Aktualności

2020-12-16 14:47

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. NAJPOTĘŻNIEJSZA MODLITWA I GWARANCJA ZBAWIENIA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Dziś napisz więc, choć już o tym mówiłem, jaka jest najpotężniejsza modlitwa na świecie. To jest, Moje dziecko, Msza święta. Modlitwa niepodobna do żadnej innej, bo jest gwarantem Zbawienia. Jeśli by ktoś codziennie wznosił do Mnie modlitwę poprzez nabożne uczestnictwo we Mszy świętej, będzie zbawiony. Jeśli jednak modlitwa jego opiera się tylko na nim samym, takich gwarancji mieć nie może. Sama modlitwa nie jest bowiem gwarantem Zbawienia. Jej wartość i to, czy jest wysłuchana, a także to, czy uświęca zależy od samego modlącego się, a człowiek ten nie może mieć pewności, co do jej wartości w oczach Boga. I choć sama modlitwa jest rzeczą dobrą, nie wystarczy, aby być zbawionym, bo do Zbawienia potrzebny jest człowiekowi Zbawiciel, a Zbawiciel obecny jest podczas Ofiary Mszy świętej, w której to On sam modli się w imieniu uczestniczącego w Ofierze człowieka.

 

To sam Syn Boży przemawia do Boga w imieniu grzesznika. Jego modlitwa zawsze podoba się Bogu. Wychodzi z ust najczystszych, nieskalanych i z Serca niedotkniętego piętnem grzechu. Do tego wsparta jest najwyższą ofiarą z Ciała i Krwi samego Chrystusa, który ofiarowuje własne życie Bogu, aby być wysłuchany i uzyskać przebaczenie wszystkich ludzkich win. Tej modlitwy nie mogę nie przyjąć. Zawsze jest wysłuchana. Dlatego codzienne uczestnictwo we Mszy świętej jest gwarantem Zbawienia, a łaski płynące z tego uczestnictwa uświęcają duszę człowieka.

 

Nie ma również potężniejszej modlitwy, aby wybłagać konkretną łaskę. Owszem, lituje się nad człowiekiem, który podejmuje rozmaite ofiary, aby uprościć Mnie o pewną konkretną rzecz. Prawdę mówiąc, spełniam te prośby nieraz z litości nad ludzką nędzą. Jednak jest to pewnego rodzaju samowola, podczas gdy proszenie Mnie poprzez Ofiarę Mszy świętej i codzienne w niej uczestniczenie w jakiejś konkretnej intencji jest spełnianiem Mojej Woli i wykorzystaniem Mojego planu ratowania i wspomagania pielgrzymującej na Ziemi ludzkości.

 

Można więc powiedzieć, że błaganie o uzyskanie jakiejś łaski poprzez Ofiarę Mszy świętej podoba Mi się najbardziej, bo jest Moim pomysłem, a więc najskuteczniejszą dla człowieka możliwością uzyskania przychylności Nieba, podczas gdy inne ofiary, takie jak pielgrzymki, wyrzeczenia, szczególne modlitwy i postanowienia są już pomysłem proszącego [człowieka]. Przy tym są to pomysły jak najbardziej chwalebne, ale zawsze jako dodatek do pierwszej i najważniejszej modlitwy – Ofiary Mszy świętej. Jeśli zaś mają ją zastąpić, wypadają zawsze blado, bo są ofiarą postawienia siebie przed Bogiem, własnej modlitwy wyżej od modlitwy Boga – Człowieka i własnej ofiary wyżej od Ofiary Boga – Człowieka, Chrystusa ukrzyżowanego dla Zbawienia człowieka.

 

Proście więc całym sercem, pokutujcie, pośćcie, leżcie krzyżem, pielgrzymujcie i ofiarujcie jałmużnę, ale nic, absolutnie nic nie przekładajcie nad Ofiarę Mszy świętej. Niech to będą ofiary, które ozdobią tę najwspanialszą Ofiarę, ale nie zastąpią. Jezus Chrystus jest zawsze pierwszy i zawsze przewyższa człowieka, bo jest Bogiem. W sercu katolika to On właśnie Najwyższy Bóg, ma mieć pierwsze miejsce. Jego modlitwa, Jego Ofiara i Jego Wola.

 

Pamiętajcie więc, najdrożsi Mojemu Sercu katolicy, najpierw Msza święta, a potem cała reszta. Nie ma znaku równości między człowiekiem i Bogiem, a więc nie ma również znaku równości między nabożeństwem ludzkim i Boskim. Nic nie może zastąpić Ofiary Mszy świętej, tak jak nic nie może zastąpić Boga. Błogosławię cię, Moja córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...