Aktualności

2018-03-11 19:45

IV. Czcij Ojca swego i Matkę swoją. WYCHOWANIE CZŁOWIEKA DO NIEBA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Moje czwarte przykazanie ustanawia władzę rodzicielską nad dziećmi. Jest to władza oparta na miłości. Dzieci są obowiązane słuchać swoich rodziców, szanować ich i kochać, a rodzice są obowiązani wychowywać je w miłości i bojaźni Bożej, aby przez całe swoje późniejsze życie dążyły do Zbawienia. Powierzając rodzicom wychowanie nowego człowieka, pragnę, aby wychowali go do Nieba, nie do Piekła. Udział w Moim stwórczym akcie ma na celu przywiązać serca dzieci do rodziców, a serca rodziców do dzieci. Dzięki temu jednym winno zależeć na zbawieniu drugich. Tworząc rodzinę, przekazuję rodzicom część własnej odpowiedzialności. Będą przede Mną odpowiadać za swoje dzieci, za ich życie i wybory. Moja odpowiedzialność za stworzenie doprowadziła Mojego Syna na krzyż. Złożyłem Go w ofierze za całe Moje potomstwo, aby mogło być zbawione i szczęśliwe na wieki. W tej wielkiej Ofierze ukazałem światu, że nie ma rzeczy większej na tym świecie nad Zbawienie. Zbawienie żąda największej ofiary i do tej ofiary wzywam rodziców, aby byli gotowi na wszelkie poświęcenia dla zbawienia swoich dzieci.

 

Nowy człowiek nie może być traktowany jako dopełnienie zachcianek współczesnej rodziny. Przyjmując dar rodzicielstwa, jedni ludzie przyjmują odpowiedzialność za dusze innych ludzi. Za ten trud daje im udział w Moim dziele stwórczym i tworzę jednych ludzi podobnych drugim. Jednak celem rodzicielstwa jest wychowanie ludzi do Nieba. Chcę, aby rodzice nauczyli swoje potomstwo czcić Boga i odróżniać dobro od zła, aby w późniejszym życiu napełnione dobrym przykładem dzieci dokonywały dobrych wyborów. Ta ofiara poświęcenia własnego życia dla życia i wychowania innych żąda szacunku i miłości. Dlatego dzieci winny kochać i szanować swoich rodziców, bo poprzez nich otrzymują dar życia, aby mogły poznać i pokochać Boga.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...