Aktualności

2018-03-11 18:40

IV. Czcij Ojca swego i Matkę swoją. RODZICOM NALEŻY SIĘ CZEŚĆ, BO WYSTĘPUJĄ W IMIENIU BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Miłość rodziców powinna nauczyć dzieci kochać. To najważniejsza umiejętność potrzebna w życiu. Ponieważ występują oni w imieniu Boga, są godni wszelkiej miłości i czci od swoich dzieci. Dar życia przewyższa inne dary. To dar Boski. Najwyższy. Tego daru nie może dać ci nikt inny, tylko twoi rodzice. Z tego względu rodzice winni być pielęgnowani przez swoje dzieci aż do ostatniego oddechu, a w ten sposób dzieci mogą się im niejako odwdzięczyć za dar życia. Szacunek rodziców wynika jednak nie tylko z tego Boskiego daru, ale z misji, do której zostali powołani przez Boga. Mając na uwadze miłość i pragnienie zapewnienia bezpiecznego i godnego życia swoim dzieciom, rodzice starają się ukształtować je możliwie jak najlepiej i pod każdym względem. Nakazy rodziców są przez to nakazami Boga, bo kieruje nimi miłość. Błogosławię cię, dziecko.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...