Aktualności

2021-04-15 17:10

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2021-04-15 17:09

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 16 kwiecień – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Jezusa!

Jak drogo kosztowało Cię moje zbawienie.

Dla mnie opuściłeś chwałę nieba,

aby spocząć w ubogim żłobie.

Przyjąłeś nasze ciało

i zgodziłeś się na trudy ziemskiego życia.

W końcu przyjąłeś okrutną mękę i śmierć na krzyżu,

aby mnie zbawić. A teraz jak bardzo uniżasz się, ukrywając się w Hostii pod nikłą postacią chleba,

w której narażasz się na tyle zniewag i świętokradztw,

aby mnie umocnić na drodze do nieba,

pełnej walk, pokus i niebezpieczeństw.

Dziękuję Ci, najsłodszy Zbawicielu,

za Twoją nieskończoną miłość!

czytaj więcej...

2021-04-15 17:05

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Wezwanie dla odważnych, którzy mają wiarę

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Dziecko Mojej łaski, otwieram ci serce i pouczam cię. Tak, chcę mówić, bo chcesz słuchać i oczekujesz pouczenia. Nie stawiam ci zbyt wielkich wymagań, a Moja Wola nie jest niemożliwa do zrealizowania. Jeśli tak twierdzisz, jesteś głęboko w szponach świata, bo życie Boskie w człowieku uzdalnia go do podejmowania największych trudów i życia w stanie anielskim na Ziemi. Wiara wasza jest uboga. wiara w Moją wszechmoc i w Moje miłosierdzie. Ten, kto wątpi w to, że wspomagać będę tych, którzy staną do walki w Moim imieniu i o Moją sprawę, wątpi we Mnie. Dlatego będę wam mówił o życiu anielskim i będę żądał niemożliwego dla synów Boga.

 

Chcę dodać odwagi Moim wyznawcom. Nie dajcie się zakrzyczeć światu, bo to, co dla niego jest niemożliwe, dla Mnie jest łatwe, a kiedy uwierzysz we Mnie prawdziwie, stanie się łatwe dla was. Najpierw okażcie Mi odwagę, aby walczyć u Mego boku, bo nie otoczę się ludźmi chwiejnymi i małej wiary, kiedy wyruszę do walki. Wezmę ze sobą tylko tych, na których mogę polegać, a są to wszyscy, którzy mają wiarę w Moje zwycięstwo i miłość gotową poświęcić własne zachcianki i słabości dla wielkiej sprawy Króla.

czytaj więcej...

2021-04-14 17:11

Ewangelia na dziś – 15 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 3, 31-36) – Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

(…) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

————–

Przyjęcie świadectwa Syna, wiara w Jezusa, osobista relacja z Nim – to wszystko gwarantuje nam życie wieczne. Wierzymy w życie wieczne, ale często nie zastanawiamy się nad nim. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak zagospodarowaliśmy dar wolności otrzymany od Niego. Czy żyjemy po Bożemu, a może już tylko „po ziemsku”?

 

Jezu, chcę przyjmować Twoje świadectwo każdego dnia, by mieć udział w życiu wiecznym.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-04-14 17:10

Podejmij Żertwę za kapłańskie serce

WYNAGRADZAJ JEZUSOWI ZA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE KAPŁANA

Obietnica Pana Jezusa dla tych, którzy podejmą żertwę za kapłana: BĘDĘ TAKĄ DUSZĘ KOCHAŁ PODWÓJNIE; ZA NIĄ SAMĄ I ZA KAPŁANA, ZA KTÓREGO PODJĘTO OFIARĘ ŻERTWY.

Rysunek przedstawia: mniejsze serce z napisem IHS, to serce kapłana. Większe serce, to żertwa ofiarna ochraniająca serce kapłana.

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

2021-04-14 17:09

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 15 kwiecień – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem życia

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi:

.

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki. A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53).

 

Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

czytaj więcej...

2021-04-14 17:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2021-04-14 17:08

Powód Moich łez – Maryja

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2021-04-14 17:08

CZWARTEK. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2021-04-14 17:08

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2021-04-13 17:14

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Matka Boża prosiła o post o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jak nie dasz rady dwa dni to wybierz piątek. Jeśli nie dasz rady ani jednego dnia to zastosuj umartwienie, czyli tak samo środa i piątek: dwa dni bez mięsa.

 

Chleb, nie może mieć dodatków (słonecznik, dynia, itd…), Woda (nie może to być herbata, inne dodatki).

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Piątek dniem postu od mięsa

czytaj więcej...

2021-04-13 17:11

Ewangelia na dziś – 14 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 3, 16-21) – Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

(…) Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

————–

Bóg posyłając swojego Syna, wyraża swą wielką, wprost niepojętą miłość do człowieka. Jezus przyszedł przecież nie po to, aby nas potępić, ale zbawić. Odpowiedzmy na tę wszechogarniającą nas miłość, spełniając w naszym życiu wymagania prawdy, żyjąc Ewangelią. I tak zbliżymy się do Światła, do Chrystusa, do Miłości.

 

Jezu, pragnę każdego dnia coraz więcej dziękować Ci za Twoją miłość, która jest moim ocaleniem.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-04-13 17:09

Środa dzień ku czci św. Józefa – 14 kwiecień

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Nowenna do św. Józefa

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Michale,

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego,  

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  

Głowo Najświętszej Rodziny,  

Józefie najsprawiedliwszy,  

czytaj więcej...

2021-04-12 17:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH UZDROWIENIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Przychodzę jako Duch Uzdrowienia. Duch Uzdrowienia dusz i ciał, serc i umysłów. Duch Uzdrowienia świata, przyrody i zjawisk. Umacniam cię do dalszej drogi, dając ci uzdrowienie, jakiego potrzebujesz. Twoje ciało choruje, bo choruje świat, a świat choruje z powodu grzechu. Oczyszczam twoje serce, aby przygotować je do przyjęcia większych darów.

 

Moje dziecko, podstawową chorobą świata jest odrzucenie Woli Boga i walka z tą Wolą. Pierwszym warunkiem koniecznym do uzdrowienia jest przyjęcie Woli Bożej w życiu człowieka. Chodzi nie tylko o wyznanie grzechów i oczyszczenie serca w Sakramencie Pokuty, ale również przemianę życia i dostosowanie go do Prawa Bożego. To jednak nie koniec. Są dusze, które trwają w łasce uświęcającej i starają się przestrzegać we wszystkim Mojego Prawa, ale nie zgadzają się z Moją Wolą we własnym życiu, odrzucając krzyż, który otrzymały. Te dusze zaczynają chorować z powodu swojego uporu w odrzucaniu tego, co im Moja Opatrzność przeznaczyła lub Moja Wola dopuściła.

czytaj więcej...

2021-04-12 17:11

Ewangelia na dziś – 13 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 3, 7b-15) – Trzeba się powtórnie narodzić

(…) Tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

————–

Misja Jezusa oznacza krzyż, konieczne jest wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jeśli naprawdę uwierzymy w te słowa, zmienimy się. Zaczniemy inaczej patrzeć na świat, a także na innych ludzi. Będziemy wtedy kontynuować dzieło Jezusa, troszcząc się o braci i okazując sobie wzajemnie miłosierdzie.

 

Jezu, pragnę być Twoim uczniem, słuchać Twoich słów, kochać jak Ty. Pomóż mi, proszę, stać się nowym człowiekiem.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-04-12 17:09

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – 13 kwiecień

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

czytaj więcej...

2021-04-11 17:11

Ewangelia na dziś – 12 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 3, 1-8) – Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

————–

Nocna rozmowa Nikodema z Jezusem to rozmowa człowieka z Bogiem, człowieka poszukującego. Jezus wyjaśnia mu, że narodzić się na nowo to narodzić się z wody i Ducha, i że jest to konieczne, aby wejść do Królestwa Bożego. My również powinniśmy narodzić się na nowo, oddając stery swojego życia w ręce Boga i otwierając się na działanie Ducha Świętego. Rozmawiajmy też z Bogiem, aby mógł nas przemieniać.

 

Jezu, dzisiaj wraz z Nikodemem przychodzę do Ciebie. Proszę, bym zawsze umiał z Tobą szczerze rozmawiać.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-04-11 17:09

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 12 kwiecień

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi o RODZINIE

AKT ODDANIA SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE


O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś – spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

.
Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały – chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

.
O Maryjo, Matko Najmilsza – prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie – przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
.

.
czytaj więcej...

2021-04-10 17:11

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego (Rok B) – 11 kwiecień

EWANGELIA (J 20, 19-31) – czytania

PAN MÓJ I BÓG MÓJ

ks. Jacek Zakrzewski

Dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego ukazuje nam ogrom Bożej miłości względem każdego z nas. Jezus otwiera przed nami wnętrze swojego Najświętszego Serca, byśmy mogli zaczerpnąć wiele łask dla siebie i całego świata. Dlatego i my otwórzmy się na bezmiar tej miłości uzdrawiającej, byśmy mieli pełny udział w radościach Zmartwychwstania. „Bóg bogaty w miłosierdzie” pragnie dotknąć nas swoją łaską, byśmy nie byli niewolnikami grzechu i szatana, ale stali się „dziećmi Światłości”. 

czytaj więcej...

2021-04-10 17:07

Kapłanie, twoim zadaniem jest zbawiać dusze dla Boga, a nie żyć dla siebie – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Moi kapłani pragną rządzić od pierwszego dnia swoich święceń. Nie pojmują swojego powołania jako służby. Gdyby była w tym miłość, byłoby jeszcze to do zniesienia. Niestety, żądza władzy wyklucza miłość. Człowiek zaczyna być postrzegany jako ktoś, kto służy do osiągnięcia własnych celów, nie jako cel, w którym powinna być wymierzona strzała kapłana. Strzała łaski Bożej konieczna do Zbawienia – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Mój synu, kapłanie, spójrz w swoje serce i zbadaj je. Czy kiedykolwiek użyłeś Mnie do służenia sobie? Czy wykorzystałeś godność, którą ci wysłużyłem, przeciwko Mnie? Czy dążyłeś jako kapłan do celu, który nie zgadzał się z twoim powołaniem i z Moją Wolą? Czy boisz się władzy, którą ci nadałem? Czy boisz się własnej żądzy, czy jej nie dostrzegasz? 

Chociaż Moja łaska spływa na was obficie, marnujecie ją, żyjąc dla siebie. Synu, władza zawsze musi być używana dla Zbawienia dusz i tylko dla tego jednego celu. Twoim zadaniem jest zbawiać dusze dla Boga i z tego zdasz Mi sprawę. Pamiętaj Mój kapłanie na słowa: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą” – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony; pod Twym orędownictwem i opieką nie będę  niczego się lękał; z Twoją pomocą będę zwalczał i zwyciężał moich nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia.  św. Jan Damasceński

czytaj więcej...

2021-04-10 17:07

Kapłan ciężko grzesząc, używa swojej władzy, aby skazać Mnie na śmierć – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Drugim powszechnym grzechem kapłańskim jest żądza władzy. Żaden z Moich synów, kapłanów, nie chce służyć. Wszyscy pragną kierować, rozkazywać, stwarzać świat wokół siebie, który będzie im służył. Pokornych i służących kapłanów mam bardzo niewielu – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Nie we władzy leży istota kapłańskiego posłannictwa. Władza, którą Ja nadałem kapłanom, jest władzą Boską, nie ludzką. To władza nad życiem i śmiercią dusz. Jeżeli kapłan żyje według Mojej Woli i wypełnia swoją posługę z miłością, ożywia dusze. Jeśli nie, uśmierca je. Tę władzę ma każdy kapłan niezależnie od miejsca zamieszkania i zdolności interpersonalnych. To władza tak wielka, że ci kapłani, którym było dane ujrzeć tę prawdę, usuwali się od ciężaru sprawowania władzy ludzkiej, aby całą swoją siłę oddać władzy Boskiej. Mówię to dla podkreślenia, z jak wielka bojaźnią kapłan powinien podchodzić do kwestii władzy zarówno Boskiej jak i ludzkiej.

Rozważaj dziś w sercu prawdę o tym, co powiedziałem Piłatowi: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Chcę podkreślić, że kapłan ciężko grzesząc, używa swojej władzy, aby skazać Mnie na śmierć – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Niech nikt nie ośmiela się spodziewać przebaczenia u Boga, kto obraża Jego Najświętszą Matkę. św. Bonawentura

czytaj więcej...

2021-04-10 17:06

Wykorzystywanie Mojej Osoby do kontrolowania ludzi, wyłudzania pieniędzy i zaszczytów czy do nadużyć cielesnych jest najcięższym grzechem kapłańskim – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Powiedziałam wam, że część kapłanów używa Mnie i Mojej łaski do sprawowania władzy nad ludźmi według własnego egoistycznego planu własnego egoistycznego życia. Nie ma to nic wspólnego z kapłaństwem. Jest zwykłym nadużyciem o bardzo bolesnych i poważnych konsekwencjach – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Zbadaj teraz twoje kapłańskie serce, synu. Pozwól Mi na ciebie spojrzeć, aby przepalić twoje wnętrze. Czy wiesz, że twoje słowo, twoje rady i twój przykład życia niosą życie lub śmierć duszom? Czy wiesz, że uczyniłem cię tak wielkim, że żaden twój gest ani żadne słowo nie przejdą bez echa w świecie? Wszystko, co robisz, kształtuje Mój Kościół i świat. Jeśli więc budujesz słowem, a niszczysz czynem, jak wielkie to zniszczenie. Już o faryzeuszach mówiłem, aby stosowano się tylko do ich słów, bo czyny nie szły z nimi w parze.

Używanie Mojego autorytetu, Mojej Osoby do kontrolowania ludzi, wyłudzania pieniędzy i zaszczytów czy do nadużyć cielesnych jest najcięższym grzechem kapłańskim, który woła o pomstę do Nieba – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Jeśli sługa Boży wśród wielu pokus i okazji do złego chce wytrwać w dobrym, niech sobie obierze za Patronkę u Syna Bożego Pannę Błogosławioną, czci Ją świętym Różańcem.  św. Filip Neri

czytaj więcej...

2021-04-09 17:17

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 10 kwiecień – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza.
Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.
Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.

.

Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

.
W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg, niż we wszystkich Świętych Swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał.

.

Skądże mi to szczęście? O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!

św. Maksymilian Maria Kolbe

czytaj więcej...