Aktualności

2021-10-23 10:54

Anioł Pański godzina 12:00 – śpiewany lub do odmawiania

Opis Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – bł. Anna Katarzyna Emmerich

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego.  – Zdrowaś Maryjo…
.
Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego. – Zdrowaś Maryjo…
 .
A Słowo stało się Ciałem.
I zamieszkało między nami. – Zdrowaś Maryjo…
 .
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 .
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Za zmarłych:

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki.  Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

***      ***      ***

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II

2021-10-22 17:15

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 23 październik – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Maryja, jak matka,

dąży do jedności wszystkich swoich dzieci.

Jej obecność w Kościele jest wezwaniem do zachowania jedności serc…

do poszukiwania dróg jedności i pokoju między wszystkimi ludźmi dobrej woli…

.

Maryja jest patronką jedności i pokoju, jest Matką wszystkich ludzi; jednoczy Kościół na modlitwie o Ducha Świętego.

.

Maryjo, Matko Dobrej Rady, bądź moją przewodniczką i nauczycielką w budowaniu jedności i miłości tam, gdzie jestem i gdzie jeszcze pośle mnie Pan, wskaż mi drogi wzrastania w jedności serc i ducha wśród tych, których spotykam…

czytaj więcej...

2021-10-22 17:14

Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ TRZECI – 23 październik

2021-10-22 17:13

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Ludzie duchowi zwyciężają Szatana

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Będziemy pisać o czystości, jako najbardziej pożądanej cnocie. Czystość i pokora są najpiękniejszymi cnotami obok cnót teologalnych. Te dwie człowiek może otrzymać dzięki swojej pracy i bezkompromisowej postawie. Zajmujemy się czystością jako tą cnotą, która warunkuje Moją współpracę z duszą.

 

Czystość jest cechą anielską. Człowiek posiadający ciało i cnotę czystości jest przeze Mnie szczególnie kochany. Jest to heroizm możliwy do osiągnięcia dla ludzi prawdziwie kochających i odważnych, bo sprzeciwia się naturalnym skłonnościom ciała ludzkiego. Kto jednak używając rozumu, obierze ścieżkę duchową, a sprzeciwi się cielesnej i aktem woli dokona wyboru, temu błogosławieństwo Moje przyda cnót i umiejętności anielskich.

czytaj więcej...

2021-10-22 17:12

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – PAŹDZIERNIK 2021 rok

2021-10-22 17:11

Ewangelia na dziś – 23 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 13, 1-9) – Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

(…) Powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.

————–

Jezus chce, abym był żyzną glebą. Bóg jest cierpliwy, zawsze daje nam szansę, byśmy przynieśli owoc. Dlatego tak ważny jest Sakrament pokuty. Nie powinniśmy go odkładać. On pozwala nam doświadczyć miłosierdzia i tego, że Bóg nas kocha i pragnie naszego szczęścia. A „droga do szczęścia wiedzie przez konfesjonał” – pisał św. Jan Paweł II.

 

Jezu, dzisiaj uświadamiam sobie, jak ważna jest spowiedź święta. Dziękuję, że czekasz na mnie, aby mi przebaczyć i dać szansę na owoc nawrócenia.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-10-22 17:10

Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ DRUGI – 22 październik

2021-10-22 17:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2021-10-22 17:10

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2021-10-22 17:08

św. Jan Kapistran, prezbiter – 23 październik

Urodził się w 1386 roku w Capestrano. Po studiach prawniczych w Perugii był radcą dworu neapolitańskiego, następnie sędzią i gubernatorem. Podczas walk dostał się do niewoli. Przebywając w więzieniu przeżył wizję, pod wpływem której zmienił życie. Po uwolnieniu wstąpił do franciszkanów obserwantów – bernardynów. Podjął pracę wędrownego kaznodziei. Kazania głosił we Włoszech, Austrii, Francji, Niemczech, w Polsce, na pograniczu Czech i Moraw na Węgrzech. Przemierzając te kraje organizował szpitale i inne dzieła miłosierdzia. W Polsce przebywał 8 miesięcy. Był na ślubie króla Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą, córką cesarza Albrechta II. Pozostawił po sobie dwa klasztory bernardynów: w Krakowie i Warszawie. Św. Jan był mediatorem w sporze o tron neapolitański, w konflikcie między Mediolanem a Bazyleą oraz na Sycylii.

czytaj więcej...

2021-10-21 17:17

św. Jan Paweł II, papież Polak – Patron Miesiąca – 22 październik

PATRON MIESIĄCA

W Kaplicy Na Brzegu są relikwie św. Jana Pawła II

Jan Paweł II o Kaplicy Na Brzegu

Kilkukrotnie nawiedzał Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej jako wikary później ks. dr Karol Wojtyła, bp Karol Wojtyła. Owocami Jego wizyt w Kaplicy jest dzisiaj między innymi Szlak Papieski przy Kaplicy Na Brzegu. 

Św. Janie Pawle II wstawiaj się do Maryi za nami, módl się za nami.

 

.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach.

czytaj więcej...

2021-10-21 17:16

KAPLICA NA BRZEGU – DOROCZNE SPOTKANIA OPIEKUNÓW SZLAKÓW PAPIESKICH U METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

Jednym z wielu „owoców” wielokrotnych nawiedzeń Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu przez świętego Papieża Jana Pawła II są dziś doroczne spotkania opiekunów Szlaków Papieskich z całej Polski u Metropolity Krakowskiego.

 

Kaplica Na Brzegu jest obecna na tych spotkaniach od 2015 roku, wówczas u Kard. Stanisława Dziwisza. Na zdjęciu przy słynnym już Oknie Papieskim z Abp. Markiem Jędraszewskim (24 marzec 2018 rok).

Słowa, które skierował wówczas Arcybiskup do nas obecnych na tym spotkaniu: „TROSZCZĄC SIĘ O TE SZLAKI, TROSZCZYCIE SIĘ O OJCZYZNĘ. I ZA TO WAM BARDZO DZIĘKUJĘ” są i będą ciągle aktualne.

KAPLICA NA BRZEGU NA SZLAKU PAPIESKIM 

czytaj więcej...

2021-10-21 17:15

Kaplica Na Brzegu na Szlaku Papieskim

Powrót do galerii ->

Szlak Papieski – kilkukrotny pobyt św. Jana Pawła II ( ks. dr Karol Wojtyła, bp Karol Wojtyła) w Kaplicy Na Brzegu, staraniem wielu osób, obiekt Ten został włączony w poczet Szlaku Papieskiego – 12 października 2014 roku.

Zobacz zdjęcia

„..Ja tam u was byłem..Pilnujcie mi tych szlaków…”  Nowy Targ, 8 VI 1979

czytaj więcej...

2021-10-21 17:15

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa

LITANIA POSZCZĄCEGO

czytaj więcej...

2021-10-21 17:14

ORĘDZIA O POŚCIE. Post w intencji Ojczyzny – środa

ORĘDZIA O POŚCIE

Matka Boża: Chcę oznajmić światu Moją wolę względem Polski, którą wybrałam i która Mnie kocha bardziej niż inne narody. Moje królestwo jest całe pokryte mgłą. Moi synowie nie widzą nawałnicy, jaka się do niego zbliża. Jesteście jakby uśpieni. Wasze serca są polskie, są Moje, ale wasze oczy nie należą już do Mnie, wasze usta mówią przeciwko Mnie. 

Polacy, Moje umiłowane dzieci, przebudźcie się! Musicie przejrzeć i zwrócić się do Mnie w modlitwie. Nie chcę być Matką i Królową narodu, który nie oddaje należnej czci Mojemu Synowi. Bądźcie wierni wierze waszych ojców. Nie idźcie za modą światową, bo nigdy jeszcze nie przyniosła wam nic dobrego. Polska zawsze była ostoją dla zbłąkanych, gdzie mogli odnaleźć prawdę i wiarę w żywego Boga. Teraz sami jesteście zbłąkani i idziecie w błędnym kierunku. Ja, Matka wasza, przychodzę do was na tę ziemię, aby was upomnieć i ostrzec. Nie jestem Matką tylko po to, aby za wami orędować, ale również po to, aby was zganić, kiedy nie słuchacie Mego głosu. Choć Polska jest Moją ukochaną córką, muszę wypowiedzieć do niej słowa nagany i upomnienia:

czytaj więcej...

2021-10-21 17:13

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

2021-10-21 17:12

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2021-10-21 17:11

Ewangelia na dziś – 22 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 12, 54-59) – Poznać znaki czasu

(…) Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie?

————–

Umiemy „czytać niebo”, aby przewidzieć pogodę. Potrafimy rozwijać technologię, aby nasze życie czynić łatwiejsze…, ale gubimy się w sferze duchowej, w relacjach z Bogiem i ludźmi. Często nie odróżniamy dobra od zła, prawdy od kłamstwa. Co robić? Przede wszystkim spotkajmy się z Jezusem w Jego Słowie, Eucharystii. Poprośmy o mądrość, aby dobrze odczytywać znaki. Posłuchajmy świętych. Patron dnia dzisiejszego, św. Jan Paweł II, całym swoim życiem wskazywał na Chrystusa i Jego Matkę, przypominał, abyśmy wsłuchiwali się w Jego głos. Tak wiele nauk św. Jana Pawła II słyszeliśmy. Ale czy o nich pamiętamy?

 

Jezu, pomóż mi, abym umiał odczytać znaki Twojej miłości, jakie dałeś mi dzisiaj.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-10-21 17:10

Istotne uzupełnienie Rόżańca Św. – Tajemnice Światła

W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach.

.

W ten sposób maryjna modlitwa rόżańcowa koncentruje się na Jezusie Zbawicielu, rozważając wszystkie aspekty Jego życia: od radosnych narodzin, dzieciństwa i młodości, poprzez publiczną działalność i egzystencjalne przeżywanie boleści, cierpienia, męki i śmierci, aż do chwały nieba. Wszystko przy czynnej lub biernej obecności Maryi. Modlitwa ta jawi się jako przykład bardzo zdrowej pobożności maryjnej, bowiem -jak uczy papież – “odmawianie rόżańca jest niczym innym jak kontemplowaniem z Maryją oblicza Chrystusa”.

czytaj więcej...

2021-10-21 17:10

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2021-10-21 17:09

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 22 październik – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Jezusa!

Jak drogo kosztowało Cię moje zbawienie.

Dla mnie opuściłeś chwałę nieba,

aby spocząć w ubogim żłobie.

Przyjąłeś nasze ciało

i zgodziłeś się na trudy ziemskiego życia.

W końcu przyjąłeś okrutną mękę i śmierć na krzyżu,

aby mnie zbawić. A teraz jak bardzo uniżasz się, ukrywając się w Hostii pod nikłą postacią chleba,

w której narażasz się na tyle zniewag i świętokradztw,

aby mnie umocnić na drodze do nieba,

pełnej walk, pokus i niebezpieczeństw.

Dzięki Ci, najsłodszy Zbawicielu, za Twoją nieskończoną miłość!

Dzięki Ci za wszystko, coś dla mnie uczynił i wycierpiał, aby mi wyjednać zbawienie.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:18

Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ PIERWSZY – 21 październik

2021-10-20 17:15

Kapłani, którzy swoje serce zwracają ku kobiecie, władzy, pieniądzom lub innemu bożkowi, wypowiem słowa: NIE ZNAM WAS – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Dusza kapłańska jest wielką w oczach Boga. Kapłaństwo nie jest Sakramentem chwilowym, ale trwającym stale, bowiem kapłan otrzymuje niezatarte znamię. Oznacza to, że Bóg działający w Sakramencie święceń kapłańskich przebóstwia duszę kapłana i zamieszkuje jego ciało w sposób sobie tylko wiadomy. Jest jednak faktycznie i stale obecny w kapłanie, drugim Chrystusie – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Ten, kto zabija kapłana, zabija Chrystusa, ale ten, kto uwodzi, zabija go podwójnie. Zabija bowiem jego duszę i zabija Mnie w nim. Zabójstwo kapłana jest lżejszym grzechem niż jego uwiedzenie, bowiem święta krew męczeńska kapłana wylana na ofiarę łączy się z Moją Krwią i uświęca dusze. Uwiedzenie kapłana jest najcięższym grzechem, bo godzi w Moją łaskę. Krew jego zamiast łączyć się z Moją w ofierze, wylewa się jak trucizna na dusze i zabija. Nie chodzi tu o krew w sensie dosłownym, ale o ofiarę przeznaczoną Bogu – kapłana, która nie jest składna Bogu, ale bożkowi namiętności – Szatanowi, co ma bardzo złe skutki w duszach ludzkich, widzialne przez zgorszenie i niewidzialne poprzez zablokowanie łaski, zaniechanie przebłagalnej ofiary za grzechy świata, rodzenie grzechów cudzych przez własny grzech i ściąganie gniewu Bożego na całą ludzkość.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:14

Ważniejsza dla was w dniu ślubu była (jest) zabawa weselna i po części wystrój kościoła, niż sam Sakrament, który jest najważniejszy – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Małżeństwo stworzyłem na wzór Trójcy Świętej, na własne podobieństwo. Jest doskonałym dziełem, mimo że wy nie jesteście doskonali. To nie czyni go ułomnym, bo przewidziałem to od początku. Zależy Mi na nim tak bardzo, że przychodzę do was i odkrywam przed wami Moje najbardziej bolesne tajemnice małżeńskie: Co dałem ludzkości i jak wielkim pragnąłem uczynić małżeństwo, a jaki zbieram dziś plon Mojej ofiary – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Weźcie sobie do serc waszego wspólnego Małżonka-Boga. Pożałujcie i Mnie i miejcie litość nade Mną, zaprzestając waszych wzajemnych walk. Po ludzku Moje doskonałe i umiłowane dzieło, Mój wymarzony ideał, jakim jest małżeństwo na wzór Mnie samego, jest bowiem zdruzgotany. Niepojęty i źle przedstawiony ośmiesza Mnie i rani. Moje misterium ginie wśród waszych talerzy i wstążek, wśród zabaw i alkoholu przelewającego się na waszych suto zastawionych stołach (ważniejsza dla małżonków jest w dniu ślubu zabawa weselna i wszystko co na niej będzie, od samego Sakramentu w kościele – dla was liczy się w kościele wystrój i jak zaśpiewa nabyty wokalista, a nie Ja, Bóg i Sakrament, który będzie zawarty).

Moja troista miłość, którą pragnąłem wlać na was (w Sakramencie Małżeństwa), tworząc naszą jedną i niepowtarzalna wspólnotę, nie jest w ogóle wpuszczana do waszych sypialni i salonów (brak wspólnych modlitw małżonków, nie przestrzeganie przykazań, rodzi grzechy i ciągłe konflikty). Z powodu waszych kłótni i wzajemnych oskarżeń zmuszony jestem opuszczać was i cierpieć wasze walki, zdrady i oskarżenia (życie małżonków w grzechu ciężkim). Nie takiego małżeństwa pragnąłem. Chciałem udzielić mu Moich przymiotów: miłości, jedności, niepodzielności i radości rodzenia człowieka na własny obraz i podobieństwo – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

W niebezpieczeństwach, w smutkach i w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Ją. św. Bernard

czytaj więcej...

2021-10-20 17:14

Kochaj Moje przykazania, bo są znienawidzone przez ludzi – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Kochaj Moje przykazania. Zaprawdę są samą miłością. Cierp wraz ze Mną z powodu ich odrzucenia i przekraczania przez całe narody. Kochaj je, bo są znienawidzone u wszystkich. Kochaj je, bo są odrzucone. Czcij Mnie, kochając Moje przykazania. Uwielbiaj Mnie, ceniąc je bardziej niż opinie ludzkie o sobie – mówi Bóg Ojciec w dziesięciu przykazaniach.

Narażaj się ludziom, aby podobać się Bogu. Kochaj każde Moje przykazanie. Nie opuszczaj żadnego. Nie rób małych ustępów. Nie rób małych kompromisów. Nie. One cię prowadzą do akceptacji zła. Są powolnym otwieraniem drzwi zepsucia. Walcz o Moje przykazania. Tak bardzo są nienawidzone, jak gdyby były złem wymierzonym przeciwko ludzkości. Jak gdyby były winne wszelkiemu złu i wszystkim nieszczęściom. Tymczasem to ich odrzucenie przynosi klęskę duszom i narodom. Odrzucenie Moich przykazań przynosi zgubę ludzkości. Boli Mnie łamanie Mojego Prawa, bo Moje Prawo nie służy Mi. To jedyne Prawo na świecie wolne od żądzy władzy i niemające w sobie ukierunkowania na interes jego twórcy. To jedyne Prawo miłości. Prawo dane ludziom dla ich dobra i dla ich interesu.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:12

Duch Słowa. SŁOWO BOŻE. OBECNOŚĆ BOGA W SŁOWIE BOŻYM, MOC SŁOWA BOŻEGO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWO BOŻE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Pan Jezus: Zapisz, że  słowa, które piszesz, nie pochodzą ze źródła ludzkiego, ale Boskiego, dlatego nie mogą być rozumiane po ludzku. Mówię do was waszym językiem, ale wy musicie posiąść Mój język, aby Mnie zrozumieć. Człowiek patrzy na wszystko przez pryzmat swoich doświadczeń i swojego poznania. Ja jednak nie mogę i nie chcę wyzbyć się Mojej Boskości dla obcowania z wami. Aby Mnie pojąć, musicie Mnie poznać. Mój język upodabnia się do waszego w przekazie, ale nie w duchu. Kluczem do właściwego pojmowania Pisma jest Duch Święty. Prorocy Go otrzymują, aby mogli właściwie rozumieć Pisma Nowego i Starego Testamentu. Uprzytomnijcie sobie, jak wiele powstało błędnych interpretacji tych świętych Pism i jak bardzo nieumiejętnie podchodzi się do ich czytania. Zostały udostępnione każdemu, kto zechce je czytać. Jednak ten, kto nie posiadł Ducha dla ich rozumienia, nie może ich właściwie zrozumieć. Tylko ten, kto ma Ducha, rozumie. Dlatego też powstało tyle błędów, ponieważ dostęp do Słowa Bożego jest tak wielki, jednak Duch Święty nie wchodzi tam, gdzie czyta się Pisma, ale tam, gdzie służy się Jedynemu Bogu i w czystym sercu uwielbia Boga. Nie możecie kupić zrozumienia, bo Duch Święty wieje tam, gdzie chce.

czytaj więcej...