Aktualności

2018-03-11 22:30

VII. Nie kradnij. PRACA JAKO KONIECZNA POKUTA PO BUNCIE PIERWSZYCH LUDZI W RAJU

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Chcę przypomnieć światu Moje siódme przykazanie, a brzmi ono: „Nie kradnij”. Kradzież jest wyrządzaniem krzywdy bliźniemu przez odebranie mu jego mienia. Człowiek otrzymał łaskę pracy, dzięki której może zdobyć środki potrzebne mu do życia: pokarm, odzież i dach nad głową. Praca jest formą pokuty należnej człowiekowi z powodu grzechu pierworodnego. Jeśli jest wykonywana uczciwie z intencją oddania przez nią chwały Bogu, to towarzyszy jej Moje błogosławieństwo. Praca więc jest w swoim założeniu dobra, bo ofiarowana człowiekowi przez Stwórcę, mimo że może być ciężka i niewdzięczna. Oto skutki grzechu. Jednak praca warta jest tego, aby o nią zabiegać i aby ją szanować. Każda godziwa praca zasługuje na wynagrodzenie. Obowiązkiem człowieka, który zawarłem w siódmym przykazaniu, jest szanować pracę cudzą i własną.

 

Kto szanuje pracę cudzą, będzie z szacunkiem odnosił się do jej owoców, a także mienia, które zostało dzięki pracy nabyte. Mienie to jest należnością tego, kto na nie uczciwie zapracował. Odebranie więc komuś mienia jest odebraniem mu należnego wynagrodzenia za pracę. Nie ma znaczenia w jaki sposób następuje kradzież, czy jest to potajemne odebranie czyjejś własności, oszustwo, czy przywłaszczenie sobie cudzego dobra. Wszystkie te czyny zasługują na potępienie jako te, które pozbawiają człowieka należnego mu wynagrodzenia za pracę.

 

Grzechem jest gardzeniem pracą i odrzucanie jej jako sposobu na życie. Próżnowanie z poczucia wyższości i pragnienie wzbogacenia się cudzym kosztem jest grzechem ciężkim, jeśli dopuszcza się tu wyzysk i nieuczciwe wynagrodzenie pracowników, a także wszelkie manipulacje mające na celu wyłudzenie uczciwie zarobionych pieniędzy. Niepodejmowanie pracy jest również grzechem, bo obciąża tych, którzy muszą łożyć własne pieniądze na utrzymanie próżnujących.

 

Złodziejami są ci, którzy żerują na pracy innych, a sami nie tkną się żadnej pracy. Złodziejami są ci, którzy odbierają innym ich własność, pożyczają i nie zwracają długów, a także przywłaszczają sobie cudze, znalezione rzeczy. Niech będą pewni, że Boża sprawiedliwość dosięgnie ich niesprawiedliwości. Żaden złodziej nie wejdzie do Królestwa niebieskiego, aż nie zwróci wszystkiego, co ukradł i zarobił kosztem innych.

 

Niech każdy z was dba o własne dobro i nie wyciąga rąk chciwie po więcej. Bóg zatroszczy się o potrzeby każdego człowieka, jeśli tylko będzie Go o to prosił. Kradzież jest ostatecznością, która rzadko jest powodowana właściwymi potrzebami. Kradzieże są raczej skutkiem chciwości i zazdrości, a także próżniactwa. Pamiętajcie o tym, aby być uczciwymi w rzeczach nawet najdrobniejszych. Strzeżcie się wszelkiego oszustwa, bo małe krzywdy są również krzywdami, tak jak mały ból, również boli. Bądźcie nieskazitelni. Brzydźcie się cudzych pieniędzy. Tyle, ile otrzymacie, wystarczy wam na wszystko. Bóg widzi i wie. Niech wasza uczciwość będzie znana, aby każdy, kto widzi chrześcijanina, był pewien jego uczciwości. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...