Aktualności

2023-08-01 16:07

Apostazja /judaszowska zdrada Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego/ – bezpośrednia droga do Piekła

<— Powrót do czytelni

Poza Kościołem katolickim nie ma Zbawienia

Przez Chrzest święty zostaliśmy wszczepieni w Mistyczne Ciało Chrystusa. Spośród wszystkich Sakramentów, które są skarbami Kościoła katolickiego, Sakrament Chrztu św., Bierzmowania i Kapłaństwa należą do Sakramentów NIEZMYWALNYCH. Co oznacza w przypadku Chrztu św., że nawet jeśli ktoś opuszcza Kościół katolicki, nadal jest ochrzczony. Skutki dla takiej duszy będą w przyszłym życiu przerażające i o wile cięższe niż pogan, bo oni nie znali Chrystusa tak jak ludzie ochrzczenimówi Duch Święty.

Św. Faustyna w Dzienniczku zapisała, że dusze, które wyróżniają się szczególną łaską /w naszym przypadku dusze ochrzczone/, będą się wyróżniały w Piekle wśród innych dusz potępionych. Powodem tego jest NIEZMYWALNE znamię Chrztu świętego, a więc szczególna łaska, aby zdobywać dusze dla Królestwa Bożego i żyć zgodnie z Prawem Bożym na Ziemi. To poznanie po śmierci będzie dla takiej duszy wiecznym nieszczęściem i zgryzotą, bo będzie widziała w świetle Bożym co utraciła, ale już jest za późno, aby odmienić swój wieczny los w niekończących się mękach w nieugaszonym ogniu piekielnym.

Kapłani, kardynałowie i biskupi, a także wszystkie osoby konsekrowane są obliczem Boga na Ziemi i ich zachowanie w szczególny sposób pociąga ludzi do wiary lub odwrotnie, prowadzi do jej utraty. Dlatego, każdy kto idzie, niech baczy, aby nie upadł. Upadki osób duchownych są szczególnie bolesne dla całej Ziemi i niosą za sobą największe zepsucie. Grzesznicy lubują się w usprawiedliwianiu swojego złego postępowania przykładem złych duchownych i czują się usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni nie są, ale biada tym, przez których upadli i odeszli od Kościoła i wiary mówi Bóg Ojciec w Dekalogu.

Matka Boża mówi nam, że najwięcej do Piekła trafia dusz przez grzechy nieczystości i NIEWIARĘ. Opuszczając święty Kościół katolicki należysz do tej nieszczęsnej grupy. Póki żyjesz, możesz jeszcze zawrócić z tej drogi ku przepaści. Jezus zawsze czeka z otwartymi ramionami. Po śmierci jest już za późno.

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...