Aktualności

2018-03-17 15:58

V. Nie zabijaj. ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO I WYŁĄCZNOŚĆ BOGA NA STWORZENIE CZŁOWIEKA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Ukształtowałem cię w łonie twej matki i powołałem do istnienia, Twoje życie jest cenne w Moich oczach, bo bez ciebie świat nie otrzyma Mojego uśmiechu. Teraz zapisz, że wszystkie istoty ludzkie zostały powołane do życia w określonym celu. Każdy człowiek otrzymał zadanie do wykonania na tej Ziemi. Został zaplanowany i stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, jako dziecko. Z tego powodu jego życie jest święte, bo pochodzi bezpośrednio i całkowicie od Boga. Bóg jako Stwórca zaopatrzył duszę w łaskę, aby zdołała osiągnąć Zbawienie i połączyć się z Nim w wieczności.

 

W piątym przykazaniu zakazałem wam zabijania istot ludzkich, aby było jasne, że życie ludzkie jest rzeczą najświętszą i nie może być odebrane człowiekowi wbrew Mojej Woli. Strata życia ludzkiego jest stratą niepowetowaną, stratą, której człowiek nie może zadośćuczynić, bo jako stworzenie nigdy nie będzie stwórcą, aby oddać Mi ciało lub duszę zabitego człowieka. Tylko Ja sam jestem właścicielem życia ludzkiego i tylko Ja jako Stwórca mam prawo wyznaczać godzinę życia i śmierci człowieka, a czynię to zawsze z największą miłością. Usiłowanie doświadczalnego stworzenia przy użyciu materiału genetycznego jest manipulacją w przestrzeni objętej świętym zakazem i zbrodnią na ludzkości. Człowiek bowiem składa się z ciała i duszy. Jeśli nawet człowiek utworzy ludzkie ciało, nie jest w stanie utworzyć ludzkiej duszy. Produkowanie ludzi jako istot pozbawionych dusz jest podniesieniem ręki na Boga jako Stwórcę. 

 

Działania ludzkie osiągnęły szczyt pychy, ingerując w Mój stwórczy plan przez zabójstwa, samobójstwa, mordy i ludobójstwa. Do tego dochodzą doświadczenia na genetycznym materiale ludzkim, które dalece przekraczają to, co określa się jako medycynę. Nie służą one bowiem leczeniu, ale wytwarzaniu i wykluczają Ducha Świętego, tworząc na podstawie mocy Bożej rzeczy bezbożne i wołające o pomstę do Nieba.

 

Posłuchaj Mnie. Przykazanie: „Nie zabijaj” odnosi się do każdego człowieka jako do istoty ludzkiej stworzonej przez Boga. Ingerowanie człowieka w proces stwórczy jest zadaniem Mu gwałtu i niszczeniem świętości istoty ludzkiej i tajemniczej Woli Boga wobec niej. Zniszczyć człowieka to mało, zniszczyć człowieczeństwo w wymiarze realnym i moralnym oto cel najwyższy istoty najbardziej nieludzkiej i okrutnej w swojej naturze zwyrodniałej od nienawiści – Szatana. Błogosławię cię, dziecko. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...