Aktualności

2018-03-17 19:33

V. Nie zabijaj. ZABIJANIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Grzech jest świadomym wykroczeniem człowieka przeciwko przykazaniu Bożemu. Piąte przykazanie nakazuje ochronę życia i zdrowia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zakazuje więc wszelkiej ingerencji ludzkiej w proces życia człowieka. Zarówno szkodzenie poczętemu dziecku w celu pozbawienia go życia, jak i umyślne nieleczenie starców dla przyspieszenia ich śmierci, jest grzechem ciężkim, który zasługuje w pełni na miarę morderstwa. Ten, kto posiada wiedzę, jest zobowiązany do ochrony życia i zdrowia. Jeśli miałby działać wbrew swojemu powołaniu, lepiej niech nigdy tej wiedzy nie zdobywa, bo jego kara jako mordercy niewinnych będzie przerażająca.

 

Lekarze wraz z nauką przyjmują wielką odpowiedzialność, bo tak jak kapłani są odpowiedzialni za życie ludzkich dusz i jest to powołanie dane od samego Boga, tak lekarze posiadają zdolność ratowania i ochraniania życia ludzkich ciał, które są w zamierzeniu Bożym świątyniami Ducha Świętego. Niech więc swoją pracę wykonują rzetelnie, świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności. Środki farmaceutyczne przeznaczone do ratowania życia i poprawiania stanu zdrowia powinni przepisywać rozmyślnie, na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, aby lekkomyślnością nie doprowadzić do pogorszenia się stanu człowieka. Organizm ludzki jest całością. Jeśli lecząc jeden organ, niszczysz drugi, nie jesteś lekarzem, ale mechanikiem w dziedzinie danego narządu. Twoje naprawy są bardzo niebezpieczne dla życia niż wieloletnie choroby. 

 

Bezwzględny zakaz zabijania człowieka dotyczy również jego psychiki, dlatego nie tylko akt zabójstwa jest grzechem, ale także gniew, zazdrość, podjudzanie, niesprawiedliwość, przeklinanie, znęcanie się poprzez uprzykrzanie życia drugiego. Taki grzech popełniają wszyscy, którzy przez swoje namiętności, alkohol, używki, zdrady, kłótnie, rozrzutność i gwałtowność zamęczają swoje rodziny i są źródłem ich nieustannych cierpień. Dotyczy to zarówno współmałżonków, którzy zadają sobie cierpienia, rodziców, którzy gorszą swoje dzieci, jak i dzieci, które śmiertelnie zasmucają swoich rodziców, wpadając w złe towarzystwo, oszukując rodziców i nie słuchając ich rad. Zadręczanie, zasmucanie i gniewanie innych skraca im życie i odbiera zdrowie, a ma również bardzo szerokie skutki duchowe, o których powiem później.

 

Wzajemna miłość jest podstawą zdrowego rozwoju dzieci i zdrowia w ogóle. W swojej dbałości o zdrowie, człowiek powinien świadomie unikać rzeczy, które zna jako szkodliwe, i zachowywać umiar w jedzeniu. Nie należy jednak przedkładać zdrowego żywienia nad modlitwę i czystość środowiska nad wiarę. Są to zawsze sprawy drugorzędne, dlatego dałem wam modlitwę przed jedzeniem, abyście świadomie wybierając to, co jest dla was dobre, mieli również Moje błogosławieństwo i ochronę przed złem, które jest niewidzialne dla oczu. We wszystkich waszych poczynaniach musi być jednak współpraca woli z łaską. Jeśli więc codziennie wybierać będziecie świadomie rzeczy niezdrowe, a modlitwę odmawiać zuchwale, nic nie zyskacie.

 

Zachowujcie umiar i rozsądek, bo każda przesada jest zachwianiem naturalnego porządku, który ustanowiłem. Śpijcie więc, kiedy jest czas na spanie, i pracujcie, kiedy jest czas pracy. Nie narażajcie bez potrzeby zdrowia i życia, aby wasze życie nie było przerwane i skrócone przez wypadki czy choroby, których nie było w planie Bożym, a są tylko wynikiem nieprzestrzegania przykazań Bożych i praw, które ja wam dałem dla waszej ochrony. Szanujcie swoje życie i zdrowie, bo zostało wam dane od Boga. Życie człowiek otrzymuje tylko raz. To jednorazowy, niepowtarzalny dar, który otrzymuje każdy człowiek z rąk swojego Stwórcy raz i nigdy nie może go powtórzyć. Ani więc wy, ani wasi bliscy nie powtórzą żadnego dnia i nie przedłużą swojego życia o jeden dzień, choćby nie wiem jak bardzo chcieli. Niech więc dni, które otrzymujecie i dajecie innym, będą dobre, bo czas szybko przemija, jak wyciekająca woda z przechylonego dzbana, tak sączy się życie ludzkie każdego dnia aż do dna. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...