Aktualności

2020-12-21 16:13

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. AUTENTYCZNA MĘKA JEZUSA

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

– Ojcze Najłaskawszy, objaw mi, proszę, jak dziś czuje się Twoje Serce?

 

– Bóg Ojciec: Pisz. Chcę, abyś Mi obiecała, że postarasz się już więcej nie spóźniać na Mszę świętą. Nie chodzi tu o dobry przykład, ale o samotność Kogoś, kto idzie na Mękę i chce się pożegnać. Czyżbyś nie wierzyła, że Jezus idzie na pewną śmierć?

 

– Wierzę, ale przymnóż mi jeszcze wiary.

 

– A gdybyś ty szła na śmierć, czy chciałabyś, aby twoi najbliżsi przyszli cię pożegnać? Czy pragnienie pospania chwilę dłużej albo załatwienia jakiejś sprawy, albo zwykła opieszałość nie byłyby wówczas największą obrazą i przykrością, a także dowodem obojętności i braku miłości? W końcu idziesz na śmierć. Czy może być coś ważniejszego?

 

– Nie. Przepraszam. Nie myślałam o tym w ten sposób.

 

– Wiem. Ponieważ Jezus idzie na śmierć codziennie? A potem codziennie zmartwychwstaje?

 

– Właśnie.

 

– Moje dziecko, to, że czyni to codziennie nie sprawia że śmierć przestaje być śmiertelna, a męka przestaje być męką. Ani do męki, ani do śmierci nie można się przyzwyczaić, jeśli jest się ofiarą. Poza tym jest to jedna, pierwsza i ostateczna Męka powtarzana w nieskończoność. Zapewniam cię, że choć ty możesz się przyzwyczaić do tak strasznych okoliczności, Jezus nie. Za każdym razem przeżywa to tak samo.

 

– Przepraszam. Proszę o silną wiarę, abym przeżywała Mszę świętą jak autentyczną Mękę Jezusa dokonującą się na moich oczach.

 

– Tak. To jest łaska, o którą należy prosić.

 

– Dobrze. Będę prosić i jeszcze raz przepraszam, że nie prosiłam.

 

– Dobrze. Teraz zapisz. Oczekuję od człowieka pełnego zaangażowania w to Misterium Męki i śmierci Mojego Syna, w Ofiarę Mszy świętej, która zawiera w sobie tę Najwyższą Ofiarę, krwawe Męczeństwo Mojego Syna. Zrozum, że od tego, jak będziesz przeżywać Mszę świętą, zależy ilość łask, jakie otrzymasz. Staraj się oddalać rozproszenia. Staraj się być zawsze trochę wcześniej, aby zdążyć skupić myśli i uświadomić sobie, gdzie idziesz i po co. Przekraczając drzwi kościoła, wchodzisz do innej rzeczywistości. Zapomnij o budynku. Zapomnij o godzinie. Zapomnij wreszcie o sobie. Uświadom sobie, że twój najbliższy i najbardziej kochający Jezus został zdradzony. Wczuj się w Jego sytuację. Uczeń, o którego walczył przez trzy lata, zdradza Go podłym pocałunkiem. Przyjaciele wątpią. Zostaje sam. Pojawiasz się ty z tysiącem spraw do załatwienia w głowie, pośpiechem i planami na cały dzień. Spójrz jednak głębią twojego serca na Jezusa, a zapomnisz o całym świecie. Teraz, w tym miejscu, nie ma już nic więcej. Jesteście sami. Samotny, zdradzony Jezus i ty.

 

Skoro już jesteś, nie przydawaj Mu męki swoim rozproszeniem. Nie zważaj na fryzury i stroje otaczających cię ludzi. Nie zważaj na znajomych i nieznajomych, bo jesteś przy Jezusie idącym na śmierć tylko ciałem. Stoisz przy Nim, lekceważąc Go. Zamknij oczy na świat zewnętrzny, bo inaczej nigdy nie zobaczysz prawdy i nie zrozumiesz, że naprawdę jesteś teraz w innym miejscu i w innym czasie. Jeśli chcesz okazać miłość Jezusowi, Jego człowieczeństwu i Bóstwu, zrób to teraz.

 

Ludzka natura Jezusa obawia się męki i śmierci. Musisz zrozumieć, że Jezus to Człowiek. Pocieszaj Go, jak się pociesza człowieka. Współczuj Mu, jak się współczuje człowiekowi, bezradnemu i przytłoczonemu ciężarem cierpienia ponad siły. Myśląc o Moim Synu jako o Bogu, ulegasz złudzeniu że On wcale aż tak nie cierpi. W końcu jest Bogiem. Wie, co będzie i może wszystko. Nie tak jest dzisiaj. Musisz pojąć, że Bóstwo Jezusa nie jest znieczuleniem dla człowieczeństwa. Nie boli mniej, nie przeraża mniej, ale bardziej, bo człowiek z krwi i kości, jakim jest Mój Syn, widzi rzeczywistość spojrzeniem Boskim, z perspektywy nieskończoności i wszechmocy. To powiększa mękę.

 

Niewinność też nie odejmuje bólu. Inaczej cierpi grzesznik, który zasłużył na karę, a inaczej Niewinny, Nieskalany i Doskonały. Istota nieskazitelna i bezgrzeszna jaką jest Jezus, odbiera najmniejsze zło jako wielki gwałt wobec swojej doskonałej natury. Ponieważ Bóg z założenia nie może cierpieć, będąc Istotą doskonale szczęśliwą, przyjęcie cierpienia oznacza dla Niego coś niewyobrażalnie strasznego. Jezus ma świadomość swojego Bóstwa, ale całą swoją Mękę przeżywa jako Człowiek, dzięki swojej ludzkiej naturze. Nie jest pół Człowiekiem, pół Bogiem. Jest w pełni Człowiekiem i w pełni Bogiem. Wszystko, co przynależne jest naturze ludzkiej, oprócz grzechu, przeżywa więc w stu procentach jak człowiek.

 

Miej to na uwadze, stając obok Niego w Ogrójcu. Skoro już tu jesteś, bądź dla Niego prawdziwą pociechą. Zamyślenie się w takiej chwili jest wielką bezczelnością, jeżeli nie okrucieństwem. Jesteście tu razem. Ty i On. Za chwilę rozpocznie się wielka Ofiara i Męka od której nie ma już ucieczki. Zdobądź się na czułość. Zachowaj wiarę i odwagę, aby towarzyszyć Jezusowi w czasie Jego Mąk. Tylko takie uczestniczenie w Ofierze Mszy świętej zapewnia duszy człowieka pełnię łask, a Jezusowi pełnię pociechy. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...