Aktualności

2020-12-21 16:16

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. CHWAŁA BOŻEGO SERCA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Posłuchaj, poruszyłem temat Ofiary Mszy świętej, ponieważ ludzie, a nawet Moi najdrożsi katolicy, nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest Msza święta i jaka jest waga każdej poszczególnej Mszy świętej na całym świecie. Im mniej Mszy świętych, tym mniej łask. A ostatnia Msza święta, oznaczałaby ostatnią łaskę. Świat odkupiony żyje, oddycha i funkcjonuje tylko dzięki Ofierze Odkupieńczej Chrystusa zawartej i tryskającej łaskami w każdej Ofierze Mszy świętej odprawianej na całym świecie.

 

Teraz jednak musisz zrozumieć, że ta Ofiara zanika z powodu zaniku wiary. Im mniej wierzących, tym mniej Mszy świętych. Pragnąłem więc uzmysłowić wam, że świat żyje z tej Ofiary i tylko dzięki tej Ofierze. Również z powodu tej Ofiary przedłuża się czas Miłosierdzia Bożego na Ziemi. Wszystko, co jest dobrem i łaskawością, wypływa z Ofiary Mszy świętej, dlatego wy, którzy wierzycie, musicie koniecznie umiłować Mszę świętą ponad wszystko na Ziemi, bardziej niż własne życie w wymiarze, jaki sobie wymarzyliście, bardziej niż własną rodzinę i święty spokój, bardziej niż własny czas, odpoczynek, hobby i potrzeby, a w końcu bardziej niż cokolwiek na Ziemi, aby wyczerpać ten płynący zdrój łask.

 

Posłuchaj, Msza święta to nie jakieś nabożeństwo. To być albo nie być dla ludzkości. Wszystko jest małe w porównaniu z Mszą świętą, dlatego mówię wam te słowa i powtarzam raz jeszcze: Niech waszą pierwszą formą pobożności będzie codzienna Ofiara Mszy świętej. Nie tylko nie ma milszej Mi modlitwy ani nabożeństwa, ani pokuty, ale również nie ma lepszego sposobu przybliżenia się do Mnie i wyproszenia sobie łask. Miłuje Mnie ten, kto ceni Mój dar Serca najbardziej na świecie i uczestniczy w Ofierze Mszy świętej na Ziemi. To Ofiara nad ofiarami. Ponad wszystkimi twoimi czynami, wyrzeczeniami, modlitwami, pokutami, pielgrzymkami i postami jest Najświętsza Ofiara samego Boga, Jezusa Chrystusa, i tę Ofiarę przyjmuję zawsze niezależnie od tego, czy prosi Mnie przez nią święty czy grzesznik, bo w jego imieniu prosi Mnie Mój Syn.

 

Pamiętaj więc, jeśli chcesz Mnie przebłagać, błagaj Mnie poprzez Ofiarę Mojego Syna. Musicie uwierzyć, że naprawdę nie ma nic większego, i żyć dla tej jednej Ofiary. Reszta waszego życia nie ma zupełnie znaczenia. Msza święta jest kluczem do wszystkich drzwi. Jeśli oddacie serce i czas codziennej Ofierze Mszy świętej, cała reszta waszego życia zostanie uporządkowana według łaskawości Bożej. Kiedy ty Mnie czcisz, Ja czuwam, aby Niebo nie spadło ci na głowę. Czuwam nad wszystkim, aby nic nie zakłóciło twojego nabożeństwa. Możesz więc pracować mniej, uczyć się mniej i mniej pokutować, a zyskasz więcej od tych, którzy więcej pracują, więcej się uczą i pokutują od rana do nocy, biczują się do krwi i zdzierają nogi na pielgrzymkach, a nie uwielbiają Mnie codzienną Ofiarą Mszy świętej.

 

Zapamiętaj więc, że najpokorniejsza dusza to ta, która za nic ma siebie i własne ofiary, za nic ma swoje nabożeństwa, modlitwy i pokuty, a na piedestał wynosi Ofiarę, modlitwę i pokutę Mojego umiłowanego Syna, ukrzyżowanego dla grzesznej ludzkości i odrzuconego przez spoganiały świat. Chcę was wszystkich uświęcić i zbawić poprzez Ofiarę Mszy świętej. Opłukać w Krwi Jezusa, uzdrowić Jego mocą i zbawić, na wieki zbawić u Mojego boku. Chcę dusz zbawionych i czystych.

 

Córko Moja, błogosławię cię więc i rozmnażam twoje łaski. Daję ci więcej, niż potrzebujesz i obdarzam bogaciej, niż prosisz, a wszystko to dla ciebie za tę miłość, którą okazujesz Mi, codziennie wstając na Mszę świętą. Wiesz, że tworzę nowe poranki, aby się z tobą spotkać u stóp Mojego Ołtarza? Tworzę wciąż nowe poranki, bo przychodzisz i chce Mi się żyć dla ciebie i w tobie. Chwało Mojego Serca. Tak. Za każdym razem, kiedy przychodzisz uwielbiać Mnie w tajemnicy Ofiary Mszy świętej, oddajesz Mi chwałę, chwaląc Moje największe dzieło. Stajesz się chwałą, po którą przychodzę co dnia do Moich kościołów na całym świecie. Teraz i tu dokonuje się wielkie dzieło odrodzenia Mszy świętej poprzez miłość. Czystą miłość do tej Najświętszej Ofiary. Błogosławię więc raz jeszcze ciebie i wszystkich, którzy codziennie oddają Mi chwałę poprzez uczestniczenie w Ofierze Męki i śmierci Mojego Syna podczas Mszy świętej. Niech moje błogosławieństwo będzie z wami po wszystkie dni waszego życia i po całą wieczność. Błogosławię cię, błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...