Aktualności

2022-10-18 16:07

Bez wiary życie kapłańskie jest więzieniem pełnym ograniczeń. Z tego powodu rodzą się grzechy i ich akceptacja – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kapłan porwany przez ducha świata, przestaje zauważać grzech. Początkowo przyzwyczaja się do niego, aby później zupełnie go zaakceptować. Tym samym traci poczucie własnej misji i zatraca swoją tożsamość – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Życie kapłańskie jest naśladowaniem Mojego życia, życia poświęconego Bogu, życia pełnego umartwienia i rozczarowań. Życia wydanego na Ofiarę dla Boga. Kapłan zanurzony w świecie nie zniesie takiego życia. Opuści Mnie, bo wyrzeczenia bez głębszego ich pojmowania nie są możliwe. I choć kapłan będzie sprawował swój urząd, jednak jego działania nie będą przynosić dobrych owoców. Wielu z nich pozostanie do końca w stanie kapłańskim, jednak nie dla Mnie, lecz dla siebie i swoich egoistycznych przyzwyczajeń i wygodnego życia. Bez wiary życie kapłańskie jest więzieniem pełnym ograniczeń. Z wiarą jest życiem królewskim, pełnym możliwości czynienia dobra władzą i mocą samego Boga.  

Łaska, którą nosisz, jest przechowywana w glinianym naczyniu. Pamiętaj o tym, że jesteś prochem i pyłem, który wybrałem, aby rządzić, panować i pokonywać świat zła w ludzkich duszach. Rozważaj dziś, co jest twoim powołaniem i które z twoich pragnień rozmijają się z nim. Proś Mnie, abym odebrał ci pragnienie czegokolwiek, co jest poza Moją Wolą – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Wiele razy powierzałem Maryj niepokoje serc i wiele razy doświadczałem Jej pociechy. św. o. Pio

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...