Aktualności

2022-11-12 16:07

Bez męża czy żony nie wybieraj się do Nieba – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Biada duszy, która sama chce się uświęcać, a nie podejmuje ofiary życia za drugą część swej duszy (męża, żonę) i porzuca tego, któremu ślubowała wierność. To tak jakby Mnie porzuciła. Nie może być świętą dusza, która ma tylko połowę duszy czystej, drugą zaś połowę zostawiła gnijącą i zaniedbaną, skazaną na potępienie (druga połowa: mąż, żona) – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Małżeństwo nie jest związkiem dwóch osób, które mają wspólne plany na przyszłość. Małżeństwo jest powołaniem do życia w nierozerwalnej więzi z drugim człowiekiem dla jego zbawienia i dla wydania potomstwa, które będzie oddawało chwałę Bogu. Tym jest małżeństwo, wezwaniem do ofiary krzyża dwojga osób. Kto nie potrafi unieść swojego krzyża, zyskuje wierną i podobną sobie duszę, aby wraz z nią dążyć do doskonałości i podwójnie oddać chwałę Bogu w podejmowaniu wzajemnych trudów i przeciwności. Ja we wszystkim pomagam, ale musicie pamiętać, że jesteście nierozerwalni. Jeśli jedno upadnie, a drugie samo idzie ku zbawieniu, nie jest Mi miła taka ofiara. Musi zawrócić, wziąć swego małżonka na własne ramiona i wtedy kroczyć ku Mnie. Nie wolno wam porzucać zagubionej duszy. Ja was widzę jako jedno stworzenie. Nie może się jedno od drugiego odłączyć i jedno żyć jako święty, a drugie jako jawnogrzesznik. Oboje jesteście osądzani. Nie ważcie się więc troszczyć o siebie i o Mnie, a porzucać własnego małżonka. To on jest drogą, poprzez którą dojdziecie do Mnie. 

Raz obranej drogi nie porzucajcie, choćby wasz małżonek stał się waszym największym wrogiem, nieście cierpliwie własną ofiarę do tronu Ojca Mojego, a nie poskąpi wam łaski. Nie może być potępiony człowiek, którego małżonek ponosi za niego świętą ofiarę, więc nie troszczcie się i nie pośpieszajcie Mnie, bo nie potępię tych, za których odbywa się surowa pokuta na ziemi. Widzę was razem, jako jedno, więc podejmując świadome cierpienia na rzecz współmałżonka, możecie i musicie go zbawić – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

W niebezpieczeństwach, w smutkach i w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Ją. Idąc za Nią, nie zmylisz drogi, a wzywając Ją, nie zgubisz się. św. Bernard

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...