Aktualności

2018-03-20 21:34

VI. Nie cudzołóż. CZYSTOŚĆ JEST DOWODEM MIŁOŚCI

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Stworzyłem ludzkość, aby oddała Mi chwałę. Stworzyłem ją z miłości. Kłamstwo dzisiejszego świata polega na wmówieniu ludzkości, że istnieje miłość poza Bogiem, która jest prawdziwa, piękna i wieczna, i warto dla niej poświęcić życie. Szukanie więc odpowiedniego partnera do przeżycia tej złudnej miłości zajmuje ludziom całe życie, wciąż nie zaspakajając ich pragnień, które oddane grzechowi nigdy nie znajdą zaspokojenia i pokoju. Dusza zawładnięta przez złe duchy przepełniona jest lękiem, a miłość, jakiej spodziewa się doświadczać, to odrzucenie, które sprawia, że widzi się rzeczy innymi, niż są w rzeczywistości. Odrzucenie grzechem zaślepia. Człowiek postrzega człowieka tak, jak chce tego Szatan, i dopóki trawa czas kuszenia, dopóty człowiek widzi go lepszym, piękniejszym i doskonalszym, niż jest w istocie. Zaślepienie to zakrywa oczywiste wady, ułomności i choroby, a nawet brzydotę. Miłość świata polega na wzajemnym egoistycznym wyzysku, w którym człowiek jest bożkiem domagającym się czci i uwielbienia.

 

Moje dzieci, pragnienie miłości, które wszczepiłem w ludzką duszę, nie może być zaspokojone poza Mną. Tylko ze Mną i przeze Mnie możecie dostąpić prawdziwej miłości i otrzymać ją w małżeństwie. Jako prawdziwy, piękny i wieczny, jestem źródłem prawdziwej, pięknej i wiecznej miłości. Szatan, król królestwa grzechu, nie posiada ani prawdy, ani piękna, ani stałości. To okrutny kat, który bawi się waszymi marzeniami w jednym celu. Chce was na wieki unieszczęśliwić w swoim więzieniu, z którego już nigdy nie wyjdziecie.

 

Świat oddany władzy zła rozwinął wszelkie środki kuszenia i zwodzenia ludzkości, aby czystość zniknęła z powierzchni Ziemi, a jednak Moja łaska jest ponad światem. Kiedy już rozumiecie, że nieczystość zrywa więź duszy z Bogiem i tym samym zostawia ją w rękach duchów zniszczenia, pragnijcie całym sercem zachować czystość, a Moja łaska będzie waszą siłą. 

 

Grzech nieczystości jest w swojej naturze tak sprzeczny z doskonałą i czystą naturą Boga, że odrywa dusze od Boga niezależnie od tego, czy jest on popełniany w myślach, słowach, czy w czynach. W każdej swojej postaci zabija łaskę uświęcającą w duszy, a więc jest grzechem ciężkim. Dlatego Szatan tak zapalczywie rozwija swoje sidła w tej sferze, bo w żadnej innej z taką łatwością nie odbiera Mi dusz. Rozwijając bowiem świat zmysłów, rozwija w człowieku słabość cielesną. Potrzeba bowiem siły i męstwa do zwalczania tych pokus, dyscypliny i karności, a nie rozluźnienia i lenistwa. Tam właśnie, przez próżnowanie i zniewieściałe serce wchodzi nieczystość. Zachowanie wierności zawsze wymaga męstwa. Jest to wierność wobec Króla, któremu warto okazać gorące serce. Tylko bowiem serce gorące i miłujące zdolne jest do wierności. A Królowi winni jesteście wierność aż do śmierci, oddajcie Mu więc swoje ciała i wolę, aby mógł z was stworzyć niezwyciężoną armię.

 

To, czego od was pragnę, to całkowita czystość, która w imię Boga odrzuca wszystko to, co prowadzi do nieczystości. Nie mogę opisać rozkoszy, z jaką patrzę na dusze, które z miłości do Mnie zachowują czystość i walczą o nią ze wszystkich sił, aby udowodnić Mi swoją wierność. Czystość jest bowiem dowodem miłości. Cenię ją sobie ponad inne cnoty, bo tworzy między duszą a Bogiem silną więź na wzór ludzkich więzów małżeńskich. Grzech nieczystości zrywa tę więź całkowicie, nie mogę więc polegać na tym, kto z łatwością zrywa tę więź tak dla Mnie cenną.

 

Nagrodą za czystość jest Moja wierność i Moja prawica, którą walczę po stronie tego, kto dla Mnie strzeże swojego serca. Zazdrośnie będę bronił takiej duszy, bo wierność urzeka Mnie do tego stopnia, że przywiązuję się do takiej duszy w szczególny sposób i mam dla niej wiele cierpliwości. Mogę powiedzieć, że takiej duszy oddaję swoje Serce i współdziałam z nią ze wszystkich jej dobrych poczynaniach. Za wierność płacę wspaniałomyślnością, bo jest dla Mnie dowodem miłości. Tylko na tych się mogę oprzeć w działaniu i tylko tym mogę zaufać, którzy są Mi wierni. Na nich opieram Moje dzieła i plany. Reszta otrzymuje i traci Moją łaskę. Mam dla nich miłosierdzie, ale nie nadają się do żadnych zadań.

 

Pisz, córko. Moi prawdziwi przyjaciele, wodzowie Mojej armii strzegą dla Mnie swojego spojrzenia. Nie oddają go każdemu stworzeniu, ale odwracają wzrok od tego, co może być pokusą i sidłem. Nie rozdają swojego spojrzenia każdemu, ale zachowują je w karności i wstrzemięźliwości dla wyższych celów. Moi wodzowie nie rozglądają się ciekawie i głupio, tracąc z oczu cel, aby nie podszedł ich nieprzyjaciel. Moi wybrani posiadają mądrość, aby wybierać to, co dobre, a gardzić złem. Oczy są bowiem bramą do twierdzy, w której mieszka Król królów. Ten, kogo stawiam przy bramie, musi być czujny i przebiegły, aby nie wpuścić do twierdzy nieprzyjaciół Króla, którzy zmylą wartę miłym wyglądem i mową, aby zamordować Króla. Taki jest Mój los w sercach, które nie są mężne i czujne.

 

Złość Szatana rozlała się w świecie poprzez media, które przeniknięte są złowrogą kusicielską mocą. Nie zachowa czystości ten, kto się nimi karmi, bo w nich pokusy zakradają się niejako tylnymi drzwiami. Nie spostrzeżecie ich, już będziecie pokonani. Napełnieni obrazami, które wyrywają Mi wasze serca. Strzeżcie się tych ukrytych wrogów. Strzeżcie się tych jawnych, którzy was zwodzą, żądając dla siebie czci i podziwu. Kobiety, które noszą nieskromne stroje, a są to wszystkie, które zamiast ukrywać ciało, uwypuklają  je, wchodzą ze Mną na wojenną ścieżkę. Będą ukarane za grzechy cudze jeszcze za życia, a potem po śmierci. Jeśli zdobędą mężów, nie będą im wierni, a jeśli nie zdobędą, będzie to Moja kara za uwodzenie cudzych mężów. Grzechy cudze są bowiem również cudzołóstwem.

 

Czystość małżeńska polega na podporządkowaniu życia małżeńskiego Bożym Prawom, które nakazują małżonkom poczęcie i wychowanie potomstwa, którym Bóg zechce ich obdarzyć. Czystość stanu duchownego zakłada całkowitą wstrzemięźliwość w myślach, słowach i uczynkach przez wierność Temu, któremu oddali swoje ciała. Ciała kapłana strzegę jak własnego, a Moja zazdrosna miłość wobec kapłanów pragnie ponad wszystko ich czystości i rozpala się wielkim gniewem na tych, którzy jej nie strzegą. Kapłani powinni unikać wszelkich okazji nie tylko do grzechu, ale nawet do powstania pokus. Jeśli tak czynią, mają we Mnie wspomożyciela i obrońcę. Wówczas Ja sam ich strzegę, i sam napełniam ich Moją Boską siłą. Celibat jest wielką łaską i wolnością, aby człowiek z krwi i kości mógł stać się aniołem. Jeśli kapłan oddaje Mi całkowicie swoją męskość, Ja daję mu skrzydła do unoszenia się ponad tym, co ludzkie.

 

W szóstym przykazaniu zakazuję wam nie tylko cudzołożyć w czynach, ale także w myślach i słowach. Nie godzi się mówić o rzeczach nieczystych ustom przyjmującym Ciało i Krew Boga. Nie godzi się patrzeć w sposób nieczysty oczami, które Bóg uformował dla oglądania Go. Strzeżcie się waszej czystości, abyście byli zdolni do oglądania Boga po śmierci, bo każda nieczystość upośledza duszę i oddala ją od Boga. Później tylko żywy ogień może was oczyścić i uzdolnić do oglądania Mnie. Błogosławieni czystego serca. Błogosławię cię, dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...