Aktualności

2021-02-26 19:55

Apel Jasnogórski – 21:00 – Maryjo Królowo Polski, jetem przy Tobie, pamiętam, czuwam …

Apel Jasnogórski z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

Nabożeństwo poświęcone Maryi w intencji Kościoła i Polski odprawiane codziennie o godz. 21.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z udziałem pielgrzymów.


 Za tych, którzy odrzucają Cię, Matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie, – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!!!

czytaj więcej...

2021-02-26 17:15

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 27 luty – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

 
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Zdrowaś Maryjo odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki;

jest młotem, który go miażdży; jest uświęceniem duszy; radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu; rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.

 

Zdrowaś, Maryjo jest rosą niebieską, co sprawia, że dusza staje się płodna; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. – św. Ludwik Grignion de Montfort

czytaj więcej...

2021-02-26 17:15

WIELKI POST 2021 – dekoracja w Kaplicy Na Brzegu

Czas Wielkiego Postu to skarb dla duszy, która umiłowała życie w Bogu. Nie ma drugiego w całym roku liturgicznym tak pięknego czasu na naprawienie zaniedbań, grzechów duszy i ciała, przemiany serca i umysłu oraz wszelkich waśni wśród rodziny, sąsiadów, itd.  

 

To wszystko odbudowuje się w ciszy; ciszy modlitwy, ciszy serca, ciszy rozmyślania. Podobnie jak nasz Pan i Król, Jezus Chrystus, udał się na miejsce pustynne, tak my musimy znaleźć takie miejsce.

 

Dla wielu z nas takim miejscem ciszy, miejscem modlitwy jest Kaplica Na Brzegu. Klimat Wielkiego Postu i poszczególnych akcentów zawartych w przygotowanej dekoracji Męki naszego Boga oraz stacji Drogi Krzyżowej, pozwala człowiekowi zatopionemu w modlitwie  niemalże przenieść się w te miejsca, gdzie niewyobrażalnie cierpiał Jezus Chrystus dla naszego Zbawienia wraz z Maryją, naszą Współodkupicielką.

 

Królowo Jasnogórska, Matko nasza, Twoje Serce jest nierozerwalnie złączone z Sercem Twojego Syna. Kiedy cierpi jedno, natychmiast cierpi drugie. Matko Częstochowska, pozwól nam choć odrobinę odjąć bólu i ulżyć Tym Najsłodszym Sercom, przez nasze rozważanie Bolesnej Męki Twojego Syna i Twojej Współodkupicielko. Pozwól nam ten czas Wielkiego Postu ofiarować za wszelkie boleści zadane przez nas Tym cierpiącym Najświętszym Sercom. Amen.

Dekoracja Wielki Post 2021 rok

czytaj więcej...

2021-02-26 17:14

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca marca

2 DZIEŃ NOWENNY – 27 luty

BÓG OJCIEC: W drugim dniu nowenny rozważać będziesz stworzenie Niepokalanej Niewiasty.

 

Moje zranione Serce nie rozpamiętywało swojego bólu, ale żałowało tak bardzo wszystkich ludzkich stworzeń i szczęścia, które utraciły, że postanowiłem naprawić całe to zło i okazać Moje miłosierdzie światu. Stworzyłem Niewiastę o Niepokalanym Sercu, aby w Niej i przez Nią naprawić całe zło. W miejsce tych dwojga nieszczęśliwych, pod tym samym drzewem postawiłem niezwyciężoną Niewiastę, którą utworzyłem z Moich łez i Mojej nadziei. To dziecko Mojego osieroconego Serca, Moja ojcowska duma, której nie zdążyłem zaznać. Ta piękna istota ludzka otrzymała jeszcze więcej niż Adam i Ewa. Maryję wybrałem jak gdyby z własnego żebra. W sposób duchowy pochodzi Ona z bólu Mojego Serca, które cierpiąc utratę potomstwa, stworzyło jeszcze większe dobro.

Czytaj więcej

2021-02-26 17:11

Ewangelia na dziś – 27 luty 2021 rok

EWANGELIA (Mt 5, 43-48) – Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

(…) Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

————–

Dzisiejszą Ewangelię można określić jako kłopotliwą. Jezus burzy nasz wygodny obraz miłości bliźniego. Jezus mówi nam, że istnieje jeszcze miłość nieprzyjaciół. Co z taką wskazówką zrobić? Jak sobie z nią poradzić, skoro kochamy tylko tych, którzy nas kochają. Co więcej, mamy się modlić za naszych nieprzyjaciół. To naprawdę trudne i niewygodne. A my tak bardzo chcemy być doskonali według naszych kryteriów. Czyż i poganie tego nie czynią?

 

Jezu, dzisiaj oddaję Ci tych, których w jakikolwiek sposób skrzywdziłem. Proszę również za tymi, którzy mnie skrzywdzili.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-02-26 17:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2021-02-26 17:10

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2021-02-26 17:09

Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za złe lub dobre wybory swojego dziecka aż do jego śmierci – św. Agnieszka

<— Powrót do czytelni

Rodzina kształtuje człowieka w imieniu Boga. Od jej relacji z Bogiem zależą przyszłe losy człowieka. Choć szatan zawsze czyha na dusze i kusi je bez końca, zadaniem małżonków jest nauczyć swoje potomstwo rozpoznawania dobra i zła. Jeżeli wypełnili swoje zadania zgodnie z Wolą Bożą, nie ponoszą odpowiedzialności za złe wybory swojego dziecka. Jeżeli jednak nie spełnili do końca Woli Bożej i złe wybory ich potomstwa wynikają z ich złych wyborów lub zaniedbań, ponoszą pełną odpowiedzialność za lekceważenie swojego powołania – mówi św. Agnieszka w Orędziach o małżeństwie.

Sakrament Małżeństwa ustanowiony został dla łask, jakich potrzebują małżonkowie do wypełnienia Woli Boga. Ukształtowany przez nich człowiek przyniesie bowiem światu błogosławieństwo albo przekleństwo, przyspieszy uzdrowienie świata albo je oddali, będzie dla innych ludzi aniołem Zbawienia lub potępienia, zrealizuje plan Boga lub go oddali od świata, a wraz z nim szczęście i pokój, jakim Bóg chce obdarzyć człowieka. Odpowiedzialność za dziecko spoczywa na rodzicach aż do śmierci dziecka, choć w pierwszym okresie ich życia jest największa, bo najbardziej brzemienna w skutki. Kształtowanie nowego człowieka i uczenie go miłości do Boga zostaje powierzone rodzicom, aby jak Bóg zechciał uczyć pierwszych rodziców /Adama i Ewę/ rozróżniać dobro i zło, jako nieposłuszeństwo Woli Bożej, tak oni uczyli swoje potomstwo w Jego imieniu. 

To powołanie jest wielkim zaszczytem i zaufaniem ze strony Boga. Aby człowiek był zdolny wykonać je z Wolą Bożą, Bóg ustanowił Sakrament Małżeństwa, który uzdalnia małżonków do naśladowania Boga w Jego przymiotach – mówi św. Agnieszka w Orędziach o małżeństwie.

Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. św. Ludwik Grignion de Montfort

czytaj więcej...

2021-02-26 17:09

Suche Dni Wielkiego Postu – 24, 26, 27 luty

W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym nie obowiązują już Suche Dni, niemniej w dobie coraz bardziej powszechnego spoglądania ku Tradycji i czasie, kiedy papież Benedykt XVI udzielił zgodny na korzystanie z kalendarza liturgicznego z roku 1962, coraz więcej osób powraca do tej wielowiekowej praktyki, a zwłaszcza młodych ludzi.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

Dzień Pierwszy: środa – dzień, w którym Judasz zdradził Zbawiciela, a przywódcy ludu odbyli naradę przeciw Jezusowi i postanowili Go zgładzić.

Dzień Drugi: piątek – dzień ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

Dzień Trzeci: sobota – gdy ciało Jezusa Chrystusa przebywało w grobie.

czytaj więcej...

2021-02-26 17:08

Media tak przyzwyczaiły was do grzechu, że nie widzicie już jego ohydy – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Moje stworzenia, jako wasz Stwórca zapewniam was, że zostaliście stworzeni do życia bez grzechu i wasza natura jest stworzona na wzór Mojej Boskiej natury. Grzech jest naturą Szatana, bestii, która w niczym nie jest podobna człowiekowi – mówi Bóg Ojciec w drugim przykazaniu.

Moje miłosierdzie nie przewyższa Mojej sprawiedliwości. Grzechy zawsze muszą zostać zrównoważone pokutą. Pokutować nie chcecie, a grzeszyć nauczyliście się tak nagminnie, że ilość waszych grzechów nie znajduje zadośćuczynienia w waszych dobrych, które wrzucacie Mi jako pokutę. Grzech tak bardzo was opanował, że nie widzicie dłużej jego ohydy, ani was nie dziwi, ani nie gorszy. To jest właśnie skutek działania mediów, które powoli i skutecznie przyzwyczaiły was do grzechu tak, że posunęliście się już do uznania go za wrodzony i naturalny, nie stojący w sprzeczności z naturą ludzką, a wręcz służący jej. Twierdzi się już, że to wstrzymywanie się od grzechu i pokuta niszczy człowieka i rodzi w nim zaburzenia. 

czytaj więcej...

2021-02-26 17:08

Określenia Ducha Świętego. PARAKLET

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Moja córko, wiesz o tym, że zostałem nazwany również Parakletem. To określenie oznacza kogoś, kto jest wzywany przy czymś. Osobę towarzyszącą najważniejszym dziełom, czasom, chwilom i wydarzeniom. Wiesz, że kiedy powstawał świat – byłem tam. I kiedy pierwszy człowiek otworzył oczy – Ja w nie patrzyłem. Kiedy Mojżesz prowadził Mój lud – byłem z nim. Oglądasz symbole Mojej obecności przy najważniejszych wydarzeniach w dziejach ludzkości, Zwiastowaniu, ujawnieniu się Syna Bożego nad wodami Jordanu i Odkupieniu. Towarzyszyłem Kościołowi od jego pierwszego oddechu, tchnąc na Apostołów i Matkę Najświętszą darami w postaci języków ognistych. W ten sposób udzieliłem sam siebie tym, którzy mieli podjąć się największego dzieła. 

czytaj więcej...

2021-02-26 17:08

św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej – 27 luty

Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (Francesco Possenti), zakonnik (1838-1862). Urodził się w Asyżu. Ojciec piastował urząd gubernatora tego miasta i okolic. W czwartym roku życia umiera mu matka. 

 .

Po krótkim okresie zbyt swobodnej młodości wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Podejmując pokutę, wyrzeczenia oraz pogłębiając w sobie nabożeństwo do Męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej w ciągu zaledwie kilku lat doszedł do prawdziwej świętości. 

 

Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich. Włosi nazywają św. Gabriela „Santo del sorriso” „Świętym uśmiechu”.
Jest patronem studentów, działaczy Akcji Katolickiej, księży oraz  młodych zakonników. Papież św. Pius X ogłosił Gabriela błogosławionym (1908), a papież Benedykt XV wpisał go do katalogu świętych (1920).

czytaj więcej...

2021-02-26 17:06

Kapłan wyrzucając Mnie ze swojego serca, staje się Moim katem – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Anioł, którego wywyższyłem, upadł. Tak dzieje się również z kapłanami, którym dałem najwięcej. Zamiast okazywać Mi coraz większą wdzięczność, zapominają o Mnie, coraz bardziej wpatrując się w siebie. Im bardziej wpatrują się w siebie, tym mniej dostrzegają Mnie, i tak zamiast się umniejszać, abym Ja stawał się w ich sercach coraz większy, karmią swoje ego, a Mnie wciskają w coraz głębszy kąt własnego serca, aż w końcu wyrzucają Mnie z niego zupełnie. Kapłan albo uśmierca siebie, wydając się na ofiarę wraz ze Mną, albo uśmierca Mnie, stając się Moim katem – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Teraz rozważ w swoim sercu i zastanów się. Czy jest możliwym, że w jakiejś kwestii ty się mylisz, a inni mają rację? Czy to możliwe, że ci, którzy cię drażnią, są na wyższym stopniu świętości od ciebie? Czy dopuszczasz myśli o tym, że błędy innych to dla ciebie lekcja pokory i cierpliwości? Czy rozumiesz, że twoje błędy obnażają prawdę o tobie? Czy potrzebujesz Mojej pomocy, aby się nawrócić? Czy potrzebujesz nawrócenia? Jeśli nie dostrzegasz w sobie grzechu, jesteś już wielkim świętym albo wielkim grzesznikiem. Pokora wybiera zawsze tą drugą możliwość.

Chcę, abyś teraz uświadomił sobie, że najgorszy grzesznik składa się z tego samego prochu i pyłu co ty. Jeśli nie jesteś na jego miejscu to tylko dlatego, abyś się za niego modlił i dopomógł mu powstać. Z tego powodu obroniłem cię przed wieloma grzechami, ale nie przed wszystkimi, bo wówczas stałbyś się pyszny jak syn zatracenia – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Nie masz w świecie, tak ciężkiego grzesznika i tak pogrążonego w nieprawości, żeby się nim brzydziła Maryja i odepchnęła go od Siebie. o. Ludwik Blozjusz

czytaj więcej...

2021-02-26 17:05

Pycha, grzech który zdobywa serca kapłanów – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Największym, najbardziej pospolitym i rozpowszechnionym grzechem, kapłanów jest pycha. To ona jest zresztą źródłem wszystkich pozostałych grzechów. Kiedy stwarzałem ludzkość z niczego, nadałem jej godność i prawa. Kapłaństwo jest najwyższą godnością ludzką, ale nie jest ponad prawem – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Teraz przyjrzyj się uważnie sobie. Pozwól Mi zbadać twoje serce. Jak daleko postąpiłeś na Mojej drodze? Zastanów się czy dostrzegasz w sobie niebezpieczeństwo tego grzechu? Czy pytasz Mnie o zdanie, zanim podejmiesz decyzję? Czy starasz się we wszystkim postępować tak, jak Ja bym postąpił? Czy prosisz Mnie o pomoc? Czy prosisz wytrwale i pokornie? Czy potrafisz przyjmować Moje natchnienia, jeżeli nie są po twojej myśli? Czy potrafisz z miłością przyjąć uwagi na własny temat? Czy rozważasz ich słuszność, zanim je odrzucisz? Czy zastanawiasz się nad tym, co powinieneś w sobie poprawić?

Pielęgnowanie i rozwijanie w sobie cnoty pokory jest najważniejszą rzeczą w walce z grzechem pychy. Należy z nim walczyć, upokarzając się w duchu przede Mną. Człowiek jest przecież tylko prochem i pyłem. Cała reszta to Moja i tylko wyłącznie Moja łaska. Rozważaj dziś w sercu, jak cienka jest linia między świętością i grzechem. Jak nędzne i słabe naczynie, do którego wlewam Moją Boską łaskę – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Matka Najświętsza jest drogą prowadzącą do Chrystusa. św. Bonawentura

czytaj więcej...

2021-02-26 17:04

Największy ból na całym świecie zadają Mi kapłani – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kapłaństwo jest sakramentem tak samo zdeprawowanym jak małżeństwo. To znaczy, że nie jest respektowane w tych sakramentach Moje Prawo. Czym są sakramenty bez Boga? Istotą sakramentów jest Moja w nich obecność. A Mnie w nich już nie potrzebują. Nie potrzebują Mnie w Moich kościołach, zakonach… – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Obnażę przed tobą serce kapłańskie. To serce, które umiłowałem ponad inne serca. To serce, dla którego zalałem się krwawym potem. Chcę pokazać ci to serce i nauczyć cię je kochać. Uczynię to ukazując ci, czym powinien być kapłan, którego wybrałem, a czym staje się, tracąc czujność. Serce kapłańskie jest świątynią Boga, która niestrzeżona staje się jaskinią zbójców. Jest w obecnym czasie pięć głównych grzechów kapłańskich, które pustoszą Moje szeregi jak zaraza. Chcę ci je ukazać, opisać i podać lekarstwo Moim sługom, aby zdążyli wydobrzeć, zanim całkowicie pochłonie ich śmierć. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Jestem gotów walczyć o każde kapłańskie serce, poświęcając sam siebie, poświęcając ciebie i poświęcając liczne dusze jako żertwy zadośćuczynienia na Moich ołtarzach.

czytaj więcej...

2021-02-26 17:02

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 6 LUTY

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-02-26 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2021-02-26 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC LUTY 2021

INTENCJA NA OGÓLNA:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA:

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2021-02-26 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-02-26 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2020 rok

2021-02-25 18:22

Za zdradę męża lub żony płaci cała rodzina, a konsekwencje tego grzechu nieczystego rozciągają się… – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

 

Pan Jezus: Konsekwencją tego grzechu w życiu wiecznym jest wieczne potępienie. Trwanie w grzechach nieczystych prowadzi do potępienia. Odrywa człowieka zupełnie od myślenia o sprawach duchowych i wieczności, a śmierć zastaje go nieprzygotowanym. Nieczystość i niewiara są dziś głównymi powodami potępienia wśród ludzi.

 

Chcę uświadomić wam, że nieczystość jest grzechem pozbawiającym człowieka możliwości wzrostu duchowego. Nieczystość prowadzi do wielu nieszczęść i cierpień w tym życiu, odbiera człowiekowi radość i zadowolenie z życia, a upośledzając jego zdolność kochania, uniemożliwia mu założenie szczęśliwej rodziny. Wszystkie grzechy nieczyste obciążają całą rodzinę. Nie są indywidualną sprawa grzesznika. Za ten skrajny egoizm płci przede wszystkim małżonek i wszystkie dzieci. Kochanie jest najważniejszą zdolnością, którą Bóg daje człowiekowi, aby potrafił założyć rodzinę i stawiać czoło przeciwnościom. Nieczystość odbiera tę zdolność, stąd konsekwencje tego grzechu rozciągają się na wszystkie dziedziny życia i wszystkich wokół. Rodzice muszą nauczyć dzieci kochać. Jeśli sami już nie potrafią, nie potrafią również nauczyć tego swoje dzieci.

czytaj więcej...

2021-02-25 18:00

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa (MATEK, OJCÓW, LEKARZY I TYCH CO NAMAWIAJĄ)

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

PAN JEZUS: Nieczułość kobiet dokonujących dziś masowych mordów własnych dzieci jest niewyobrażalna. To samo dotyczy ojców, którzy powołują do życia dzieci, jak gdyby sadzili przydrożne drzewa. Ich egoizm i obojętność… Orędzia o czystości

 

Niedawno miałam straszne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu, które traciły swoje dzieci… widziałam je jak stały, a było ich bardzo wiele a wkoło nich małe kościotrupki i czaszki… ciągle miały je dookoła przed oczyma i nie mogły ich z oczu stracić, bo gdziekolwiek się obróciły, te czaszki o strasznym wyglądzie ciągle do nich przystępowały jako straszne widma… Matki te miały na rękach jakieś szmaty i zasłaniały sobie oczy i całą głowę. Z chwilą jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzieć, chusty te nasiąkały krwią i zalewały je tak, jakby na nie spadała fala krwawego deszczu… Matki te strasznie jęczały… jęk był taki, jakoby to była rzeź czy coś podobnego okropnego co nie da się opisać… Niektóre widziałam że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyć… w rękach ich było pełno krwi… krew przelewała się z ich rąk.

 

Dane mi było do zrozumienia, że jest to cierpienie za morderstwa, za mordowanie własnych dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat.

Słyszałam nad nimi głosy, że zwierzęta nie były do takich morderstw zdolne jak człowiek, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże…

 

PAN JEZUS: Kobiety te stają się zdolne do przelewania krwi własnych dzieci wewnątrz swoich ciał. To potworność dalece przerastająca zbrodnie Heroda na betlejemskich niemowlętach. Herod mimo swojego bestialstwa zamordował dzieci cudze, nie własne, a zbrodni tej dokonał z dala od siebie, żeby nie widzieć ohydy tego mordu. ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

czytaj więcej...

2021-02-25 17:16

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca marca

1 DZIEŃ NOWENNY – 26 luty

BÓG OJCIEC: Dziś dzień pierwszy. Rozważać będziesz dzieło stworzenia. Kiedy zapragnąłem stworzyć istotę doskonale wolną, stworzyłem człowieka na Mój obraz i podobieństwo. Uczyniłem go panem nad wszystkimi żyjącymi stworzeniami, aby na wzór Mojej władzy nad wszelkim stworzeniem on posiadał władzę nad stworzeniami Ziemi. Dałem mu przy tym Moje prerogatywy, aby nie zaprzepaścił Mojej łaski i nieopatrznie nie doprowadził do zerwania naszej przyjaźni. Mimo Mojej zapobiegliwości względem niego, człowiek odwrócił się od Mojej Woli i zapragnął sam stać się bogiem, przez co głęboko Mnie zranił, bo przecież wszystko stworzyłem dla niego.

Czytaj więcej