Aktualności

2020-11-02 17:26

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku. Zranienia i choroby dusz oraz ich skutki

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Bóg Ojciec: Błogosławię cię. Moje dziecko, chcę uzdrowienia ludzkości. Człowiek, który nie potrafi poradzić sobie z własnym lękiem, staje się łatwym łupem dla złych duchów. Z łatwością nim manipulują i powiększają jego osobisty grzech. Chcę wydobyć duszę z tego błędnego koła, aby nie szukały pomocy u ludzi pozbawionych wiary i sakramentów [PSYCHOLODZY], a posługujących się tylko ludzkimi spekulacjami. Głębia duszy ludzkiej i złożoność jej zranień jest znana tylko Bogu i tylko On może ją uleczyć zupełnie i całkowicie.

 

Zranienia duchowe są również źródłem dla pewnych chorób, które powstają w ciele człowieka. Ciało człowieka jest tak ściśle powiązane z duszą, że rany duszy uwidaczniają się w ciele w postaci różnych niedomagań. Wszystkie są uleczalne, ale nie wszystkie będą uleczone. Te, które są potrzebne człowiekowi jako forma oczyszczenia i pokuty, pozostaną, ale te, które są wynikiem zranień duchowych i słabości dotkniętego przez nie ciała, mogę uleczyć wraz z usuwaniem zranień. Dlatego rozważając Moją miłość i jej osobowe działanie w tobie, poddaj Mi swoją duszę i ciało, abym uzdrowił nie tylko twoją duszę, ale i krew.

 

Choroba jest skutkiem grzechu pierworodnego. Nie była Moim zamierzeniem, bo nie stworzyłem niczego, co nie byłoby doskonałe i dobre. To grzech zniekształca Moje stworzenie. Teraz więc uwierz, że pragnę, aby Moje stworzenie było zdrowe i wolne. Tylko zdrowy może pomóc choremu, dlatego, aby Mi służyć, człowiek musi być uwolniony od paraliżującego jego duszę lęku i chorób cywilizacyjnych będących tego konsekwencją. Pragnę wszystkich dusz, które cierpią z powodu lęku. Pragnę wszystkich dusz zniewolonych nałogami. Pragnę wszystkich dusz, które szukają ulgi w rozrywkach świata. Pragnę wszystkich dusz, które obciążają swoim lękiem innych i stały się dla nich nie do zniesienia. Pragnę ich. Tych, którym nikt nie potrafi pomóc. Nie oddawajcie waszych dusz ludziom uzurpującym sobie prawo do wchodzenia do waszych dusz bez łaski Bożej [PSYCHOLODZY]. Nic wam nie mogą pomóc, a tylko depczą wasze zranienia i wchodzą bez wiary do świątyni Bożej. Dusza ludzka pozostaje tajemnicą Boga. Otwierajcie jej bramy tylko Duchowi Świętemu. Nauczę was tego, jak współpracować z łaską uświęcającą działającą w duszy, abyście mogli być całkowicie i zupełnie uleczeni. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...