Aktualności

2022-06-27 16:21

Cierpienia w ogniu Sprawiedliwości Bożej za zniewagi przeciw Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu

Post w środę i piątek jako POKUTA o chlebie i wodzie jako POKUTA oraz codzienna Msza św. jako POKUTA, bo inaczej będziecie wygnani na zawsze z własnych domów

O biedni parafianie, wasza kara po śmierci za Kaplicę Na Brzegu będzie przerażająca. Ci którzy już zmarli odbywają należną karę w ogniu Sprawiedliwości Bożej. Jeśli sądzicie, że wasi bliscy zmarli są w Niebie, wiedzcie, że to nie nastąpi zbyt wcześnie. Za znieważenie i obrazę Matki Bożej kary czyśćcowe trwają długie dziesiątki lat, a niektórzy z nich poszli na wieczne potępienie. Jeśli wy sami dalej będziecie trwać w tym stanie, również dołączycie do tych nieszczęsnych dusz.

O biedni kapłani, którzy zlekceważyliście to miejsce wybrane przez Matkę Bożą. Kary czyścowe dla kapłanów za obrazę Matki Bożej i utrwalania tych zniewag w duszach ludzkich [5. rodzajów zniewag Matki Bożej], bo to jest waszym owocem, trwają setki lat. Pamiętajcie na Słowa Jezusa: LECZ JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE – Łk 13, 1-5.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

250. LAT KAPLICY NA BRZEGU – 26 sierpień 2020

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU [co czeka kapłana za Kaplicę Na Brzegu, za blokowanie łask? co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

czytaj więcej...

2022-06-27 16:20

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – CZERWIEC 2022

 

2022-06-27 16:18

Kłamią tylko tchórze i ludzie leniwi – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Umiłowałem prawdę. Chcę, abyście również umiłowali prawdę. Ósme przykazanie zakazuje wam kłamać. Kłamstwo jest zawsze złe, bo Szatan jest jego ojcem, a wy nie chcecie mieć go za ojca  – mówi Bóg Ojciec w ósmym przykazaniu.

Niech wasze „Tak” oznacza „Tak”, a wasze „Nie” oznacza „Nie”. Prawda ma również ojca. Ten, kto mówi prawdę, ma za sobą Ojca, który jest jego obrońcą. Zawsze trwajcie w prawdzie i nie bójcie się. Prawda jest wiecznym dobrem. Zawsze pochodzi od Boga. Mówcie więc prawdę i nie bójcie się mówić jasno i prosto. Wszelkie wykręty i próby ukrycia prawdy prowadzą do kłamstwa. Jeśli nie jest dobrem wyjawienie prawdy, wówczas chrześcijaninowi pozostaje milczenie. Milczenie również jest dobrem, chyba że ktoś znając prawdę, nie występuje w obronie niewinnego. Wówczas ukrywanie prawdy byłoby złem.

Moje dzieci, mówienie prawdy wymaga odwagi i męstwa. Wychowuję was na ludzi odważnych i prawych. Kłamią tylko tchórze i ludzie leniwi, którzy nie mają odwagi i siły, aby stanąć w prawdzie i bronić prawdy. A jeśli rozpoznacie kłamcę, przygotujcie się i na kradzież, bo zuchwałe kłamstwo idzie w parze z kradzieżą. Wyrzeknijcie się wszelkiego fałszu. Uczcie się ode Mnie – mówi Bóg Ojciec w ósmym przykazaniu.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:17

MAŁŻEŃSKIE BŁĘDY ŻON. Mężczyzna, który czuje się niekochany, odda swoje zranione i odrzucone serce pracy, kolegom, pasjom, nałogom, rozrywce lub innej kobiecie – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Mężczyzna, który czuje się niekochany przez swoją żonę, będzie starał znaleźć sobie zajęcie, które ukoi jego ból i da mu szczęście. I tak odda swoje zranione i odrzucone serce pracy, kolegom, pasjom, nałogom, rozrywce lub innej kobiecie i choć to nie zaspokoi jego głębokiego pragnienia miłości i szczęścia, jakie zdolna jest dać mu jego żona, będzie to jakieś ukojenie bólu i ucieczka od niego w mniejszym lub większym stopniu. – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Każdy człowiek pragnie być kochany i do tego samego celu dąży w małżeństwie. Inaczej jednak pragnie być kochany mężczyzna, a inaczej kobieta. Serce mężczyzny jest bardzo delikatne. Pamięta każdą drwinę i każdą niesprawiedliwą krytykę. Jeśli starania mężczyzny spotkają się z niezrozumieniem, kpiną i powątpiewaniem lub obojętnością, czy wręcz otwartą agresją, mężczyzna będzie próbował przez jakiś czas, starał się, a później popadnie w wielki smutek i zwątpienie, które może się przekształcić w różne formy walki z tym stanem rzeczy (praca, koledzy, pasje, rozrywka, kobiety, itd.). Tak zranione serce mężczyzny bardzo cierpi, ale nie okazuje swojego cierpienia na zewnątrz.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:17

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Umiejscowienie wiernych w kościele

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Zrozumcie, Moje umiłowane dzieci. Jeśli Ja, Bóg Nieba i Ziemi, obrażany i drażniony uwłaczającą Mi liturgią nieodpowiednią do wagi wydarzenia Mszy świętej, przychodzę na nią, aby przyjąć z rąk kapłana Ofiarę Mojego Syna, o ile bardziej wy powinniście szanować tę Ofiarę. Wielu z was twierdzi, że jest nic nie warta przez wzgląd na swoje błędy liturgiczne, a Moje piętnowanie tych błędów uważacie za usprawiedliwienie dla swojej pychy. Piętnuję błędy modernizmu, bo są błędami, i ukazuję je dobitnie, tłumacząc ich złowrogie skutki, ale te błędy nie zmieniają istoty Ofiary Mszy świętej, która jest niezmienna, niezniszczalna i nieskalana ręką ludzką. To Mój dziewiczy Syn, zrodzony z Najświętszej Dziewicy składa w Ofierze przebłagalnej swoje życie na krzyżu. Jego Męka i śmierć to Ofiara wieczna i prawdziwa. Dlatego wobec każdej Mszy świętej odprawianej przez kapłana katolickiego, w której zachowany jest podział na konieczne części Mszy świętej, a więc składanie Ofiary, powinniście zachować miłość i szacunek. Moja nauka nie ma służyć wywyższaniu jednych i poniżaniu drugich. Chcę was nauczyć Mojej Woli i wyprowadzić z błędów, a każdy, kto będzie chciał słuchać, otrzyma też łaskę zrozumienia.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:17

Głębia Modlitwy Pańskiej. PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

Głębia Modlitwy Pańskiej. OJCZE NASZ

BÓG OJCIEC: „Ojcze nasz” jest pełnią uwielbienia i zjednoczenia duszy ze Mną. W jej poszczególnych prośbach człowiek jednoczy swoją wolę z Moją i w ten sposób oddaje Mi chwałę. W pierwszym jej wezwaniu zwraca się do Mnie imieniem „Ojca”, co sprawia Mi radość, gdyż jest rozpoznaniem Mojej natury i natury Mojej miłości do człowieka. Jest również wyznaniem wiary i uznaniem jej prawd w sobie. Dzięki tym prawdom, człowiek uświadamia sobie, co uczynił dla niego Bóg, usynawiając człowieka w swoim Synu – Jezusie.

 

Dziś zajmiemy się drugim wezwaniem, w którym prosisz Mnie słowami: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Czy rozumiesz to, czego pragniesz, prosząc Mnie o to? Czego oczekujesz po spełnieniu tej prośby? Pragnąc Mojego Królestwa, pragniesz Mnie jako Króla. Moje Królestwo nie jest krainą pozbawioną cierpień, jak niektórzy wyobrażają sobie Moje rządy. Moje Królestwo jest czymś o wiele większym. Moje Królestwo jest rzeczywistością, w której Ja panuję nad wszystkim. Moje Królestwo zawiera się w ludzkiej duszy, ale obejmuje również nieskończony wszechświat. Nie jest krainą, ale rzeczywistością duchową. Wielkość Mojego Królestwa nie zależy od jego powierzchni, ale od jego duchowej głębi.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:16

Nowenna do KRWI Chrystusa przed Uroczystością Najdroższej KRWI Chrystusa

DZIEŃ SIÓDMY

28 czerwca

Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.

 

Każdego dnia spotykają mnie także piękne i dobre rzeczy, choć może nie zawsze i nie od razu potrafię je zauważyć i się nimi cieszyć. Ale jest tak wiele momentów, w których z serca wypływa modlitewne westchnienie: Dzięki Ci, Panie! Także one są obmyte Krwią Chrystusa, także one są Jego darem dla mnie. Także te chwile, sprawy… te małe i duże „powody do wdzięczności” pragnę przyjmować od Jezusa ku Jego chwale.

Czytaj więcej

2022-06-27 16:16

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca lipca

1 DZIEŃ NOWENNY – 28 czerwiec

BÓG OJCIEC: Dziś dzień pierwszy. Rozważać będziesz dzieło stworzenia. Kiedy zapragnąłem stworzyć istotę doskonale wolną, stworzyłem człowieka na Mój obraz i podobieństwo. Uczyniłem go panem nad wszystkimi żyjącymi stworzeniami, aby na wzór Mojej władzy nad wszelkim stworzeniem on posiadał władzę nad stworzeniami Ziemi. Dałem mu przy tym Moje prerogatywy, aby nie zaprzepaścił Mojej łaski i nieopatrznie nie doprowadził do zerwania naszej przyjaźni. Mimo Mojej zapobiegliwości względem niego, człowiek odwrócił się od Mojej Woli i zapragnął sam stać się bogiem, przez co głęboko Mnie zranił, bo przecież wszystko stworzyłem dla niego.

Czytaj więcej

2022-06-27 16:14

Litania do Świętych i Błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu /do prywatnego odmawiania/

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Najukochańsza Matko Boża Częstochowska,

Matko Miłosierdzia,

Pani Jasnogórska,

Królowo wszystkich świętych, 

Królowo Polski,

Święty Józefie,

Święty Michale Archaniele,

Święty Wojciechu,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Janie Pawle II,

Święty o. Pio,

Święty Stanisławie Papczyński,

czytaj więcej...

2022-06-27 16:13

Jeśli was nazywają umysłowo chorymi z Mego powodu, to wiedzcie, że idziecie Moją drogą. Ja w oczach ówczesnych Mi, uchodziłem za szaleńca i opętanego – Pan Jezus

Czy wiesz, że waszą św. Faustynę nazywali; pomyloną, nie groźnie chorą umysłowo, którą co prawda się toleruje, ale nie traktuje poważnie? Św. Kazimierza Królewicza podobnie nazywano chorym umysłowo. Św. Maksymilian Kolbe również uchodził za obłąkanego, umysłowo chorego. Św. o. Pio nazywano chorym umysłowo, podobnie św. Franciszka. I tak można mnożyć świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, którzy za swojego życia uchodzili według kapłanów oraz osób świeckich za obłąkanych i chorych umysłowo. A jeszcze większa jest liczba tych oddanych Mi dusz, których oni nazwali, i dziś również nazywają chorymi umysłowo, którzy nie zważając na opinię ludzi są Moimi świadkami w Kościele i świecie. Ich nie wyniesiono na ołtarze. Te wszystkie dusze wiąże szczególna miłość do Mojej Matki, która pozawala im być wobec Mnie jak dzieci, ufać jak dziecko, kochać jak dziecko. To właśnie te odważne, Moje dusze, są prawdziwymi Moimi naśladowcami, o których powiedziałem: Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować /J 15, 20/. I w innym miejscu: Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w Niebie /Mt 10, 32/.

Te Moje ukochane, odważne i pełne Ducha Świętego dusze, powinniście dzisiaj mieć jak najwięcej w swoich szeregach, gdzie często wasi kapłani nie wiedzą kim są, a to one chcą was pociągać do wiary, a wy nimi gardzicie i wyśmiewacie. Wiecie jaki was czeka los za lekceważenie i odrzucanie tych Moich świadków wiary, których powołałem specjalnie na te czasy, gdzie Bóg utracił swoją pozycję Ojca i przewodnika? Lękajcie się dnia waszego rozliczenia, bo za każdego wyśmiewanego i odrzuconego świadka Mojej Miłości, będziecie musieli odpowiedzieć przede Mną. Te pogardzane i poniżane w oczach świata dusze, są najbliższe Mojemu Sercu.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

KOCHAJ MOJE PRZYKAZANIA BO SĄ ZNIENAWIDZONE PRZEZ LUDZI – BÓG OJCIEC

czytaj więcej...

2022-06-27 16:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC ŁASKAWOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Moja łaskawość dla ciebie nigdy się nie wyczerpie. Jestem Bogiem łaskawym i miłosiernym. Zapisz Moje orędzie dla poszukujących Mojej Woli i dla łaknących Mojego Słowa. Daje ciebie światu jako obraz Mojej łaskawości, która się nigdy nie wyczerpuje. Codziennie prosisz i codziennie otrzymujesz, bo Moja łaskawość nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi. Nie poddawaj się tylko. To twoje zadanie. Wciąż proś, a będziesz wciąż otrzymywać.

 

Dam ci owoc łaskawości. Ubogacę twoją duszę Moim darem, który przyniesie ci pokój, a światu da łaskawe serce orędujące za nim. Łaskawość to przymiot Mojej natury, która jest ci nieznana i odległa po grzechu pierworodnym. Przychodzę, aby dać ci poznać, jaki jestem, i utworzyć  w tobie naturalne przymioty. Dla ciebie o tyle nie są naturalne, że po pierwszym grzechu musisz o nie walczyć, prosić i zdobywać je w pocie czoła. Utracone zbyt łatwo, z trudem wielkim odzyskujesz dzięki Mojej łasce.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:11

Ewangelia na dziś – 28 czerwiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 8, 23-27) – Uciszenie burzy na jeziorze

(…) Panie, ratuj, giniemy!

————–

Tyle razy w historii ludzkości zdarzyły się już rewolucje, przewroty, wojny, momenty tak dramatyczne i straszliwe, że serca ludzkie drżały z obezwładniającego lęku. Tyle już razy ludzie krzyczeli do Boga: Panie, ratuj! Giniemy! Trzeba jednak pamiętać, że w ten sposób wołają tylko ludzie mądrzy, ludzie świadomi własnej małości, rozumiejący, że są okruszkami w łupinie orzecha na środku wzburzonego oceanu, jakim jest nasze życie. Trzeba mądrości, by wołać do Boga w chwili największego lęku.

 

Jezu, wyraźnie widzę siebie w łodzi rozkołysanej falami podczas wielkiej burzy. Proszę Cię, pozostań ze mną w tej łodzi, a będę całkowicie bezpieczny w Twojej obecności.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2022-06-27 16:11

SEN MATKI BOŻEJ – 28 czerwiec

-> Powrót do spisu modlitw

(modlitwę należy odmawiać przez 9 kolejnych wtorków. Podczas modlitwy powinna się palić świeca. Modlitwa jest bardzo pomocna. Na koniec tej 9-ciowtorkowej nowenny zostanie wysłuchane to, o co prosimy, choćby to było trudne do osiągnięcia).

O Święta Maryjo Ty Cudowna, uciekam się do Twojej pomocy i całkowicie ufam że w moich potrzebach zawsze będziesz mi pomocą. Z wdzięczności za to obiecuję tę modlitwę rozszerzać. Pocieszaj mnie w moich troskach i trudnościach. Błagam Cię o to pokornie, przez wielką radość, która napełniła Twoje serce, gdy w Betlejem Zbawicielowi Świata schronienie dałaś. Błagam Cię i proszę dla mnie i mojej rodziny, żebyśmy zawsze Boga w sercach naszych strzegli i na Ciebie jako na środek leczniczy zasłużyli. A przede wszystkim w moich troskach, które mnie najbardziej obciążają. Błagam pośredniczko naszej niedoli. Zwiąż wszystkie moje utrapienia tak, jak zwyciężyłaś smoka, aż poległ pod Twoimi stopami.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

czytaj więcej...

2022-06-27 16:09

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – 28 czerwiec

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:09

św. Ireneusz, biskup, męczennik – 28 czerwca

Urodził się w Smyrnie około 130 roku. Był uczniem tamtejszego biskupa, św. Polikarpa – ucznia św. Jana Apostoła. Apostołował w Galii. Stamtąd w 177 roku został wysłany przez chrześcijan do papieża Eleuteriusza z misją. Po powrocie do Lugdunum (Lyon) Ireneusza wybrano na stolicę biskupią, na miejsce umęczonego biskupa Potyna.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:08

Oddolna INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA

PAN JEZUS: Powiadam wam, że wszystkie te miejsca, w których nie Ja obwołany jestem Królem, znikną z powierzchni Ziemi. Bądźcie rozważni, bo skoro nie z miłości obwołujecie Mnie Królem, obwołujcie Mnie Królem z rozwagi, bo ten tylko ocaleje, kto Mnie wyniesie ponad wszystko.

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę 

2022-06-27 16:08

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą,

która w Tobie, Boże mój, nadzieję pokłada.

Ześlij, Panie, pomoc z przybytku swego,

z Nieba wysokiego ją wesprzyj.

Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel,

a duch nieprawości niechaj jej nie szkodzi.

Niech Bóg sprowadzi pokój do domów jej,

i bezpieczeństwo do jej posiadłości.

Panie wysłuchaj modlitwy mojej.

A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Pan z wami.

I z duchem twoim.

 

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą, od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich.

 

Podaj, błagamy Cię, Panie, słudze Twemu N., Prezydentowi Rzeczpospolitej, prawicę niebieskiej pomocy, aby całym sercem Cię szukał, a o co godnie Cię prosi, niech wszystko otrzymać zdoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami. Amen.

ŚRODA i lub PIĄTEK post o chlebie i wodzie za Ojczyznę oraz codzienna Msza św.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:07

ORĘDZIA O POŚCIE. Nieodwołalna decyzja odważnej duszy

ORĘDZIA O POŚCIE

Matka Boża: Dzisiaj dokończymy Moje orędzie o poście. Nie będę mówić zbyt wiele, bo mówiłam już o tym kilka razy. Post nie jest niemożliwy, jeśli intencja jest szczera i pragnienie skierowane do Boga. Wspomagam Moją modlitwą wszystkich poszczących na Moją prośbę. Kiedy więc postanowicie w sercu pościć, niech ta decyzja nie będzie zmienna i postarajcie się oddalać wszelkie myśli podważające waszą decyzję. Po pewnym czasie łatwość poszczenia wróci, bo będzie tylko trudnością fizyczną, a nie duchową. Dusza odpoczywa, poszcząc, i napełnia się siłą. To tylko jedzenie, którego sobie odmawiacie na krótki czas. Postarajcie się ćwiczyć się w odmawianiu sobie pewnych rzeczy, a będzie wam również łatwiej odmawiać sobie w czasie poszczenia. Dolegliwości fizyczne nie są tak ciężkie, jak te natury psychicznej, bo przecież sami wiecie, ile razy zdarza wam się tak bardzo zaangażować w jakąś czynność, że zapominacie o jedzeniu. 

czytaj więcej...

2022-06-27 16:07

Dbacie bardziej o swoje mieszkania i domy niż o Mój Kościół, a Mnie zostawiacie w brudzie i nieładzie – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Kościół powinien być największym i najpiękniejszym budynkiem w mieście  czy wsi. Jego wieża powinna wystawać ponad wszystkie budynki, aby przypominać, że Ten, który zamieszkuje kościół, jest Najwyższy. Tak jak dźwięk kościelnego dzwonu zagłusza wszystkie inne dźwięki, tak budynek kościoła powinien górować nad wszystkimi budynkami. – mówi Bóg Ojciec

Domy, które wznosicie dla siebie, są piękne, a Moje domy (kościoły) ograbiacie z urody, oszpecacie je, zastępując szlachetny materiał sztucznym blichtrem i bylejakością, często za sprawą waszych kapłanów. Przyczyną tego jest brak wiary. Zewnętrzna strona waszej wiary to właśnie świątynie, w których jestem czczony. Wszystko, co dziś tworzycie dla Mnie, jest tak bezduszne i martwe jak wiara tego ludu. Nie wierzycie, że warto się dla Mnie poświęcać. Nie lepiej dbacie o Moją świątynię wewnątrz. Przez brak wiary w Moją żywą obecność w Tabernakulum, nie staracie się również o porządek w Moim domu; 1. Kapłani przez zaniedbania służby Bożej, to znaczy obrzędów religijnych, odprawianie ich od niechcenia i opieszale przez co pozbawiają je zewnętrznej godności i blasku Bożego. 2. Służba kościelna i sprzątający poprzez byle jakie i rzadkie utrzymanie w porządku i schludności kościoła, ołtarza, tabernakulum, monstrancji żywego Boga, a także naczyń, sprzętów, ozdób, strojów, wszystkich w ogóle przyborów i rzeczy kościoła, który jest domem Bożym. Wszystko to pozostawiacie wraz z waszymi kapłanami w opuszczeniu na pastwę pyłu, rdzy, zbutwienia i wieloletniego niechlujstwa. I nie wynika to z rzeczywistego ubóstwa, tylko z ospałości waszych uczuć, gnuśności, niedbalstwa, oddawania się marnym doczesnym rzeczom, nieraz także samolubstwa, a przede wszystkim śmierci duchowej.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Wielka zdrada i wielkie zadośćuczynienie

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Posłuchaj, najdroższe dziecko. Nie lękaj się mówić Moich słów i objawiać Mojej Woli. Kto pojmie, ten pojmie i otrzyma swoją nagrodę. To już nie twoja rzecz. Ty ze wszech miar staraj się wypełnić wszystkie Moje pragnienia. Nie oglądaj się na innych. Każdy otrzymał swoją miarę i każdy będzie rozliczony według łask, które otrzymał. Dałem ci poznanie, jak wielką rozkoszą są dla Mnie ci, którzy staną do walki o własną czystość, bo zdrada człowieka towarzyszy Mi od początku, od Adama po Judasza. Przyjaciel, któremu mogę zaufać jest na Ziemi rzadkością. Chcę wam udzielić wielkiej łaski, której rozmiaru jeszcze nie możecie pojąć.

 

Wiem, że rozkosze świata są silną przeszkodą dla dusz szukających Boga. Zapraszam was do wierności Mojemu królewskiemu Sercu, lojalności rycerskiej godnej najbliższych przyjaciół Króla. Pragnę serc, na których będę mógł oprzeć Moją zmęczoną głowę, bo nie ma miejsca, gdzie mógłbym ja złożyć na Ziemi. Moje wezwanie jest wielkim wybraniem. Na twoim sercu pragnę złożyć Moją głowę obarczoną koroną sprawiedliwości. Pociechą Mojego zbolałego Serca są ci, którzy z miłości są Mi wierni nie tylko świadomym uczynkiem i słowem, ale całym sercem i każdym zmysłem, które człowiek otrzymał dla poznania i uwielbienia Mnie.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:06

LISTA KAPŁANÓW PRZEBYWAJĄCYCH W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

W Czyśćcu przebywa ogromna ilość Dusz poświęconych Bogu, stan tych Dusz ciągle się powiększa. Wśród kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu i potrzebujących ogromnej modlitwy są też biskupi, którzy nawiedzali lub „otarli” się w różny sposób o Kaplicę Na Brzegu: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Adam Sapieha, ks. bp Stanisław Rospond, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. bp Albin Małysiak. Wśród tych nieszczęsnych kapłanów, są również znane nam z życia codziennego, telewizji i historii postacie, między innymi: o. Jan Góra, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Mieczysław Maliński, ks. prof. Józef Tischner, ks. prymas August Hlond, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. Piotr Skarga, ks. prymas Józef Glemp, ks. abp Józef Życiński, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. bp Juliusz Paetz, ks. Henryk Jankowski, ks. Jan Kaczkowski, ks. Andrzej Baczyński. Oni wszyscy biedacy znają już Prawdę. Jedynego czego od nas potrzebują, i o to proszą, to ciągła modlitwa, aby Miłosierny Bóg skrócił im czas trwania w przerażającym ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wielka jest radość, ci biedni kapłani będą Zbawieni, a nie potępieni, bo przebywają w Czyśćcu, ale kiedy i jak długo jeszcze przyjdzie im goreć i cierpieć wie tylko Dobry i Miłosierny Bóg Trójjedyny. Najdłużej cierpiący ma prawie 500 lat.

CO CZEKA KAPŁANA ZA KAPLICĘ NA BRZEGU, ZA BLOKOWANIE ŁASK? [co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

 

Warto o tym wiedzieć, że grzech świeckiego, a grzech kapłana mnoży się razy tysiąc, a im wyższy stopień w hierarchii kościelnej tym ten tysiąc rośnie i mnoży się.  Na każdym kapłanie spoczywa odpowiedzialność za Zbawienie świata, za prowadzenie Kościoła katolickiego i Zbawienie powierzonych mu Dusz ludzkich. Ile Bóg przeznaczył kapłanowi Dusz do Zbawienia, tyle co najmniej spodziewa się od niego uzyskać, jeśli je straci (pójdą na potępienie) kapłan za nie odpowie przed Bogiem. O tej odpowiedzialności za czyny i postępowanie kapłana mówi nam Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

czytaj więcej...

2022-06-27 16:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 2 lipiec

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2022-06-27 16:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2022-06-27 15:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2022-06-27 15:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2022-06-26 16:23

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale – Bóg Ojciec

Kto pości o chlebie i wodzie, ten nie będzie głodował. – Bóg Ojciec

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Święty Kościół katolicki pościł od zawsze, a kiedy pościł, modlił się. Kiedy zaś, modlił się, pościł.

 

Dziś, wasi kapłani udzielają wam dyspensy na każdą waszą okoliczność, sami nie rozumiejąc, komu przez to służą, a postępując tak, służą Mojem odwiecznemu wrogowi. Te dyspensy prowadzą was prosto w jego szkaradne łapy. Jeżeli w piątek, nie zachowujecie postu od mięsa, jeżeli w piątek w dniu, który jest pamiątką Męki Mojego Syna uczestniczycie w zabawach, tańcach i tym podobnych, wiedzcie, że oddajecie tym samym pokłon szatanowi i jemu w tym dniu zanosicie ofiary. Żadna dyspensa, poza uroczystością liturgiczną w tym dniu, nie uwalnia was od grzechu śmiertelnego i konsekwencją tego wyboru [7 grzechów głównych – Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu – OBRZARSTWO].

 

Dlatego zwracam się do was, mała garstko poszczących i wiernym Mi i Mojemu Kościołowi, podejmijcie dodatkowo poza środą i piątkiem, post o chlebie i wodzie wynagradzający Mi, za tych, którzy odrzucają i wyśmiewają post w każdej formie, a który od wieków był w świętym Kościele katolickim na porządku dziennym. – Bóg Ojciec

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa, a dla wytrwałych o CHLEBIE I WODZIE

Piątek dniem postu od mięsa, a dla wytrwałych o CHLEBIE I WODZIE

czytaj więcej...