Aktualności

2020-12-16 14:40

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. „MAŁPA” OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Córko, posłuchaj Mnie. Kiedy uczestniczysz pobożnie w Ofierze Mszy świętej, zawsze jestem pocieszony. Brakuje ci jeszcze większej wiary i jeszcze większej gorliwości. Doskonałość tego nabożeństwa jest pełna, więc nie możesz go powiększać inaczej, jak tylko powiększając swoją osobistą wiarę. W ten sposób ściągasz na siebie jeszcze więcej łask i błogosławieństw.

 

Zrozum jedno, choć w zewnętrznej formie Ofiary Mszy świętej zostało zmienione wiele, zasadnicza istota tej Ofiary pozostała niezmienna. To znaczy Kanon Mszy świętej, który jest sercem samej Ofiary. Słowa Konsekracji jakie wypowiada kapłan, konieczne przy tym czynności i materia niezbędna, aby dokonała się cudowna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pańską to konieczne absolutnie warunki ważności Ofiary Mszy świętej, aby się ona dokonała.

 

Wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone dla zubożenia i zmniejszenia skuteczności tej Ofiary czynią to poprzez zmniejszanie stopnia wiary zarówno u kapłanów jak i u wiernych, natomiast na sam fakt zaistnienia Ofiary Mszy świętej nie mają wpływu. Dopiero zmiana słów konsekracji zmienia Ofiarę w nabożeństwo bez Ofiary.

 

Bez cudu Konsekracji, a więc obecności Chrystusa jako Ofiary na Ołtarzu nie może być mowy o Mszy świętej. Jest to tylko zbiór czynności liturgicznych przygotowujących do Ofiary Mszy świętej, lub jeśli jest to forma z góry zaplanowana, można ją nazwać „małpą” Mszy świętej, która jednak z Mszą świętą nie ma nic wspólnego. Ofiarę Mszy świętej może odprawić wyłącznie kapłan. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...