Aktualności

2018-02-22 11:00

POZNAJ WOLĘ BOŻĄ – POZNAJ SWOJE DOBRO

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Córko Mojego błogosławieństwa, przychodzę, aby ukazać ci Moje obnażone Serce. Świat żąda coraz więcej i zapomniał o Moich przykazaniach. Moi uczniowie zapomnieli Moje słowa. A Ja wyrzekłem je po to, aby uchronić Mój lud przed nieszczęściami i więzami złego ducha. Już pierwsi rodzice przekroczyli Mój nakaz, ściągając na siebie klątwę. Urodzili ból dla wszystkich swoich dzieci. Ich dzieci poszły ich śladem, bo każdy grzech jest dobrowolnym przekroczeniem Mojego nakazu. Zawarłem przymierze ze zranioną ludzkością pod górą Synaj. Dałem ludzkości Moje Prawo, aby człowiek poznał Moją Wolę, co znaczy: poznał swoje dobro. Synowie Adama i Ewy nie wznieśli się jednak ponad swoich rodziców, ani nie nauczyli się ich błędów i cierpień wypełnienia Mojej Woli. Moje przykazania były łamane od pierwszego dnia, aż do ostatniego.

 

Tajemnica zła ukryła się dziś w ludzkim umyśle, który karmiony jest pychą, aby człowiek ustanowił fałszywe przykazania, które wyparły Moją Prawdę z waszych serc. Boleję nad losem ludzkości, bo zbłądziła bardziej niż za pierwszym razem. Dziś człowiek plądruje z zuchwałością i rozmiłowaniem drzewo, z którego zakazałem mu jeść, a czyni to w każdym zakątku Ziemi. Pisz więc Moje pierwsze przykazanie, abym je na nowo wypowiedział i objawił światu.

 

– Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

 

– Dobrze. To jest prawdziwe brzmienie przykazania, które wam dałem. Co się pod nim kryje, nie jest jednak dla ciebie wiadome, bo pierwszym wrogiem Moich przykazań jest relatywizm. Uzależnienie przestrzegania Moich przykazań i samej ich treści od okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych. A Ja powiedziałem: „Nie” i pomyślałem: „Nie”. Moje „Nie” oznacza „Nie”, a Moje „Tak” oznacza „Tak”. Błogosławię cię. Jutro podyktuję ci treści Mojego pierwszego przykazania.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...