Aktualności

2018-03-26 11:16

X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. ZNISZCZENIE DOSKONAŁEGO PLANU BOŻEGO WE WŁASNYM ŻYCIU

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Dziesiąte przykazanie dotyczy pożądania jakiejkolwiek własności bliźniego, a więc zazdrości, zawiści, które mają swoje źródło w chciwości. Nie należy nikomu niczego zazdrościć. Każdy człowiek na Ziemi otrzymuje od Stwórcy potrzebne mu dary. Dary te nie są podzielone równo, ale są rozdawane przez wzgląd na misję, jaką otrzymuje na Ziemi dusza do wykonania. Plan Boży zakłada różne drogi, dlatego też różne są dary i łaski, jakie otrzymują ludzie. Należy też pamiętać o tym, że nie wszystko, czego człowiek pragnie, służy jego duszy.

 

Pokora jest podstawą do przestrzegania tego przykazania. Dusza pokorna cieszy się z tego, co otrzymała od Boga, i jest Mu wdzięczna, mimo że są tacy, którzy otrzymali więcej. Człowiek na Ziemi nie posiada pełnego poznania i nie rozumie działania Bożego. Zawsze więc powinien przyjąć Wolę Bożą i miejsce, jakie zostało mu przeznaczone. Doskonałą sprawiedliwość Bożą dusza poznaje dopiero po śmierci, gdzie widzi doskonale swoje życie i łaski, jakie zostały jej udzielone. Życie człowieka to nie tylko życie ziemskie, ale także życie wieczne i z tej perspektywy można dopiero dostrzec sprawiedliwość Bożą.

 

Z tego powodu dusza ludzka ponosi szkodę przez zbytnią ciekawość, która prowadzi do zbytniego skupiania się na życiu innych. Przypatrywanie się życiu innych prowadzi dalej do zazdrości i pożądania rzeczy cudzych. Pożądanie rzeczy cudzych, patrzenie na nie w tym duchu i rozmyślanie o nich prowadzi do pragnienia ich posiadania za wszelką cenę, a wiec do nierozważnego wydawania pieniędzy ponad stan, albo wprost do kradzieży. W najlepszym wypadku pożądania te kończą się wieczną frustracją człowieka, który swój brak posiadania pewnych rzeczy czy cech uważa za swoje nieszczęście, za które obwinia członków rodziny, społeczeństwo, naród, siebie samego, ale najczęściej Mnie, jako niesprawiedliwego Boga.

 

Do takich zawiłości prowadzi pożądanie cudzej własności niezależnie od tego, czy są to przedmioty, bogactwo, cechy fizyczne lub psychiczne, talenty, możliwości i tak dalej. Ile rzeczy na świecie, tyle pożądań im towarzyszy. Można też pożądać w świecie ducha łask Bożych wybranych, nadprzyrodzonych doświadczeń, opieki Opatrzności Bożej, nadprzyrodzonych snów czy zdolności, które Bóg rozdaje według swojego upodobania dla większej chwały Bożej. Taka pożądliwość jest grzechem, w którym posądza się o niesprawiedliwość Ducha Świętego i podważą Jego Wolę.

 

Dlatego nie powinno się zbytnio przypatrywać  cudzemu życiu, cudzej rodzinie, talentom i bogactwie. Wszystko to prowadzi do porównywania siebie w sposób ograniczony i niesprawiedliwy i rodzenia się z tego porównywania trudnych do zwalczenia pożądań. Należy trzymać oczy na uwięzi i nie patrzeć na to, co nie przynosi duszy pożytku, a może być zagrożeniem dla jej pokoju. Złem jest rozbudzanie własnych pragnień przez czytanie romansów, oglądanie filmów, cudzych historii, które wzbudzają pożądanie posiadania innego życia, innego kraju, innego męża czy żony, innych dzieci, innego zawodu, innego życia, a w końcu innego boga, bo pożądanie jest modlitwą do innego bożka, który przychodzi wzywany pożądaniem i kusi tego, kto go przez pożądanie wezwał. W ten sposób ściąga się na siebie duchy zazdrości, nieczystości, kradzieży, żalu i nienawiści.

 

W zależności od tego, czego człowiek pożąda, odpowiadające temu pożądaniu złe duchy nacierają na niego, aby pogłębić to pożądanie i zmienić je w obsesję, a w ten sposób ubezwłasnowolnić swoją ofiarę. Człowiek więc zamiast starać się oddać chwałę Bogu swoim życiem tam, gdzie go Bóg postawił, zaczyna obsesyjnie pragnąć być kimś innym, gdzieś indziej. Zdolny jest porzucić rodzinę, tradycję, Kościół i Boga, szukając spełnienia swoich żądz w lepszym kraju, z lepszą rodziną. Wszystko to prowadzi do wielkich nieszczęść. Wyimaginowany obraz człowieka i świata, który wykreował w mediach Szatan, nie jest prawdziwy, więc ten, kto za nim idzie, nie znajdzie szczęścia i pokoju. Przeciwnie, dozna głębokiego zawodu, przekonując się, że został oszukany. Nowe życie, które chciał sobie stworzyć, nie jest jego życiem, które zaplanował dla niego Bóg, dlatego nigdy nie osiągnie w nim spełnienia.

 

Dzieci, otrzymujecie łaski do życia w kraju, który daje wam Bóg, z rodziną, w której się rodzicie, i zdolnościami, które otrzymaliście, nie mówiąc już o wyglądzie czy płci. Pożądając więc tego, co posiadają inni, niszczycie własne życie i doskonały plan Boży wobec was samych. Tylko idąc drogą, na której postawił was Bóg, możecie osiągnąć szczęście, pokój i spełnienie. Zabraniam wam więc pożądać cudzych rzeczy, bo choćby były dobre dla kogoś innego, dla was nie będą. Zabraniam wam patrzyć z pożądliwością na to, czego nie posiadacie, aby was uchronić przed Szatanem i zniszczeniem Mojej Woli w waszym życiu. Zapamiętajcie, dobre jest to, co macie. Dobre dla was są rodziny, które macie, domy, w których mieszkacie, samochody, którymi jeździcie, wasz status społeczny, wygląd, cechy i talenty, bo otrzymaliście to wszystko od Boga. Nie pożądajcie niczyjego dobra, aby dla was nie zmieniło się w zło. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...