Aktualności

2018-03-13 06:18

VI. Nie cudzołóż. NIECZYSTOŚĆ ZRYWA WIĘŹ Z BOGIEM I WYNISZCZA ZDOLNOŚĆ KOCHANIA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Szóste przykazanie brzmi: „Nie cudzołóż” i zabrania człowiekowi wszystkiego, co jest nieczyste, co niszczy niewinność duszy i ciała człowieka. Stworzyłem człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy stworzyłem go czystym. Nieczystość jest cechą diabelską i upodabnia człowieka do zwierzęcia. Nie tyle nierozumnego i instynktownego, co pełnego pożądliwości i żądzy, która prowadzi do utraty rozumu i woli, jak to jest w przypadku ludzi owładniętych przez złe duchy. Stają się oni podobni zwierzętom, to znaczy demonom.

 

Nieczystość zrywa więź człowieka z Bogiem i prowadzi do jej zupełnego wyniszczenia. Człowiek owładnięty pożądliwością zatraca zdolność miłowania kogokolwiek. Nieczystość wyniszcza w człowieku zdolność kochania i upośledza miłość własną tak, że człowiek staje się zdolny do miłowania wyłącznie samego siebie, a jednak owładnięty przez demona kochać nie może, więc poczyna się nienawidzić. W ten sposób dostaje się w krąg nienawiści, który jak lej pociąga go wyłącznie w dół, upośledzając jego psychikę i kalecząc duszę coraz bardziej aż do wyniszczenia.

 

Człowiek jest zdolny do anielskiej czystości tylko przy pomocy łaski Bożej, ale dzięki niej może rzeczywiście wytrwać w czystości. Kiedy osłabia się więź człowieka z Bogiem, pierwszym jego polem walki staje się sfera czystości zmysłowej, bo jest to sfera najbardziej delikatna i najsilniej potrzebująca mocy Bożej. Czystość nie sprzeciwia się w niczym zdolności i powołaniu człowieka do rozmnażania się. Wszystkie zdolności otrzymał człowiek do wypełnienia planów Bożych. Wszelkie używanie tych zdolności do celów niezgodnych z planem Bożym prowadzi do nieszczęść i bólu, przed którym zapragnąłem was ustrzec, ustanawiając szóste przykazanie.

 

Każdy człowiek został powołany do określonej misji na Ziemi i obdarzony zdolnościami do wykonania Woli Bożej, ale wszyscy, niezależnie od tego, czy mają w planie Bożym założyć rodziny, czy poświęcić swoje życie Bogu, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości. Małżeństwo bowiem nie jest nigdy zerwaniem z czystością. Przeciwnie, zerwanie z czystością prowadzi do zerwania więzi małżeńskich.

 

Czystość jest naturalnym dla człowieka stanem, w którym trwa on w więzi ze swoim Stwórcą i ta więź jest dla niego źródłem spełnienia i pokoju. Używanie darów Bożych, choć są człowiekowi wrodzone, do rzeczy niezgodnych z Wolą Bożą, jest zerwaniem tej naturalnej więzi między człowiekiem i Bogiem i wejściem w więź ze złymi duchami, które wykorzystują obraz ludzkiego powołania i czynią człowieka rzeczywiście instynktownym niewolnikiem własnych zmysłów, ale dzieje się to dopiero po zaistnieniu grzechu. Stąd zniewolenia i trudności w zachowaniu czystości, wytrwaniu w wierności czy celibacie. Jest to zawsze już skutek grzechu i zerwania pierwszej więzi z Bogiem. Więź ta jest możliwa do odbudowania, ale wówczas już w wielkim trudzie i przy użyciu wielu środków, jakimi są: post, modlitwa, czynny udział w sakramentach Kościoła i przestrzeganie wszystkich Moich zaleceń dotyczących ochrony czystości, to znaczy unikanie wszelkiej okazji do grzechu. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...