Aktualności

2022-09-30 16:07

Antykoncepcja jest grzechem śmiertelnym, dotyczy to również małżeństw, gdzie stosowana uderza w Sakrament Małżeństwa. Karą za grzechy nieczystości jest wieczne potępienie – Pan Jezus

Grzech nieczystości jest w swojej naturze tak sprzeczny z doskonałą i czystą naturą Boga, że odrywa dusze od Boga niezależnie od tego, czy jest on popełniany w MYŚLACH, SŁOWACH, czy w CZYNACH. Choć różni się stopniem ciężkości, jednak w każdej swojej postaci zabija łaskę uświęcającą w duszy, a więc jest grzechem śmiertelnym. Dlatego Szatan tak zapalczywie rozwija swoje sidła w tej sferze, bo w żadnej innej z taką łatwością nie odbiera Mi dusz.

Wszyscy, niezależnie od tego, czy mają w planie Bożym założyć rodziny, czy poświęcić swoje życie Bogu, czy pozostać w stanie wolnym, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości. Jednak tylko po zawarciu Sakramentu Małżeństwa człowiek jest uprzywilejowany do poczęcia i wychowania potomstwa zgodnie z Wolą Bożą. Każda inna forma jest łamaniem Prawa Bożego /10 Przykazań Bożych/, a więc zerwaniem więzi z Bogiem. Konsekwencją trwania w grzechu nieczystości jest wieczne potępienie.

Czystość jest naturalnym dla człowieka stanem, w którym trwa on w więzi ze swoim Stwórcą i ta więź jest dla niego źródłem spełnienia i pokoju. Czystość nie sprzeciwia się w niczym zdolności i powołaniu człowieka w Sakramencie Małżeństwa do rozmnażania się. Sfera intymna małżonków pozostaje święta, bo pobłogosławiona przez Boga. Małżonkowie muszą pamiętać o tym, że ich wzajemna miłość jest miłością związaną nierozerwalnie z Trójcą Świętą, a ich ciała, jako świątynie Najwyższego Boga, muszą być wzajemnie szanowane i otaczane miłością. Grzechem jest traktowanie siebie bez miłości, instrumentalnie, jako narzędzia do zaspokajania własnych zachcianek. Małżeństwo jest więzią dusz i ciał, nie tylko ciał. Grzechem jest również wykorzystywanie darów małżeństwa do zabawy, a stawianie ograniczeń Bogu w Jego planach, a więc wszelkiego rodzaju antykoncepcja, która jest niezgodna z nauczaniem Kościoła.

To, czego od was pragnę, to całkowita czystość, która w imię Boga odrzuca wszystko to, co prowadzi do nieczystości. Nie mogę opisać rozkoszy, z jaką patrzę na dusze, które z miłości do Mnie zachowują czystość i walczą o nią ze wszystkich sił, aby udowodnić Mi swoją wierność. Czystość jest bowiem dowodem miłości. 

NIECZYSTOŚĆ JEST CECHĄ DIABELSKĄ I UPODABNIA CZŁOWIEKA DO ZWIERZĘCIA – BÓG OJCIEC (VI przykazanie Boże)

WSZYSCY, NIE ZALEŻNIE OD STANU, SĄ POWOŁANI I UZDOLNIENI DO ŻYCIA W CZYSTOŚCI – BÓG OJCIEC (VI przykazanie Boże)

DZIECI POCZĘTE POZA SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA NIE MAJĄ MOJEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA – BÓG OJCIEC (VI przykazanie Boże)

RODZICE POCZYNAJĄCY DZIECI BEZ  SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA ŚCIĄGAJĄ NA NIE PRZEKLEŃSTWO – BÓG OJCIEC (VI przykazanie Boże)

PIEKŁO JEST PEŁNE ZAKOCHANYCH – BÓG OJCIEC (VI przykazanie Boże)

CZYSTOŚĆ JEST BOWIEM DOWODEM MIŁOŚCI – BÓG OJCIEC (VI przykazanie Boże)

JEŚLI KOBIETA ZAMĘŻNA CHCE PRZYCIĄGNĄĆ UWAGĘ NA SIEBIE INNYCH MĘŻCZYZN POPEŁNIA GRZECH CIĘŻKI – BÓG OJCIEC (IX przykazanie Boże)

POŻĄDANIE CUDZYCH MĘŻÓW I ŻON PROWADZI DO ROZPADU MAŁŻEŃSTWA, ZNISZCZENIA DUCHOWEGO DZIECI, KŁÓTNI I DALSZYCH GRZECHÓW  – BÓG OJCIEC (IX przykazanie Boże)

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...