Aktualności

2020-12-16 14:35

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. DUSZA W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ KONTRA ŚWIAT ZŁA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Posłuchaj, Moje dziecko. Ubolewam nad stanem świata, nad stanem głębokiego opętania ludzkości. Wrogość świata, jaką odczuwasz wewnętrznie, nie jest przypadkowa. Jest wynikiem opętania duchowego, które ujawnia się już przez samo tylko przybliżanie się duszy w stanie łaski uświęcającej. Szatan zna dobrze stan ducha każdego człowieka i wystarczy bliskość fizyczna, aby złe duchy manifestowały swoją niechęć w człowieku. Dusza odczuwa znacznie więcej, niż zdoła zobaczyć ciało. Módl się i powierzaj Mi te miejsca, do których się udajesz. Ja zawsze będę z tobą.

 

Moje dziecko, Msza święta piętnuje twoją duszę. To znaczy, że ta codzienna Ofiara odciska na niej swoje piętno w sposób widzialny dla złych duchów. Łaska Boża, łaska uświęcająca, częste przystępowanie do Sakramentów przemienia twoją duszę i wprowadza ona niepokój do świata zła. Jesteś Moim znakiem na Ziemi. Choć niewidocznym dla oczu, odczuwalnym dla serc. Te wszystkie nienazwane sytuacje mieszczą się w sferze walki ducha, walki o byt dobra i zła.

 

Uczestnicząc w codziennej Ofierze Mszy świętej, człowiek powiększa przestrzeń Bożą na Ziemi, czemu sprzeciwiają się złe duchy. Coraz częściej będziesz spotykać się z jawną manifestacją zła. Zło jednak przeminie. Kiedy wszyscy ludzie dokonają wyboru, nie będzie już potrzebne do przesiewania dobrych od złych. Czas wyboru przeminie bezpowrotnie. Pomyśl o tym czasie jako o wielkiej i niepowtarzalnej łasce, możliwości okazywania i udowadniania swojej miłości i przywiązania Bogu, a przy tym stałego doskonalenia tej miłości. Napełniaj się więc Bogiem poprzez codzienne pełne uczestnictwo w Ofierze Mszy świętej, aby przetrwać zwycięsko ten czas próby. Amen. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...