudami, bo ta nigdy nie będzie Mi składana przez doskonałego Człowieka-Boga w wymiarze przekraczającym ograniczenia czasu i przestrzeni, a więc ponad doczesnością w wieczności i w sposób nieskończony. Jest to Ofiara z życia ludzkiego, złożona dobrowolnie, na Moje życzenie, w kwiecie wieku, w strasznych, nieludzkich mękach z pokornym i słodkim do końca sercem, bez własnej intencji, a więc w intencji poddanej w sposób doskonały Mojemu pragnieniu, jakim było zadośćuczynienie.

 

Pomyśl więc, jak wielką pychą i niezrozumieniem istoty katolicyzmu, jest odbieranie Mi Ofiary Mojego Syna i zastępowanie jej własną, ludzką, niedoskonałą i doczesną ofiarą. Ten błąd popełniają często ludzie mocno wierzący, u których jednak zbytnie wpatrzenie się w siebie w kontekście doskonalenia duszy, przesłania istotę wiary katolickiej, jaką jest oddawanie chwały Bogu.

 

Większy od nich błąd popełniają mniej wierzący, którzy opuszczają możliwość pobożnego uczestniczenia we Mszy świętej dla powodów błahych, jak wakacje w egzotycznych krajach, czy egzystencjonalnych, jak porzucenie możliwości uczestniczenia we Mszy świętej dla szansy zarobienia większych pieniędzy za granicą tego błogosławionego kraju [Polski], w którym Msza święta jest ciągle codziennością tak dostępną, jak nigdzie indziej.

 

Największy błąd popełniają katolicy, którzy nie uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej. Nie ma bowiem rzeczy ważniejszej i więcej zasługującej w oczach Boga, niż świadome i pobożne uczestniczenie we Mszy świętej w ogóle, a co dopiero w tym świętym dniu Pańskim [Niedziela], w którym każdy człowiek stworzony przez Boga winien Mu podziękować za dar stworzenia, za ręce, którymi może pracować, za inteligencję, za zdrowie, za rodzinę, za pokój i dobra materialne, za dobrobyt w Ojczyźnie i całe mnóstwo rzeczy, które pobożna dusza rozpoznaje wszystkie, jako dary Boże. Przede wszystkim w tym dniu człowiek powinien podziękować Mi za dzieło Odkupienia, w którym poświęciłem za niego własnego, jedynego Syna, dzięki czemu każdy człowiek może się nawrócić, przeprosić Mnie w Sakramencie Pokuty za swoje grzechy, które doprowadziły do Męki Mojego Syna, i uzyskać przebaczenie, aby osiągnąć Zbawienie wieczne.

 

Wzywam więc wszystkich katolików świata! Nie przedkładajcie niczego nad niedzielną Ofiarę Mszy świętej, przeciwnie, porzućcie wszystko dla niej, aby zyskać Moje błogosławieństwo w waszym życiu. W przeciwnym razie utrudzicie się i zostaniecie zniewoleni, a zarobione pieniądze nie przyniosą wam radości i pożądanych skutków. Za to tym, którzy na pierwszym miejscu stawiają Ofiarę Mszy świętej przybywa i mnoży się dostatek, kiedy śpią i odpoczywają, bo Moje błogosławieństwo wypływające z Ofiary Mojego Syna, którą obrali jako serce swojego życia, rozlewa łaski na cały ich dom i dobytek. Błogosławię cię, dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...