Aktualności

2023-05-02 16:07

Bez wiary życie kapłańskie jest więzieniem pełnym ograniczeń. Z tego powodu rodzą się grzechy i ich akceptacja – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kapłan porwany przez ducha świata, przestaje zauważać grzech. Początkowo przyzwyczaja się do niego, aby później zupełnie go zaakceptować. Tym samym traci poczucie własnej misji i zatraca swoją tożsamość – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Życie kapłańskie jest naśladowaniem Mojego życia, życia poświęconego Bogu, życia pełnego umartwienia i rozczarowań. Życia wydanego na Ofiarę dla Boga. Kapłan zanurzony w świecie nie zniesie takiego życia. Opuści Mnie, bo wyrzeczenia bez głębszego ich pojmowania nie są możliwe. I choć kapłan będzie sprawował swój urząd, jednak jego działania nie będą przynosić dobrych owoców. Wielu z nich pozostanie do końca w stanie kapłańskim, jednak nie dla Mnie, lecz dla siebie i swoich egoistycznych przyzwyczajeń i wygodnego życia. Bez wiary życie kapłańskie jest więzieniem pełnym ograniczeń. Z wiarą jest życiem królewskim, pełnym możliwości czynienia dobra władzą i mocą samego Boga.  

Łaska, którą nosisz, jest przechowywana w glinianym naczyniu. Pamiętaj o tym, że jesteś prochem i pyłem, który wybrałem, aby rządzić, panować i pokonywać świat zła w ludzkich duszach. Rozważaj dziś, co jest twoim powołaniem i które z twoich pragnień rozmijają się z nim. Proś Mnie, abym odebrał ci pragnienie czegokolwiek, co jest poza Moją Wolą – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Wiele razy powierzałem Maryj niepokoje serc i wiele razy doświadczałem Jej pociechy. św. o. Pio

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...