Aktualności

2015-07-14 11:23

Chrystus Wodzem

<—- Pieśni strona główna

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

1. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie,

Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię. 

Ref: Chrystus Wodzem…

2. Bo litość Jego nad nami stwierdzona,

A prawda Pańska wiecznie uiszczona. 

Ref: Chrystus Wodzem…

3. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu:

Ojcu Synowi Duchowi Świętemu. 

Ref: Chrystus Wodzem…

4. Jak od początku była tak i ninie

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 

Ref: Chrystus Wodzem…

czytaj więcej...