Aktualności

2023-09-03 16:20

V. Nie zabijaj. ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO I WYŁĄCZNOŚĆ BOGA NA STWORZENIE CZŁOWIEKA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Ukształtowałem cię w łonie twej matki i powołałem do istnienia, Twoje życie jest cenne w Moich oczach, bo bez ciebie świat nie otrzyma Mojego uśmiechu. Teraz zapisz, że wszystkie istoty ludzkie zostały powołane do życia w określonym celu. Każdy człowiek otrzymał zadanie do wykonania na tej Ziemi. Został zaplanowany i stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, jako dziecko. Z tego powodu jego życie jest święte, bo pochodzi bezpośrednio i całkowicie od Boga. Bóg jako Stwórca zaopatrzył duszę w łaskę, aby zdołała osiągnąć Zbawienie i połączyć się z Nim w wieczności.

 

W piątym przykazaniu zakazałem wam zabijania istot ludzkich, aby było jasne, że życie ludzkie jest rzeczą najświętszą i nie może być odebrane człowiekowi wbrew Mojej Woli. Strata życia ludzkiego jest stratą niepowetowaną, stratą, której człowiek nie może zadośćuczynić, bo jako stworzenie nigdy nie będzie stwórcą, aby oddać Mi ciało lub duszę zabitego człowieka. Tylko Ja sam jestem właścicielem życia ludzkiego i tylko Ja jako Stwórca mam prawo wyznaczać godzinę życia i śmierci człowieka, a czynię to zawsze z największą miłością. Usiłowanie doświadczalnego stworzenia przy użyciu materiału genetycznego jest manipulacją w przestrzeni objętej świętym zakazem i zbrodnią na ludzkości. Człowiek bowiem składa się z ciała i duszy. Jeśli nawet człowiek utworzy ludzkie ciało, nie jest w stanie utworzyć ludzkiej duszy. Produkowanie ludzi jako istot pozbawionych dusz jest podniesieniem ręki na Boga jako Stwórcę. 

 

Działania ludzkie osiągnęły szczyt pychy, ingerując w Mój stwórczy plan przez zabójstwa, samobójstwa, mordy i ludobójstwa. Do tego dochodzą doświadczenia na genetycznym materiale ludzkim, które dalece przekraczają to, co określa się jako medycynę. Nie służą one bowiem leczeniu, ale wytwarzaniu i wykluczają Ducha Świętego, tworząc na podstawie mocy Bożej rzeczy bezbożne i wołające o pomstę do Nieba.

 

Posłuchaj Mnie. Przykazanie: „Nie zabijaj” odnosi się do każdego człowieka jako do istoty ludzkiej stworzonej przez Boga. Ingerowanie człowieka w proces stwórczy jest zadaniem Mu gwałtu i niszczeniem świętości istoty ludzkiej i tajemniczej Woli Boga wobec niej. Zniszczyć człowieka to mało, zniszczyć człowieczeństwo w wymiarze realnym i moralnym oto cel najwyższy istoty najbardziej nieludzkiej i okrutnej w swojej naturze zwyrodniałej od nienawiści – Szatana. Błogosławię cię, dziecko. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...