Aktualności

2021-01-05 17:08

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo /on-line/

Wykonując swoje codzienne obowiązki, ofiaruj je jako modlitwę w zjednoczeniu z Chrystusem, którego w tym samym czasie ktoś adoruje w kościołach i kaplicach.

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Transmisja z Gwiazda Niepokalanej, Światowe Centrum Modlitwy o Pokój, Niepokalanów

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI 

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 

Z Dzienniczka św. siostry  Faustyny o adoracji i łączeniu się duchowo z adorującymi:

„Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, jednak nim zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do piątej nagle zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się za mnie modli. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.” (Dzienniczek, nr 1421)

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie i zakonne

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...