Aktualności

2023-01-11 16:22

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. BOSKA LOKATA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Posłuchaj Mnie i zapisz Moje słowa. Mówiąc o Mszy świętej, chcę zwrócić uwagę na to, że żadne nabożeństwo nie jest jej równe. Żadna ofiara nie może być porównywana z Ofiarą Mszy świętej. Jeśli pragniesz łask, niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać łaski dla siebie czy dla innych, proś zawsze poprzez Ofiarę Mszy świętej. Wsławiłem tę Ofiarę wieloma cudami dla potwierdzenia jej prawdziwości i wagi.

 

Wiesz dobrze, że dusze czyśćcowe pragną jednego: modlitwy, ale największym ich pragnieniem jest zawsze Msza święta sprawowana w ich intencji, ponieważ skuteczniejszej modlitwy nie ma. Nie każda dusza może poprosić o Mszę świętą, ale tylko ta, która ją w swoim życiu uznawała i czciła. Inne dusze muszą czekać na drobne pociechy płynące z modlitw. Za to Ofiara Mszy świętej jest tak dalece skuteczna, że czasem wystarczy tylko jedna, aby uwolnić duszę z płomieni czyśćcowych, w których spędziłaby jeszcze wiele lat. Z tego powodu największą i najskuteczniejszą pomocą dla dusz czyśćcowych są Msze święte gregoriańskie, które uwalniają z Czyśćca największą ilość dusz. Dlatego waga jednej Mszy świętej jest tak wyraźnie uwidoczniona w Czyśćcu, gdzie marzy się o niej, jak o największym szczęściu i bogactwie.

 

Każda dusza wspominana podczas sprawowania Najświętszej Ofiary doznaje głębokiej ulgi, a jej uwolnienie zależne jest od kary i stosunku do Mszy świętej za życia. Dla osób, które nie ceniły Mszy świętej lub gardziły nią, jej moc pozostaje niedostępna. To jest pokuta za grzech gardzenia Najświętszą Ofiarą samego Boga Jezusa Chrystusa. Nie tylko dusze te nie doznają ulgi na skutek odprawiania za nie Mszy świętej, ale w pewien sposób cierpią gorącej, mając świadomość, że inne dusze już dawno zostały uwolnione po otrzymaniu zaledwie jednej Mszy świętej i że łaski płynące z odprawianych za nie Mszy świętej dostają się innym duszom.

 

W ten sposób Czyściec opróżnia się w pierwszym rzędzie z dusz, które z prawdziwym nabożeństwem uczestniczyły we Mszy świętej na Ziemi, nie opuszczały Mszy świętej niedzielnej, pomagały swoją ofiarnością w uświetnianiu zewnętrznej szaty Ofiary Mszy świętej poprzez fundacje, służbę i ofiarę, a także zachęcały do udziału we Mszy świętej innych. Szczególną pociechę płynącą z odprawianych na Ziemi Mszy świętych czerpią także dusze ludzi, którzy często zamawiali Mszę święte za żywych i umarłych. Można to porównać do trafionej lokaty, zakładanej na całe życie. W ciągu ziemskiego życia zdaje się, że ludzie tacy pozbyli się całego bogactwa i powierzyli je bankowi dla większego bogactwa w przyszłości, sami nie korzystając z tych skarbów. Tak samo zamawiając Mszę święte za zmarłych i żywych, człowiek na Ziemi może nie widzieć żadnych rezultatów swoich ofiar, a jednak po śmierci odbierze ich owoce z wielkim zyskiem.

 

Dlatego, Moje dzieci, szanujcie kapłanów. Wszystkich kapłanów. Wszystkich biskupów. Ganię po raz kolejny wszystkich, którzy ośmielają się oceniać, krytykować i obgadywać kapłanów, którzy wydają o nich sądy publiczne i skryte. Oni właśnie powinni zagryźć swoje języki do krwi, aby zadośćuczynić Mi za obgadywanie Moich wybranych synów, którzy przynoszą największe błogosławieństwo całemu światu. Nawet jeśli ich życie osobiste nie jest doskonałe lub jest dalekie od doskonałości, wciąż są oni i pozostają błogosławieństwem na Ziemi poprzez odprawianie Ofiary Mszy świętej.

 

Pragnę więc, aby błędy stanu kapłańskiego w sposób ogólny były nazywane dla pobudzenia ich świadomości i nawrócenia, ale nie przez ludzi świeckich. Nie godzę się jednak i potępiam krytykowanie konkretnych osób stanu kapłańskiego. Nie godzę się na mówienie o kapłanach w sposób podważający ich autorytet i godzący w ich godność. Każde zdanie dotyczące kapłana musi być trzykrotnie przemyślane, aby nie ująć nic z czci dla kapłanów w ludzkich sercach. Ludzie świeccy powinni na temat kapłanów wyłącznie milczeć, a swoje obawy i troskę wypełniać modlitwą. Nazywać ogólne błędy kapłańskie ma prawo tylko rekolekcjonista, przełożony i prorok, ale niech czyni to z drżeniem, aby nie ubliżać sługom Najświętszej Ofiary, rękom konsekrowanych, sercem umiłowanym i godności Chrystusa, który w kapłaństwie realizuje swoje posłannictwo po raz drugi.

 

Kapłan ma być od dziś dla was rodzonym ojcem i bratem. Macie go czcić jak własną matkę i tak reagować na słowa krytyki. Jednym słowem, kapłanów i biskupów należy wam kochać, ich błędy traktować jak błędy kogoś, kogo kochacie najbardziej na świecie. Módlcie się za nich tak, jak modlicie się za własne matki i ojców, za własne rodzeństwo. Kamienujecie bowiem nieustannie tych, którzy są waszym błogosławieństwem. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...