Aktualności

2020-11-02 17:15

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku. Pierwotny lęk ludzkości

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Bóg Ojciec: Twój Ojciec ma moc usunąć ten lęk, który spędza sen z oczu psychologom. Podstawowa i pierwotna obawa ludzkości nie jest niczym innym jak defektem spowodowanym przez grzech. Grzech usuwa miłość, a tam, gdzie nie ma miłości, panuje lęk. Będę uzdrawiał ludzkie dusze, napełniając je miłością.

 

Warunkiem przystąpienia do Mojej miłosnej terapii jest posiadanie miłości, a więc usunięcie grzechu przez Spowiedź świętą i pozostawanie w stanie łaski uświęcającej. Cała Moja terapia będzie trwała 9 dni i będzie miała formę nowenny, w czasie której codziennie będziesz przyjmować Komunię świętą. Dlatego zaczynamy od dziś.

 

Zamknij oczy i przypomnij sobie lęk, który jest w tobie. Powierz Mi go i zaufaj Mi. Przy tym wszystkim musisz zrozumieć, że winienie kogokolwiek za cokolwiek jest czynnikiem uniemożliwiającym rozwój i uwolnienie od pewnych przykrych uczuć i lęków. Do uzdrowienia duszy potrzebne jest zupełne przebaczenie i odpuszczenie sobie szukania winowajców własnych cierpień. Zupełne przebaczenie bliskim, dalekim, całemu społeczeństwu, jeśli wini się je za złe urządzenie świata, prawo i niesprawiedliwe rządy, należy przebaczyć całym ugrupowaniom winnym powstania biedy i wojen. Nieszczęścia przyszły na człowieka przez grzech i to on jest winien całemu złu. To grzech jest źródłem cierpienia na Ziemi i to musisz przyjąć i zrozumieć. Grzech jest twoim wrogiem i to on cię niszczy, zasmuca, napełnia lękiem i nie pozwala cieszyć się życiem. To grzech jest źródłem wszelkiego nieszczęścia, więc znienawidź grzech. Dla ludzi zachowaj litość i współczucie, bo są istotami słabymi, błądzącymi i dającymi się zwieść własnym zmysłom nie mniej niż najwybitniejszym złym duchom. Ludzi należy kochać. Wszystkich. Przebacz więc i kochaj. Przebacz również sobie te błędy, które przyniosły najwięcej cierpienia tobie i innym. Te błędy są znów źródłem pokory dla ciebie. Mylisz się, kierując się własnymi uczuciami i wolą. Kieruj się odtąd zawsze Moimi przykazaniami i Moją Wolą, a nie zbłądzisz i nie trzeba będzie więcej wylewać łez. Życie według Mojej Woli jest najlepszym sposobem uniknięcia błędów i niepotrzebnego bólu, wprowadzeniem harmonii i szczęścia już w życiu doczesnym. Szczęście nie jest bowiem posiadaniem dóbr i osób, ale stanem duszy miłującej, pomimo cierpień i trudów, jakie w tym życiu, jeszcze niedoskonałym i podlegającym rozmaitym próbom, musi znieść. Od dziś będziesz więc miłować wszystkich ludzi i nienawidzić wszystkie grzechy. Ludziom przebacz i miłuj. Grzechy wyznaj i usuń z twojego życia [spowiedź]. Trzymaj się od nich z daleka i brzydź jak żywego trądu. Nie ma bowiem na Ziemi nic wstrętniejszego od grzechu. Naucz się za wszelkie zło winić grzech i na niego skieruj całą twoją niechęć, wstręt, obwinianie i żal. To jest sprawca twoich cierpień, bóli, błędów i łez. Wyrzeknij się go na zawsze i pójdź za Mną.

 

Teraz druga część Mojej terapii. Ćwiczenie, które z każdym dniem będzie uzdrawiać twoje grzechowe rany. Zamknij oczy i przez 5 minut rozważaj tę prawdę, że w twoim sercu istnieje, żyje Osobowa Miłość, to jest trzecia Osoba Boska – Duch Święty. Przez łaskę uświęcającą zamieszkuje On twoje serce. Rozważaj ten wielki cud obecności nieskończonej miłości w twoim zranionym sercu. Poddaj się łasce uświęcającej, która uzdrawia. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...