Aktualności

2018-02-22 10:12

WPROWADZENIE W TAJEMNICĘ 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Posłuchaj, człowiek jest słaby, a do tego ma skłonność do wiary we własne przemyślenia i uczucia bardziej niż w Boga. Dopiero cierpienia i rozczarowania odsłaniają człowiekowi prawdę o nim samym i możliwościach jego poznania. Kochaj Moje przykazania. Zaprawdę są samą miłością. Cierp wraz ze Mną z powodu ich odrzucenia i przekraczania przez całe narody. Kochaj je, bo są znienawidzone u wszystkich. Kochaj je, bo są odrzucone. Czcij Mnie, kochając Moje przykazania. Uwielbiaj Mnie, ceniąc je bardziej niż opinie ludzkie o sobie.

 

Narażaj się ludziom, aby podobać się Bogu. Kochaj każde Moje przykazanie. Nie opuszczaj żadnego. Nie rób małych ustępów. Nie rób małych kompromisów. Nie. One cię prowadzą do akceptacji zła. Są powolnym otwieraniem drzwi zepsucia. Ukochana córko, walcz o Moje przykazania. Tak bardzo są nienawidzone, jak gdyby były złem wymierzonym przeciwko ludzkości. Jak gdyby były winne wszelkiemu złu i wszystkim nieszczęściom. Tymczasem to ich odrzucenie przynosi klęskę duszom i narodom. Odrzucenie Moich przykazań przynosi zgubę ludzkości. Boli Mnie łamanie Mojego Prawa, bo Moje Prawo nie służy Mi. To jedyne Prawo na świecie wolne od żądzy władzy i niemające w sobie ukierunkowania na interes jego twórcy. To jedyne Prawo miłości. Prawo dane ludziom dla ich dobra i dla ich interesu. 

 

Moje dziecko, sporządź sobie tablice z Moimi Prawem. Powiesisz ją w swoim domu i codziennie będziesz ją czytać, aby wynagradzać Mi odrzucenie Mojego Prawa przez człowieka. Przyrównuj twoje czyny, myśli słowa do słów Mojego Przymierza.

 

Badaj codziennie twoją duszę, czy i ty nie dołączasz do grona przeniewierców. Niech twój dom będzie warownią Mojego Prawa. Niech będzie w nim bezpieczne i chronione dniem i nocą. Rozstaw straż na wszystkich basztach i broń Mojego Prawa, jak gdyby było Mną samym. Te tablice, córko, sporządzisz osobiście. Chcę, aby zawisły na waszych ścianach i były przez was czczone. Chcę, aby były w centrum waszych ołtarzy, bo Ja to Mój Syn i Ja to Moje Prawo. Uderzając w Moje Prawo, zawsze uderzasz w Mojego Syna. Powieś te tablice obok krzyża, aby pamiętać, że łamanie Mojego Prawa jest krzyżowaniem Jezusa i skazywaniem Mnie na mękę patrzenia na Jego mękę w twoim domu i w twojej duszy. Odrzuć zło w każdej formie. Przyjmij Mnie z Moim Synem i Moją miłością w pełnym wymiarze. Całym swoim sercem i całą swoją duszą. Pragnę miłości i wdzięczności od człowieka za Moje Przykazania, którymi chronię go od wszelkiego zła. Pamiętaj, aby te tablice były sporządzone z wielką dbałością. Proś Mojego ducha, aby ci je pokazał. Chciałbym, aby człowiek powtórnie je przeczytał, aby się ich nauczył na pamięć i aby je czcił w takiej formie, w jakiej zostały mu objawione. Powiedz ludziom, że zmienianie Moich przykazań przyniesie klątwę światu, nowe choroby i nowe zniszczenia. Powiedz  światu, że zgrzeszył, zmieniając treść Moich przykazań.

 

– Co to znaczy? Czy dekalog, który znam jest dobry?

 

– Tak, córko. Dekalog jest dobry, ale nauka jest zła. Każde przykazanie zostało zmienione przez złe nauczanie, które przeinacza jego znaczenie. To jest źródłem potępienia dla wielu, wielu ludzi. Złe nauczanie przykazań.

 

– Ojcze, pokaż mi te błędy. Odkłam to zło. Wypowiedz nam twoje święte przykazania raz jeszcze. Zapiszemy je odnowa tak, jak chcesz, z nauką, jaką podasz. Pomóż nam na nowo odkryć Twoje przykazania i na nowo je pokochać. Proszę w imieniu okłamanej ludzkości.

 

– Posłuchaj. Przyjdę i przyniosę ci moje Prawo wraz z wielką miłością, jaką w nim zawarłem. Pokażę ci, czego pragnąłem, a co człowiek uczynił, wszystko dopasowując do siebie i własnej wygody. Zmiana czegokolwiek w Moim Prawie przynosi wielkie przekleństwo. Obiecuję, że przyjdę. Czekaj na Mnie modląc się i poszcząc. Ofiaruj Mi ten czas Wielkiego Postu w tej intencji, abym oczyścił Moje Prawo w sercach ludzi zakłamania i fałszu, jakim opasał je Szatan. Błogosławię cie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...