Aktualności

2023-09-05 16:20

V. Nie zabijaj. ZABIJANIE DUSZY

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Przykazanie: „Nie zabijaj” odnosi się nie tylko do ciała, ale i do duszy. Dotyczy wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej, która pozostawia skutki w ciele i duszy. Jakiekolwiek znęcanie i zadawanie bólu jest czystym złem i nie może być niczym usprawiedliwione. Jest jednak zabijanie bezbolesne, a nawet takie, którego ofiara nie odczuwa i odbiera jako przyjemne i pożądane. To zabijanie duszy poprzez grzech zgorszenia. Grzech jednego może być przyczyną grzechu cudzego i to jest zabijanie innych na duszy. Zabicie ciała człowieka jest zbrodnią przeciwko życiu i pozostawia człowieka ofiarę bez możliwości wcześniejszego przygotowania się na chwile śmierci, bowiem śmierć tak nienaturalna jest zawsze zaskoczeniem i nikt nie oczekuje, że umrze zamordowany. Jeśli więc nie przygotowuje swojej duszy na śmierć codziennie, nie będzie na nią gotowy i może nieprzygotowany umrzeć w stanie grzechu ciężkiego i trafić po śmierci do Piekła. 

 

Zabijanie duszy jest wysłaniem duszy człowieka do Piekła za życia. Po pierwsze strzeżcie się ludzi bezbożnych, którzy swoim życiem dają zły przykład. Szczególnie ci, którzy uwodzą młodych poprzez swoje talenty, które otrzymali od Boga, będą przeze Mnie srogo sądzeni, bo uwiedli Moje dzieci, aby je oddać Szatanowi. Nieświadomość grzechu nie zmniejsza jego skutków w duszach, które giną w świecie zwiedzione przez złych idoli, którzy dla własnej chwały uwodzą dzieci. Wszyscy, którzy ich naśladują i napełniają się grzechem płynącym z ich życia, powiększają ich winy każdym grzechem własnym, który wyrasta z pienia zepsucia poprzez zgorszenia. 

 

Czyniąc więc zło na małą skalę, człowiek gorszy swoich najbliższych i ma na sumieniu ich złe wybory. Dotyczy to złych mężów, których żony porzucają i wpadają w grzech cudzołóstwa, złych żon, których mężowie szukają ucieczki i pocieszenia w nałogach, złych rodziców, którzy swoim złym życiem niszczą życie i przyszłość swoich dzieci, złych dzieci, które doprowadzają do upadku młodsze rodzeństwo, a rodziców do utraty wiary. Odpowiedzialność ciąży też na złych pracodawcach, którzy przymuszają pracowników do oszustwa, i złych rządzących, którzy niszczą obyczaje niesprawiedliwym prawem lub zmuszają obywateli do nieuczciwości. Wszyscy, którzy czynią zło na wielką skalę, odpowiadają za niszczenie duszy na wielka skalę, a więc politycy, artyści, naukowcy i inni, którzy pragną być znani przez cały świat. Za cały świat będą odpowiadali.

 

Jest również władza, która rządzi duszami na Ziemi, a to jest władza duchowna. Kapłani, kardynałowie i biskupi, a także wszystkie osoby konsekrowane są obliczem Boga na Ziemi i ich zachowanie w szczególny sposób pociąga ludzi do wiary lub odwrotnie, prowadzi do jej utraty. Dlatego, każdy kto idzie, niech baczy, aby nie upadł. Upadki osób duchownych są szczególnie bolesne dla całej Ziemi i niosą za sobą największe zepsucie. Grzesznicy lubują się w usprawiedliwianiu swojego złego postępowania przykładem złych duchownych i czują się usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni nie są, ale biada tym, przez których upadli i odeszli od Kościoła i wiary. Za grzechy cudze człowiek powinien pokutować tak jak za grzechy własne. Łatwo jest bowiem doprowadzić duszę do grzechu, a dużo trudniej ją z niego wydobyć. Ja dla tego celu poświęciłem własnego Syna, a jednak nie udało Mi się uratować wszystkich dusz. Co wy możecie Mi poświęcić za uratowanie tych, których zgorszyliście i doprowadziliście do upadku? Pamiętajcie więc o pokucie za swoje grzechy za życia, bo po śmierci jest ona dużo dłuższa i dużo cięższa. Amen. 

 

Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...