Aktualności

2022-08-18 16:23

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ TRZECI – 19 sierpień

WPROWADZENIE

Matko Boska Częstochowska, cudownymi łaskami słynąca, nie tylko w Częstochowie, ale też i w Kaplicy „Na Brzegu”, w Kasinie Wielkiej, składamy Ci wielkie podziękowania za wyproszenie nam łaski, a szczególnie za te, które doświadczyliśmy i doświadczamy w ostatnim czasie.

Mieszkamy z rodziną w Górze św. Jana. Mój mąż, Jan w grudniu ubiegłego roku ( 2008) trafił do szpitala z bardzo dużą niewydolnością serca. Jego stan zdrowia był naprawdę bardzo ciężki. Serce stopniowo przestawało funkcjonować, powodując przy tym inne dolegliwości… . Po konsultacjach lekarskich mój mąż został przywieziony do szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Tam jego stan zdrowia uległ poprawie, lecz po wyjściu do domu powtórnie się pogorszył. Oddychanie bez wspomagania tlenu było niemożliwe. W efekcie w ciężkim stanie trafił z powrotem do szpitala w Krakowie, tym razem prosto na odział intensywnej terapii.

 

W środę 4 lutego 2009 roku, uczestniczyliśmy we Mszy św. przed Cudownym Obrazem w Kaplicy „ Na Brzegu”. Odprawił ją mój brat, ks. Krzysztof Węgrzyn. Z wielką ufnością modliliśmy się do Matki Boskiej Częstochowskiej prosząc o powrót do zdrowia mojego męża oraz o zdrowie w naszej rodzinie. Decyzją lekarzy 20 lutego wszczepiono mu rozrusznik serca. Czasem źle się czuje, ale żyje!!! I niech tak będzie. Przeżyliśmy razem 28 lat – czasem trudnych, ale jednak pięknych. Bogu niech będą dzięki, Ale i Matce Bożej, której zawsze ufaliśmy. Ja już jakiś czas wcześniej przyjeżdżałam do Kaplicy „ Na Brzegu” w Kasinie Wielkiej modlić się w intencji naszej rodziny. W tym ostatnim czasie szczególnie mocno prosiłam o zdrowie dla mojego męża.

 

Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza. Pani w Kasinie. Tak bardzo Ci dziękuję, że mąż wraca do zdrowia. Wprawdzie jeszcze długa droga przed nim, ale jest już dobrze i wierzę, że z Twoją pomocą będzie coraz lepiej. Bądź za to pozdrowiona.

Maria Węgrzyn, żona Jana

 
MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA
czytaj więcej...

2022-08-18 16:22

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

Kto pości o chlebie i wodzie, ten nie będzie głodował. – Bóg Ojciec/Orędzia o Poście II/

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa, a dla wytrwałych o CHLEBIE I WODZIE

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale

LITANIA POSZCZĄCEGO

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

czytaj więcej...

2022-08-18 16:21

POST. CZAS POKUTY. Wezwanie do Wielkiej Pokuty za świat

POST. CZAS POKUTY

– Bądź uwielbiony, mój Boże. Dziękuję za Twoją błogosławioną cierpliwość, dzięki której nie pozbyłeś się mnie jeszcze, ale wciąż znosisz moje wady. Pragnę cię kochać miłością, której Ty pragniesz. Proszę, obdaruj mnie łaską prawdziwej przemiany, abym mogła być Ci miłym stworzeniem.

 

Bóg Ojciec: Posłuchaj, przychodzisz. Otwierasz serce na Moje Słowo. Tak, chcę je napełnić. Słuchaj. Twoje pragnienie prowokuje Mnie do otwarcia Mojego Serca. Patrz. Ono pragnie przelać się całe do twojego. Posłuchaj więc.

Chcę, bardzo chcę zwierzyć się z Mojego pragnienia, które Mnie przepala. To jest pragnienie wielkiej i miłosnej pokuty od świata. Kiedy patrzę na Ziemię, widzę dusze, które zachowały wiarę, ale jest ich niewiele. Widzę jednak tę garstkę i pragnę ją pouczyć. Oto jestem wzburzony jak Ocean. Ucisz Mnie. Oto płonę wściekłością, ostudzić Moje Serce. Chcę wyniszczyć świat, aby przestał istnieć. Nie. Nie teraz. Posłuchaj, powstrzymaj Mnie jeszcze, bo widzę tak wiele serc, które są bliskie nawrócenia. Wiesz, dlaczego chcą się jeszcze nawrócić?

 

– Nie, powiedz mi, dlaczego?

czytaj więcej...

2022-08-18 16:20

40. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej

W niedzielę 14 sierpnia przypada 40. rocznica poświęcenia placu pod budowę naszego nowego Kościoła. Kościół ten, wybudował Ks. Kanonik Marian Juraszek, Proboszcz parafii Kasina Wielka w latach 1971-2009r., wraz z parafianami z ogromnym trudem i sercem „przypiętym” i w pełnej ufności do naszej Najukochańszej Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu. Jej, ofiarował cały trud tej budowy, i poświęcił nowy Kościół Jej czci i Jej Imieniu. Wielu z was, biednych parafian, i nie tylko, w chwili swojej śmierci zobaczy cały ogrom waszej niewdzięczności i złości, jaką spożytkowaliście przeciw Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu, godząc w Jej czystość, świętość, błogosławieństwa, Jej opiekę, Jej cześć, Jej kult, i wiele, wiele innych łask, które podeptaliście w imię waszych nędznych i durnych, egoistycznych, pełnych własnej pychy i przekonań, grzechu i nieprawości, żądz i nieczystości, które zaczęły w was rozwijać się jawnie od 2009 roku, i trwają do dziś i są przekazywane nowemu pokoleniu. Lecz powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, chwila waszej śmierci, będzie dla was PRZERAŻAJĄCA, i nie ukryjecie się przed spojrzeniem w oczy Tej Królowej, którą za życia pogardziliście, wciągając w to bagno waszych grzechów kolejne osoby i nowe pokolenie. Mimo tego, ufając w Jej miłosierdzie i ogromną dobroć Jej Serca dla nas wszystkich, pamiętajmy zawsze o modlitwie za Ks. Kan. Marianem Juraszkiem, a szczególnie, kiedy korzystamy z owoców jego ciężkiej i pełnej trudu pracy Proboszcza, Gospodarza i Kapłana. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie…

Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego Kościoła 

40. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej

Historia Nowego Kościoła Parafialnego

czytaj więcej...

2022-08-18 16:19

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2022-08-18 16:19

Cierpienia w ogniu Sprawiedliwości Bożej za zniewagi przeciw Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu

Post w środę i piątek jako POKUTA o chlebie i wodzie jako POKUTA oraz codzienna Msza św. jako POKUTA, bo inaczej będziecie wygnani na zawsze z własnych domów

O biedni parafianie, wasza kara po śmierci za Kaplicę Na Brzegu będzie przerażająca. Ci którzy już zmarli odbywają należną karę w ogniu Sprawiedliwości Bożej. Jeśli sądzicie, że wasi bliscy zmarli są w Niebie, wiedzcie, że to nie nastąpi zbyt wcześnie. Za znieważenie i obrazę Matki Bożej kary czyśćcowe trwają długie dziesiątki lat, a niektórzy z nich poszli na wieczne potępienie. Jeśli wy sami dalej będziecie trwać w tym stanie, również dołączycie do tych nieszczęsnych dusz.

O biedni kapłani, którzy zlekceważyliście to miejsce wybrane przez Matkę Bożą. Kary czyścowe dla kapłanów za obrazę Matki Bożej i utrwalania tych zniewag w duszach ludzkich [5. rodzajów zniewag Matki Bożej], bo to jest waszym owocem, trwają setki lat. Pamiętajcie na Słowa Jezusa: LECZ JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE – Łk 13, 1-5.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

250. LAT KAPLICY NA BRZEGU – 26 sierpień 2020

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU [co czeka kapłana za Kaplicę Na Brzegu, za blokowanie łask? co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

40. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej

 

czytaj więcej...

2022-08-18 16:18

Wykorzystywanie Mojej Osoby do kontrolowania ludzi, wyłudzania pieniędzy i zaszczytów czy do nadużyć cielesnych jest najcięższym grzechem kapłańskim – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Powiedziałam wam, że część kapłanów używa Mnie i Mojej łaski do sprawowania władzy nad ludźmi według własnego egoistycznego planu własnego egoistycznego życia. Nie ma to nic wspólnego z kapłaństwem. Jest zwykłym nadużyciem o bardzo bolesnych i poważnych konsekwencjach – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Zbadaj teraz twoje kapłańskie serce, synu. Pozwól Mi na ciebie spojrzeć, aby przepalić twoje wnętrze. Czy wiesz, że twoje słowo, twoje rady i twój przykład życia niosą życie lub śmierć duszom? Czy wiesz, że uczyniłem cię tak wielkim, że żaden twój gest ani żadne słowo nie przejdą bez echa w świecie? Wszystko, co robisz, kształtuje Mój Kościół i świat. Jeśli więc budujesz słowem, a niszczysz czynem, jak wielkie to zniszczenie. Już o faryzeuszach mówiłem, aby stosowano się tylko do ich słów, bo czyny nie szły z nimi w parze.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:17

LISTA KAPŁANÓW PRZEBYWAJĄCYCH W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

W Czyśćcu przebywa ogromna ilość Dusz poświęconych Bogu, stan tych Dusz ciągle się powiększa. Wśród kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu i potrzebujących ogromnej modlitwy są też biskupi, którzy nawiedzali lub „otarli” się w różny sposób o Kaplicę Na Brzegu: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Adam Sapieha, ks. bp Stanisław Rospond, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. bp Albin Małysiak. Wśród tych nieszczęsnych kapłanów, są również znane nam z życia codziennego, telewizji i historii postacie, między innymi: o. Jan Góra, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Mieczysław Maliński, ks. prof. Józef Tischner, ks. prymas August Hlond, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. Piotr Skarga, ks. prymas Józef Glemp, ks. abp Józef Życiński, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. bp Juliusz Paetz, ks. Henryk Jankowski, ks. Jan Kaczkowski, ks. Andrzej Baczyński. Oni wszyscy biedacy znają już Prawdę. Jedynego czego od nas potrzebują, i o to proszą, to ciągła modlitwa, aby Miłosierny Bóg skrócił im czas trwania w przerażającym ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wielka jest radość, ci biedni kapłani będą Zbawieni, a nie potępieni, bo przebywają w Czyśćcu, ale kiedy i jak długo jeszcze przyjdzie im goreć i cierpieć wie tylko Dobry i Miłosierny Bóg Trójjedyny. Najdłużej cierpiący ma prawie 500 lat.

CO CZEKA KAPŁANA ZA KAPLICĘ NA BRZEGU, ZA BLOKOWANIE ŁASK? [co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

 

Warto o tym wiedzieć, że grzech świeckiego, a grzech kapłana mnoży się razy tysiąc, a im wyższy stopień w hierarchii kościelnej tym ten tysiąc rośnie i mnoży się.  Na każdym kapłanie spoczywa odpowiedzialność za Zbawienie świata, za prowadzenie Kościoła katolickiego i Zbawienie powierzonych mu Dusz ludzkich. Ile Bóg przeznaczył kapłanowi Dusz do Zbawienia, tyle co najmniej spodziewa się od niego uzyskać, jeśli je straci (pójdą na potępienie) kapłan za nie odpowie przed Bogiem. O tej odpowiedzialności za czyny i postępowanie kapłana mówi nam Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

czytaj więcej...

2022-08-18 16:16

Odpust parafialny – Cmentarz w Kasinie Wielkiej

Ponad 1500 grobów, ponad 4000 nazwisk, ponad 5000 zdjęć grobów. To dwa cmentarze Parafialne w Kasinie Wielkiej – cmentarz na Pańskim i na Kaletowie.

Wiemy, że nie każdy może być na grobie bliskiej osoby. Dlatego dzięki Matce Bożej Częstochowskiej, Matce Miłosierdzia w Kaplicy Na Brzegu, stworzyliśmy możliwość duchowego łączenia się w każdej chwili przez modlitwę z naszymi bliskimi, którzy spoczywają na naszych obu cmentarzach w Kasinie Wielkiej wchodząc na wirtualny Cmentarz Parafialny (miesięczne wejścia liczymy w tysiącach i stale rośnie, co pokazuje jak bardzo potrzeba modlitwy za Duszami).

Zbliża się odpust parafialny ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki nowego Kościoła i Kaplicy Na Brzegu. To również czas spotkania w gronie rodzinnym.  Nie zapomnijmy również o tych, którzy odeszli od nas do Domu Ojca. Zadbajmy o porządek na grobach bliskich nam zmarłych, zapalmy znicze. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy zobowiązani do modlitwy za zmarłymi, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok, a czas Odpustu Parafialnego jest tym szczególnym czasem. Jak mówią Dusze czyśćcowe to nieoceniona pomoc i ulga w cierpieniu dla nich.

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

czytaj więcej...

2022-08-18 16:16

Dzieci rodzące się ze związków bez Sakramentu Małżeństwa, jak i te poczęte przed ślubem, nie mają Bożego błogosławieństwa – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

ZWIĄZKI NIESAKRAMENTALNE SĄ PROSTĄ DROGĄ DO PIEKŁA – MATKA BOŻA 

Związki niesakramentalne ściągają przekleństwo na całą rodzinę. W tych domach, gdzie nie przestrzega się 10 przykazań Bożych tam nie ma Boga, tam bogiem jest szatan, ojciec kłamstwa. Dzieci rodzące się w grzechu bez błogosławieństwa Bożego /poza Sakramentem Małżeństwa/, są wiecznie nieszczęśliwe. Nie potrafią znaleźć pokoju, obciążone jarzmem upadku własnych rodziców same upadają w podobny sposób, bo dziedziczy się po rodzicach nie tylko wygląd i cechy charakteru, ale także duchowość i przynależące duszom duchowe powiązania ze światem Nieba lub Piekła.

Od pierwszej chwili powstania duszy jest ona przeze Mnie miłowana, ale odrzucenie przez człowieka Mojej miłości poprzez odrzucenie Moich przykazań /trwanie w związkach niesakramentalnych/ odcina Moje błogosławieństwo i wprowadza duchy nieczyste, które są zawsze duchami zniszczenia. Nie są to amorki o słodkich buziach.

Małżeństwo, które Ja pobłogosławię /Sakrament Małżeństwa/, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach nie powstaną rany duchowe w waszych sercach, a dzieci, które poczniecie będą wolne /będą miały Moje błogosławieństwo/. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza /związki niesakramentalne/ – mówi Bóg Ojciec w Dekalogu

czytaj więcej...

2022-08-18 16:15

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

WYRWANIE DUSZY SZATANOWI W OSTATNIEJ CHWILI

 

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:14

Litania do Świętych i Błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu /do prywatnego odmawiania/

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Najukochańsza Matko Boża Częstochowska,

Matko Miłosierdzia,

Pani Jasnogórska,

Królowo wszystkich świętych, 

Królowo Polski,

Święty Józefie,

Święty Michale Archaniele,

Święty Wojciechu,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Janie Pawle II,

Święty o. Pio,

Święty Stanisławie Papczyński,

czytaj więcej...

2022-08-18 16:13

Jeśli was nazywają umysłowo chorymi z Mego powodu, to wiedzcie, że idziecie Moją drogą. Ja w oczach ówczesnych Mi, uchodziłem za szaleńca i opętanego – Pan Jezus

Czy wiesz, że waszą św. Faustynę nazywali; pomyloną, nie groźnie chorą umysłowo, którą co prawda się toleruje, ale nie traktuje poważnie? Św. Kazimierza Królewicza podobnie nazywano chorym umysłowo. Św. Maksymilian Kolbe również uchodził za obłąkanego, umysłowo chorego. Św. o. Pio nazywano chorym umysłowo, podobnie św. Franciszka. I tak można mnożyć świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, którzy za swojego życia uchodzili według kapłanów oraz osób świeckich za obłąkanych i chorych umysłowo. A jeszcze większa jest liczba tych oddanych Mi dusz, których oni nazwali, i dziś również nazywają chorymi umysłowo, którzy nie zważając na opinię ludzi są Moimi świadkami w Kościele i świecie. Ich nie wyniesiono na ołtarze. Te wszystkie dusze wiąże szczególna miłość do Mojej Matki, która pozawala im być wobec Mnie jak dzieci, ufać jak dziecko, kochać jak dziecko. To właśnie te odważne, Moje dusze, są prawdziwymi Moimi naśladowcami, o których powiedziałem: Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować /J 15, 20/. I w innym miejscu: Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w Niebie /Mt 10, 32/.

Te Moje ukochane, odważne i pełne Ducha Świętego dusze, powinniście dzisiaj mieć jak najwięcej w swoich szeregach, gdzie często wasi kapłani nie wiedzą kim są, a to one chcą was pociągać do wiary, a wy nimi gardzicie i wyśmiewacie. Wiecie jaki was czeka los za lekceważenie i odrzucanie tych Moich świadków wiary, których powołałem specjalnie na te czasy, gdzie Bóg utracił swoją pozycję Ojca i przewodnika? Lękajcie się dnia waszego rozliczenia, bo za każdego wyśmiewanego i odrzuconego świadka Mojej Miłości, będziecie musieli odpowiedzieć przede Mną. Te pogardzane i poniżane w oczach świata dusze, są najbliższe Mojemu Sercu.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

KOCHAJ MOJE PRZYKAZANIA BO SĄ ZNIENAWIDZONE PRZEZ LUDZI – BÓG OJCIEC

czytaj więcej...

2022-08-18 16:12

Duch Uświęciciel. WSPÓŁCIERPIENIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Kiedy cierpisz, Ja cierpisz wraz z tobą. Nie jesteś sama. Spójrz tylko na Syna Bożego, jak On cierpi, i wiedz, że kiedy twoje serce jest tak w wielkim ucisku, ty wspierasz Go w Jego Męce. O tym myśl, patrz na Jego Rany, patrz na Jego umęczone ciało i udręczonego Ducha i bądź przy Nim, bo wówczas, kiedy tak wiele cierpisz, On jakoby przeżywał chwile wytchnienia, jakbyś przejmowała odrobinę tego cierpienia na siebie i wtedy On może odetchnąć. Cierp i raduj się, bo cierpisz dla Boga. Jak nieszczęśliwi ci, co nie znają wartości cierpienia. Jak przegrani ci, co nie chcą cierpieć dla Pana.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 22, 34-40) – Największe przykazanie

(…) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

————–

Jezus nakazuje nam miłować Boga i bliźniego, ponieważ to On, pierwszy nas umiłował i dlatego ma prawo oczekiwać miłości. To On swoją miłością uzdolnił nas do kochania. To On, oddał nam swoje Serce, i nauczył nas oddawać serce Bogu. Bowiem tylko kochani umieją kochać. Tylko ci, którym wybaczano, umieją wybaczać. Tylko ci, którym ukazano miłosierdzie, umieją być miłosierni. Bóg miał prawo dać nam przykazanie miłości, skoro sam jako pierwszy je wobec nas wypełnił.

 

Jezu, mój Królu, największe przykazanie – przykazanie miłości – niech będzie dla mnie największą obietnicą. Niech będzie od dziś moją drogą do Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2022-08-18 16:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

czytaj więcej...

2022-08-18 16:09

Objawienia Fatimskie – Czwarte Objawienie: 19 sierpnia 1917 roku

Fragmenty z książki Antonio Borelli
W dniu 13 sierpnia tego roku, gdy czwarte objawienie miało mieć miejsce, dzieci nie mogły być obecne w Cova da Iria, ponieważ zostały uprowadzone przez administratora Ourem, który chciał zmusić je do ujawnienia tajemnicy. Dzieci jednak pozostały nieugięte.
O zwykłej godzinie w Cova da Iria dał się słyszeć grom, po którym nastąpiła błyskawica. Widzowie dostrzegli białą chmurkę, która poszybowała nad krzew i zawisła tam na parę minut. Zaobserwowano także zmianę koloru twarzy widzów, ich odzieży, a także drzew i ziemi. Matka Boża z pewnością przybyła, nie zastała jednak dzieci.
czytaj więcej...

2022-08-18 16:09

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 19 sierpnia – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Maryjo, Matko Jezusa!

.

Nasza słodka Nadziejo, daj nam odczuć Twoją władzę nad Sercem Zbawiciela i umieść nas w Nim na wieki.

Proś Go, aby panował w naszych duszach, aby królując w naszych sercach przez miłość, rozpalił je i przemienił w samego siebie.

Niech stanie się naszym Ojcem, Oblubieńcem, Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim!

Niech wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości i jedyną radością we wszystkich naszych smutkach.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:08

Oddolna INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA

PAN JEZUS: Powiadam wam, że wszystkie te miejsca, w których nie Ja obwołany jestem Królem, znikną z powierzchni Ziemi. Bądźcie rozważni, bo skoro nie z miłości obwołujecie Mnie Królem, obwołujcie Mnie Królem z rozwagi, bo ten tylko ocaleje, kto Mnie wyniesie ponad wszystko.

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę 

2022-08-18 16:08

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą,

która w Tobie, Boże mój, nadzieję pokłada.

Ześlij, Panie, pomoc z przybytku swego,

z Nieba wysokiego ją wesprzyj.

Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel,

a duch nieprawości niechaj jej nie szkodzi.

Niech Bóg sprowadzi pokój do domów jej,

i bezpieczeństwo do jej posiadłości.

Panie wysłuchaj modlitwy mojej.

A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Pan z wami.

I z duchem twoim.

 

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą, od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich.

 

Podaj, błagamy Cię, Panie, słudze Twemu N., Prezydentowi Rzeczpospolitej, prawicę niebieskiej pomocy, aby całym sercem Cię szukał, a o co godnie Cię prosi, niech wszystko otrzymać zdoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami. Amen.

ŚRODA i lub PIĄTEK post o chlebie i wodzie za Ojczyznę oraz codzienna Msza św.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Dwa niewyczerpalne źródła łaski

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

PAN JEZUS: Są dwa źródła łaski dla duszy szukającej Boga, a są szerokie i przestronne i choćby człowiek codziennie z nich czerpał, nie wyczerpią się. To jest Msza święta i przynależne jej Sakramenty oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Msza święta jest Moją bezkrwawą ofiarą składaną Ojcu Niebieskiemu za grzechy ludzkości. Uczestnicząc w niej w sposób świadomy, jednoczysz się ze Mną w tej ofierze i łączysz własne życie z Moim i własną ofiarę z Moją. Nauczę cię, jak masz to robić, aby otrzymać możliwie najwięcej łask. Dopiero kiedy do głębi odczujesz i pojmiesz Moją Ofiarę, docenisz cud Mojej obecności w Najświętszym Sakramencie. Adoracja jest bowiem niczym innym, jak uwielbieniem Mojej obecności. Do tego uwielbienia potrzebne są dwie rzeczy. Świadomość, kim jestem, i wiara w to, że jestem realnie obecny w kawałku chleba. Zaczniemy więc od Mszy świętej.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Owoc skromności

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Duch Święty: Owocem przebywania w świetle Bożym jest skromność. Świadomość własnej znikomości i wielkości Boga pozostawia duszę w postawie pokory nie tylko w czasie modlitwy, ale w całym jej działaniu. Bóg w całym swoim przepychu pozostaje pokorny, to znaczy, że mimo swojej wszechmocności jest skromny.

 

Dusze, które obdarzam Moją łaską, otrzymują w obfitości Moje dary, spośród których szczególnie dar pobożności i bojaźni Bożej uczy dusze pokory. Im bardziej człowiek poznaje Boga, tym mniejszy się widzi w Jego blasku, tym niżej ocenia swoje umiejętności i osiągnięcia, a poznaje raczej, jak wszystko, co przypisywał sobie, jest własnością i łaską Bożą. Dlatego człowiek taki stara się ze wszystkich sił odwrócić uwagę od siebie i skierować ją na Boga. Dotyczy to samego człowieka  jak również jego otoczenia, które szuka idola w człowieku i skłonne jest bardziej do oddawania czci temu, co widzialne, niż Temu, który jest niewidzialny.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:07

Rozpad lub osłabienie małżeństwa nigdy nie leży tylko po jednej stronie – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Małżonkowie, umiłowane dusze, które połączyłem miłością na wzór miłości Boskiej, chcę was dziś obdarzyć największą łaską, jakiej potrzebuje wasze małżeństwo. Ta łaska zaowocuje pokojem i radością w waszych sercach. Na powrót będziecie umieli się śmiać. Wszystkie ciernie, jakie wbite są w wasze małżeńskie serce, wyjmę, a rany osuszę miłością. To przebaczenie – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Przebaczam wam wszystko i pragnę, abyście równie wspaniałomyślnie przebaczyli sobie nawzajem. To przebaczenie musi wynikać z miłości i zrozumienia, że cierpienie, którego doświadczyliście od ukochanej osoby, zraniło ją samą jeszcze bardziej. Nie czas roztrząsać rozmiar win. To zadanie dla Boga, ale mogę wam tylko zapowiedzieć, że w chwili swojej śmierci zobaczycie wyraźnie, jak wasze postępowanie, słowa i myśli doprowadziły do upadku swojego współmałżonka, który upadł i poniósł całą należną karę, podczas gdy wina wcale nie leżała po jednej stronie.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 6 sierpień

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:03

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła Hetmana Maryi

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.

czytaj więcej...

2022-08-18 16:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2022-08-18 15:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2022-08-18 15:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2022-08-18 12:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC ŁASKI: Dla człowieka niemożliwym jest się zbawić, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, dziś przypomnij sobie słowa którymi człowiek przemówił do Boga, pytając: „Któż może się zbawić?”. Otóż dla człowieka to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe, bowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego. Spoglądając na własne uczynki, odczuwasz lęk, widząc, jak niewiele zasługujesz przede Mną. Czy złe uczynki zostaną pokryte przez dobre? Ta kalkulacja sprzeciwia się łasce Bożej, bowiem do Nieba nie idzie się z powodu tego rachunku. Do Nieba idzie się z powodu łaski, która została wysłużona na Ziemi przez Mojego Syna. Zatem twoje dobre uczynki podobają Mi się, bo kupił je dla ciebie Mój Syn za cenę własnej Krwi. Twoje złe uczynki nie pogrążają cię w Piekle z powodu Mojego Syna, który własną Krwią spłacił Mi wszelkie zło, które było i miało być popełnione. Kto więc uznaję tę prawdę, nie może oczekiwać Zbawienia innego, jak tylko w Moim Synu i poprzez Jego Ofiarę.

czytaj więcej...

2022-08-17 16:22

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ DRUGI – 18 sierpień

WPROWADZENIE

Dzięki Ci Matko za otrzymane na nowo zdrowie. W marcu 2007 roku wykryto u mnie chorobę nowotworową szpicak. W czasie mojej choroby zostało odprawionych kilka Mszy Świętych przed Twoim Cudownym Obrazem w Kaplicy na Oś. Brzegi z prośbą o przywrócenie mi upragnionego zdrowia.

Po leczeniu trwającym około 6 miesięcy zaproponowano mi przeszczep szpiku, który dokonał się 3 grudnia 2007 roku i przebiegł pomyślnie. Dzięki Tobie Matko Najukochańsza teraz wyniki mam bardzo dobre i czuję się dobrze. Twojej opiece polecam lekarzy i cały personel medyczny Szpitala Hematologicznego na ul. Kopernika w Krakowie. Wdzięczny za Twoją opiekę i wstawiennictwo do Boga.

Józef Drąg, Maj 2008

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA
czytaj więcej...

2022-08-17 16:17

Codzienna modlitwa za wybranego kapłana

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

ROZWAŻANIA ORĘDZI O KAPŁAŃSTWIE

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w swojej miłości obdarzyłeś ks. (imię kapłana) godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku.

Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Chroń go od wszelkiego grzechu, umacniaj w pokusach i strzeż w niebezpieczeństwach. Polecam Ci jego duszę i ciało. Polecam jego radości i nadzieję, wszystkie trudy i dolegliwości.

Niech Duch Święty nieustannie przebywa w jego sercu, przebóstwia go i obdarza swoimi darami, aby każdy jego dzień uświęcał Ziemię i uśmierzał gniew Boży.

Niech będzie posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, aby wypełniał Wolę Bożą i prowadził dusze pewną drogą zbawienia w Kościele katolickim.

Spraw to, o Duchu Święty, aby był gorliwy w służbie Bożej, wypełniał swoją posługę i sprawował Sakramenty ze świętą bojaźnią, dbając bardziej o to, aby podobać się Bogu niż ludziom. Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze tobie służył.

Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za niego, teraz i w godzinę jego śmierci. Amen.

MODLITWA CODZIENNA ŻERTWY OFIARNEJ ZA KAPŁANA

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

 OFIERA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

czytaj więcej...

2022-08-17 16:17

Podejmij Żertwę za kapłańskie serce

WYNAGRADZAJ JEZUSOWI ZA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE KAPŁANA

Obietnica Pana Jezusa dla tych, którzy podejmą żertwę za kapłana: BĘDĘ TAKĄ DUSZĘ KOCHAŁ PODWÓJNIE; ZA NIĄ SAMĄ I ZA KAPŁANA, ZA KTÓREGO PODJĘTO OFIARĘ ŻERTWY.

Rysunek przedstawia: mniejsze serce z napisem IHS, to serce kapłana. Większe serce, to żertwa ofiarna ochraniająca serce kapłana.

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu