Aktualności

2023-09-10 16:20

VII. Nie kradnij. OSZUSTWO JAKO NORMA I PODSTAWA FUNKCJONOWANIA CYWILIZACJI XXI WIEKU

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Człowiek otrzymał sumienie do tego, aby mu podpowiadało, co jest dobre, a co złe. Jeśli człowiek stara się żyć uczciwie, niechybnie będzie miał wrażliwy głos sumienia. Duch Święty podpowiada człowiekowi jak żyć, aby nie stracić do siebie szacunku.

 

Sumienie grzesznika różni się jednak od sumienia świętego. Każdy mały grzech czyni człowieka mniej wrażliwym na sumieniu, a grzech dodawany do grzechu sprawia, że człowiek powoli przyzwyczaja się do myśli , że sumienie ma zbyt wrażliwe i należałoby poczynić pewne ustępstwa. I tak jasne i oczywiste przykazania Boże nieczyste sumienie zniekształca, komplikuje i zaciemnia tak, że nie wiadomo już właściwie, co należałoby nazwać grzechem, bo wszystko co tylko wyrzuca sumienie, znajduje zaraz usprawiedliwienie.

 

Posłuchajcie Mnie, Moje dzieci. Nieuczciwość jest wielką ujmą na sumieniu. Jeśli czyny twoje wolisz zachować w ukryciu, a nie chcesz ich rozgłaszania na dachach, nie są one doskonałe. Wszystko, co jest w waszym życiu owiane tajemnicą, należy dokładnie obejrzeć i zastanowić się, dlaczego wolicie zachować swoje sekrety. Kiedyś i tak wszystko będzie wszystkim wiadome, ale wstyd i żal, jaki przynosi ukazanie prawdy, jest tak bolesny, że wolelibyście zapaść się pod ziemię, niż znosić prawdę.

 

Kradzież jest rzeczą wstrętną. Odbiera człowiekowi szacunek i zaufanie ludzi. Nie da się wrócić potem dobrego imienia, bo kradzież jest rzeczą ubliżającą ludzkiej godności. Złodziej nigdy nie będzie szanowany. Zawsze pozostanie tylko złodziejem, choćby osiągnął bardzo wiele, nie zdobędzie szacunku i nikt nie będzie go poważał. Przeciwnie, ludzie będą go unikać jak trędowatego, bo zaufanie jest podstawą relacji międzyludzkich. Dzieci złodziei cierpią pogardę i wstyd. Mają bardzo trudną drogę ze zszarganym imieniem, bo dzieci ocenia się po rodzicach.

 

Złodziej wreszcie to nie tylko ten, kto skrycie odbiera cudzą własność, kto oszukuje z zamiarem przywłaszczenia sobie cudzej własności. Każdy, kto nie jest uczciwy, popełnia oszustwo i winny jest w świetle siódmego przykazania. Są obecnie uznawane zawody, które zakładają oszustwo jako formę zarabiania pieniędzy i wzbogacenia się kosztem innych. Ze względu na przyzwolenie społeczne na ten rodzaj działalności ludzie nie odczuwają bólu sumienia z powodu swojej nieuczciwej i krzywdzącej względem innych pracy. Mówi się wam, że każdy może oszukiwać, a jeśli ktoś się nabiera to z własnej winy i głupoty, bo przecież ma oczy i może dokonać lepszego wyboru albo zrezygnować z czegoś, co jest wyzyskiem.

 

Moje dzieci, przyzwolenie społeczne na grzech nie zmienia natury grzechu. Grzech jest przekleństwem. Wnosi przekleństwo. Rozmnaża przekleństwo. Przyzwolenie społeczne na grzech jest tylko potwierdzeniem tego, że społeczeństwo jest zepsute i zatraciło świadomość zła. Jeśli nawet oszukany jest winny lub głupi, nie zmniejsza to winy oszukującego, ale ją powiększa. Jaką bowiem trudnością jest oszukać dziecko? Jego czystość zakłada zawsze uczciwość tego, kto do niego mówi. Zapamiętajcie dobrze, każde oszustwo jest grzechem. Wyłudzenie pieniędzy jest grzechem. Fałszowanie prawdziwej wartości przedmiotów celem wyłudzenia nieuczciwej sumy jest również grzechem.

 

Cały dzisiejszy handel opiera się na oszustwie. Informacje, które są umieszczane na produktach, i same opakowania są konstruowane tak, aby zmylić i zwabić konsumenta. Choć informacje na opakowaniach mogą być prawdziwe, konsument jest oszukany przez swoje pierwsze wrażenie i pobieżne przeczytanie informacji. Rzecz ta dotyczy właściwie całej współczesnej gospodarki i wszystkich gałęzi przemysłu. Również przemysł usługowy rozwinął wiele rodzajów oszustwa, ale nie aż tak jak handel. Nieuczciwość stała się normą, a uczciwość dziwactwem, które się nie opłaca.

 

Posłuchajcie Mnie więc, Moje dzieci. Przywykliście do tego, że jesteście oszukiwani, sami więc czujecie się usprawiedliwieni w drobnych oszustwach. Nie. Im bardziej otacza was fałsz i nieuczciwość, tym bardziej bądźcie uczciwi wobec siebie. Nie bierzcie niczego, co nie należy do was. nie używajcie cudzego mienia, oszczędzając własne. Nie dotykajcie cudzych rzeczy bez wiedzy właściciela. Nie sądźcie, że rzeczy państwowe są niczyje. Nie sądźcie, że rzeczy niczyje są wasze. Szanujcie swoją własność i nie patrzcie chciwie na to, co nie należy do was. Strzeżcie się z korzystania dóbr waszych pracodawców niezależnie od tego, kim są i jak są bogaci. Kradzież jest zawsze kradzieżą i zawsze przynosi większą szkodę kradnącemu niż okradanemu. Traktujcie rzeczy cudze jak własne (szanujcie jak własne). Bądźcie tak uczciwi wobec siebie nawzajem, jak pragnęlibyście, aby czyniono wobec was. Traktujcie się z miłością. Nie chodzi przecież o to, czy wyrządzacie komuś dużą czy małą szkodę, ale o to, czy traktujecie innych z miłością.

 

Pożyczane rzeczy powinniście bardziej szanować niż swoje własne, niezależnie czy pożyczacie je od osób bliskich czy od firm. Za każdą rzeczą stoi człowiek, który zaplanował użycie tej rzeczy i włożył w jej powstanie swoją pracę. Gardząc cudzą pracą, nie wzbogacicie się na własnej. Chcę, abyście zrozumieli, że kradzież to nie tylko włamania i kieszonkowcy. Przestrzeganie tego przykazania wymaga od każdej osoby szczegółowego rachunku sumienia i wielkiej ostrożności. Jest to przykazanie bardzo jasne, ale też bardzo rozległe. Dzisiejszy system bankowy, usługi, handel a nawet inne branże niezwiązane bezpośrednio z finansami opierają się na nieuczciwych zasadach i żerują na społeczeństwach, zamiast je budować. W ten sposób ludzkość pogrąża się sama, bo jeden wykorzystuje drugiego, za co tamten nie pozostaje mu dłużny i w swojej dziedzinie odbiera sobie należny dług.

 

W tym systemie nie ma miejsca na miłość. Każdemu należy się oszustwo za to, że jest oszukiwany przez innych. To prowadzi do zupełnego upadku wartości i wiary w człowieka. Tym samym cywilizacja musi upaść. Dlatego proszę was, abyście wbrew temu, co uważacie za słuszne i sprawiedliwe jako odwet na niesprawiedliwości wyrządzonej wam przez firmy, państwa i osoby, zachowali waszą osobistą uczciwość i nie pozwolili na niszczenie waszych sumień. Kierujcie się we wszystkim prawdą i miłością. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...