Aktualności

2022-07-11 16:09

św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik – 12 lipca

Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik (974-1009). Pochodził z Niemiec. W czasie podróży z cesarzem Ottonem III do Rzymu, wstąpił do benedyktynów, przybierając imię Bonifacy. Papież Sylwester II mianował go biskupem misyjnym. Przez pewien czas przebywał na Rusi, Węgrzech i w kraju Jadźwingów. Cieszył się zaufaniem polskich władców. Brunon jest autorem trzech zachowanych do dziś utworów pisanych: Żywotu św. Wojciecha, Listu do cesarza Henryka II (1008) i

Żywotu Pięciu Braci Kamedułów (1008 lub 1009). Styl i język tych pism wskazują na wysoką kulturę św. Brunona. Nieznane jest miejsce jego męczeńskiej śmierci. Ciało arcybiskupa Brunona wykupił Bolesław Chrobry od Jadźwingów. Niestety, ślad o relikwiach Męczennika zaginął.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Bruno, biskup i męczennik, przelał krew na naszych ziemiach głosząc Ewangelię poganom, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy wytrwali w wierze i stosowali do niej swe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

czytaj więcej...