Aktualności

2020-11-03 14:48

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku. Dzień szósty

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Bóg Ojciec: W szóstym dniu nowenny kontynuuj twoje rozważanie wielkości pokory i uniżenia Boga Ducha Świętego. Każdy grzech sprzeciwia się naturze Boga. Oszpeca ludzkie serce i niszczy je. Duch Święty, będąc uosobieniem piękna i czystości, zamieszkuje przestrzeń niedoskonałą, jaką jest poranione serce człowieka, nie z upodobania, ale z miłości. Będąc Miłością i Pięknem, swoją błogosławioną i niepojętą obecnością uzdrawia i uświęca ludzkie serce poprzez sam fakt przebywania w nim. Tak jak ogień przemienia wrzucone weń drwa, tak Duch Świętych przepala wewnętrznie duszę człowieka, spalając grzech miłością. Ten proces zachodzi w duszy ludzkiej w chwili uzyskania przez duszę rozgrzeszenia podczas świętej Spowiedzi. Ten sam ogień, który spalił w ludzkim sercu grzech, pozostaje w niej dopóty, dopóki jest ona w stanie łaski uświęcającej, lecząc grzechowe rany. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Modlitwa uwolnienia od przywiązań serca

Duchu Święty, oddaję Ci moje serce ze wszystkimi jego przywiązaniami i słabościami natury ludzkiej. Uwolnij mnie od tych zniewoleń, aby moje serce pragnęło tylko Boga i abym służył Ci w doskonałej wolności dziecka Bożego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...