Aktualności

2018-03-15 21:26

IV. Czcij Ojca swego i Matkę swoją. SZACUNEK NALEŻNY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM I PRACODAWCOM

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Wiesz, czwarte przykazanie to nie tylko cześć, jaka należy się rodzicom. To także Wola Boga wyrażana poprzez nauczycieli, wychowawców, pracodawców i władzę. Należy uznać nad sobą prawowitą zwierzchność nie tylko rodzicielską, ale także wywodzącą się z układu społecznego, w jakim się żyje: poszanowanie praw innych ludzi, którzy otrzymali władzę od Boga w wychowaniu i kształtowaniu innych ludzi, poszanowanie praw pracodawców wobec pracowników i władzy nad społeczeństwem, a dotyczy to władzy zarówno świeckiej jak i duchownej. Władza pochodzi od Boga i jeśli tylko nie jest przeciwna Prawu Bożemu, chrześcijanin powinien jej się podporządkować. Nade wszystko obowiązuje go Prawo Boże, a dopiero później prawo ludzkie.

 

Grzechem jest sprzeciwianie się nauczycielom i wychowawcom, utrudnianie i uprzykrzanie im pracy zgodnej z ich powołaniem, jeśli tylko ma ona na celu dobro ucznia. Sprzeciwiać się tej władzy powinien uczeń tylko z ważnego powodu, to znaczy z pobudek moralnych lub duchowych, jeśli żądania i wymagania nauczycieli przekraczają to, czego w swoich przykazaniach żąda Bóg. Grzechem jest prześladowanie nauczycieli bez przyczyny, obmawianie ich i działanie na ich szkodę. Grzechem jest osłabianie ich zdrowia poprzez okazywanie im wrogości i nieposłuszeństwa, ignorowanie ich próśb i zaleceń. 

 

Grzechem jest również wszelkie działanie na niekorzyść pracodawcy. Zatrudnienie pracownika jest zawsze dobrem i jeśli tylko nie ma charakteru wyzysku i nie jest pracą, która sama w sobie sprzeciwia się Prawu Bożemu, jest dobrem i za to dobro należy się pracodawcy wdzięczność i szacunek. Obmawianie pracodawcy, lekceważenie jego wymagań, opieszałość w pracy i okradanie go z mienia lub dobrego imienia jest grzechem. Grzechem jest również zdradzanie bez ważnej przyczyny tajemnic pracodawcy, co może prowadzić do jego upadku nie tylko w sferze finansowej, ale i duchowej. Poszanowanie pracodawcy i jego mienia należy do obowiązków pracownika. Pracownik, który nie tylko źle wykonuje swoje obowiązki, ale także szemrze przeciwko pracodawcy, nigdy nie będzie miał błogosławieństwa Bożego w pracy. Należy zauważać dobre cechy pracodawcy i dziękować za okazywane sobie dobro. Niewdzięczność i nieuczciwość pracowników jest główną przyczyną upadku wielu firm, za co winę ponoszą pracownicy i odpowiadają za to przed Bogiem.

 

Każdy człowiek winien jest wykonywać pracę, za która otrzymuje wynagrodzenie, najlepiej jak potrafi. Uczciwość i lojalność pracownika jest wielokroć cenniejsza niż jego zdolności. Zdolność można zawsze powiększyć odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem. Lojalność jest cechą nad wyraz cenną i nie da się jej zwiększyć wynagrodzeniem i awansami. Są ludzie lojalni i tacy, którzy wiecznie szemrają. Tych należy się wystrzegać. Pracodawca jednak może zjednać sobie dobrych pracowników, doceniając i szanując ich pracę lub stracić nawet przychylność tych dobrych przez złe traktowanie. Jedni i drudzy winni są sobie szacunek i uczciwość i jedni, i drudzy odpowiadają za to przed Bogiem. Jutro, Moje dziecko, powiem ci o władzy. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...