Aktualności

2018-03-15 15:51

IV. Czcij Ojca swego i Matkę swoją. WŁADZA ŚWIECKA I DUCHOWNA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Błogosławię cię. Błogosławię narody, które trwają w wierze. Zastanów się, córko, jak wiele jest tych narodów? Jaki procent społeczeństwa musi wierzyć, abym nazwał naród wierzącym? A może to kwestia władzy. Władzy świeckiej i władzy kościelnej. Chcę, aby było to jasne, że kierunkiem rozwoju lub uwsteczniania się narodu kieruje władza. Władza jest zawsze powołaniem do służby i wiąże się z wielką odpowiedzialnością, o czym nie wiedzą ci, którzy jej pożądają. Znacznie lepiej radzą sobie z nią ci, którzy jej nie pożądają i o nich chcę dziś mówić. 

 

Władza jako wybranie pochodzi od Boga, który w ręce jednostek powierza rozwój ludzkości. Władza jest koniecznością i jest dobrem, o ile pochodzi od Boga i jet ukierunkowana na wspólne dobro ludzkości. Jest też władza, która nie pochodzi od Boga, a jedynie może być nazwana dopustem Bożym. To jest ta, która jest zdobywana podstępem, nieprawością i gwałtem, a kieruje nią żądza. Nikomu nie daję powołania do zabijania i zdobywania władzy poprzez mord, który jest jej nadużyciem już u samego początku.

 

Władza w pojęciu Bożym jest powołana do zarządzania całymi narodami, aby jak najlepiej służyły Bogu i wypełniły swoje narodowe powołania. Kiedy władza zgodnie z natchnieniem Bożym usiłuje to robić, ma Moje błogosławieństwo. Jeśli sprzeniewierza się tej łasce, traci Moje błogosławieństwo.

 

W pierwszy przypadku naród powinien okazać pełne posłuszeństwo i miłość rządzącym, starając się z gorliwością wypełniać prawo państwowe i wspierać władzę swoją modlitwą i innymi środkami, bo rządzących z Bożym błogosławieństwem wspiera sam Bóg. On także kieruje ich poczynaniami i jest autorem ich natchnień. Krytykowanie legalnie rządzącej władzy, która usiłuje uczciwie wypełniać swoje obowiązki wobec Boga i ludzkości jest grzechem, osłabieniem jej siły, a tym samym osłabieniem całego narodu. Buntowanie się przeciwko niej jest złem. Podżeganie do buntu poprzez otwartą krytykę jest atakiem na samego Boga, który poprzez swoje błogosławieństwo chce wypełnić swój plan wobec danego narodu.

 

W przypadku złej władzy, która prowadzi ludzkość do zguby, a naród do zagłady, prawem narodowym winno być Prawo Boże i nim należy się kierować w podejmowaniu wszystkich decyzji. Jeżeli prawo państwowe przekracza przykazania Boże lub zachęca do ich przekraczania, nie tylko człowiek nie powinien za nimi podążać, ale powinien się mu zdecydowanie sprzeciwić, aby zbawić swoją duszę. Zbawienie duszy ludzkiej jest zawsze nadrzędnym celem. W tym przypadku działanie zgodne z prawem państwowym nie jest usprawiedliwieniem grzechu i nie może być żadnym kryterium złagodzenia lub zmieniania Prawa Bożego. Za tą władzę również należy się modlić, bo tylko tym sposobem może być przemieniona lub zmieniona. Bóg jedynie jest źródłem łaski i wybawienia dla narodu, który cierpi z powodu złej władzy. Wówczas ogromna i główna odpowiedzialność spoczywa na władzy kościelnej, bo naród nie kierowany żadną władzą, nie potrafi pójść w dobrym kierunku. Błogosławię cię, córko. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...