Aktualności

2022-11-01 16:07

Brak miłości u kapłanów i lenistwo w służbie, jest udręką i powtórną Męką dla Boga – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kapłani zniewoleni przez grzech lenistwa, żyją od urlopu do urlopu, pozostawiając los świata w rękach Boga, sami jednak nie tkną się palcem tego ciężaru. Służba Boża jest dla nich tym, czym odrabianie lekcji dla niedbałych uczniów. Czynią ją z taką niechęcią, że Serce Moje wzdryga się, gdy przystępują do stopni Ołtarzamówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Obojętność i letniość w Mojej służbie zasmuca Mnie bardzo. Wyznania czynione wargami, podczas gdy oczy ich utkwione w telewizorach, a serca zalane murem letniości, to jedyna modlitwa, na jaką mogę liczyć. Umieram z tęsknoty za tymi sercami, a nie mogę ich dosięgnąć i przebudzić, bo rozwój wiary wymaga wysiłku, a wysiłek jest ostatnią rzeczą, jakiej pragną. Lekarstwem na ich chorobę jest rozpalenie kapłańskiego serca miłością. To brak miłości sprawia, że obojętnieją w Mojej służbie. Miłość należy wzbudzić i podtrzymywać poprzez pobożne lektury i rozmyślanie. Oglądanie telewizji wprowadza dusze kapłańskie w rodzaj apatii i wycofania się z realnego życia, dlatego pierwszym Moim zaleceniem byłoby pozbycie się z plebanii telewizorów i zastąpienie ich pobożnymi lekturami.

Nawróć się i wróć do pierwszej miłości, którą pałało twoje serce, bo życie z tobą jest dla Mnie męką. W każdej czynności powtarzasz Mi: „Już Cię nie kocham”. Ja jednak kocham cię nieprzerwanie. Nie rezygnuję z ciebie i dlatego przychodzę, aby obudzić twoje serce. Rozważaj dziś w sercu słowa apostoła: Dla Mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie dusz bez Maryi. – św. Alfons Maria Liguori

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...